Monday, July 28, 2014

Show and Tell Monday July 28 2014

Veckan som varit har ju varit extremt varm med temperaturer på över 30° C. Det var bara väntat att det skulle bryta ut ett gigantiskt åskväder. Så blev det mitt på dagen i går och det åskade och regnade och blåste så det blev som slagregn. Många delar av stan blev översvämmade när ”himlen öppnade sig” och här blåste det ner grenar och ett träd. Naturens makter är enorma.
Denna vecka har jag ägnat mig väldigt mycket åt att leta på nätet rörande Quilt-As-You-Go och de olika varianter som finns.
Jag ska ärligt erkänna att jag inte är så förtjust i de remsor som oftast används för att binda samman de olika blocken. Lite kan jag tycka att det blir för klumpigt och sedan att det är lite krångligt att få ihop allt.
Dessutom så är jag inte helt bekväm med att sy för hand eftersom jag tycker att det är jobbigt för fingrarna.
Sagt och gjort så måste jag ju göra några provblock på de två sätt jag vet finns och som jag även lärde mig på en kurs för många år sedan. Dock så ville jag försöka mig på att helt sy på maskin. Först ut blev ett block helt utan remsor.
The Week in Review has been extremely warm with temperatures over 30° C. It was just expected that it would break out a gigantic thunderstorm. So it was mid-day yesterday, and it thundered and rained and blew so it was like driving rain. Many parts of the city was flooded when the "heavens opened" and here it blew down branches and a tree. Nature's powers are immense.
This week, I have done a lot of searching on the net about Quilt-As-You-Go, and the different varieties available.
I'll admit that I'm not so fond of the sashing strips that usually are used to bind together the various blocks. I think that it is too clumsy, and then it's a bit tricky to get it all together. 
In addition, I am not completely comfortable with sewing by hand because I think it is a hassle for my fingers.
Said and done, I have to make some test blocks on the two ways I know exists and that I also learned on a class many years ago. However, I want to try to sew on the machine only. First a block without sashing strips.

I övrigt fortsätter jag på AnnAKa’s BOM – Quiltedamens Julekalender och har nu snart avklarat två block. Här är det med ljusen som jag visat er hur man kan ”tillverka tyg”.
Otherwise, I continue on the AnnAKa's BOM – Quiltedamens Julekalender and have now soon completed two blocks. Here is the one with candles that I have shown you how to "make your own fabric".

Det andra blocket är en marsipangris som jag ska börja sy fast på ett rödrandigt bakgrundstyg och sedan brodera en text ovanpå. Nu har jag dock för avsikt att göra texten på svenska. Eftersom det är måndag länkar jag till BambiSyr.
The second block is a marzipan pig that I'll start to sew on a red striped background fabric and then embroider a text on top. I have however decided to make the text in Swedish. As it is Monday I link to BambiSyr.