Tuesday, September 2, 2014

High flying plans

Här ser ni vad jag ska brodera på – en Wettexduk. Det ska vara den torra varianten.
Here you can see what I am about to embroider on – a Wettex Cellulose Sponge Cloth (the dry version).
Så länge det är enkla linjer behöver man ingen “topping”…
As long it's simple lines there is no need for "topping" ...

… men om det blir mer täta stygn som exempelvis satinsömmar kan det vara en bra idé att lägga en bit vattenlöslig plast ovanpå. På så sätt sjunker inte stygnen ner i materialet.
... but if it becomes more dense stitches such as satin stitches it might be a good idea to put a piece of water-soluble plastic on top. This way the stitches will not fall down into the material.

Designs:  Traveller from Husqvarna Viking