Thursday, February 22, 2018

For a baby - 5

Ja, då har vi faktiskt skapat alla objekt/broderier vi behöver och nu ska vi bara sätta samman dem till ett enda broderi. För att avgöra åt vilket håll den öppna rektangel ska placeras kan ni ha hjälp av denna skiss. Om jag har ansiktet längst till höger ska öppningen placeras inåt dvs på den vänstra sidan. Följaktligen så blir då öppningen på den sida som enbart har rutmönstret på höger sida.
Well, then we've actually created all the objects/embroideries we need and now we'll just put them together into a single embroidery. To determine in which direction the open rectangle should be placed, you can use this sketch. If I have the face on the far right, the opening should be placed inward i.e. on the left side. Consequently, the opening will be on the side that has only grid on the right side.
För den högra delen sett på bilden gäller följande:
1. Ni börjar med att öppna Premier+ 2 Extra och sätter bågstorlek (Hoop) till 240x150 mm.
2. Därefter så infogar ni den hela rektangeln. Den kommer att sys först och sy samman vadd och tyg på ovansidan på mellanlägget.
3. Näst i tur är designen med ansiktet, texten och rutmönstret
4. Slutligen rektangeln med en sida borttagen.
For the right side of the picture the following applies:
1. You start by opening Premier+ 2 Extra and set the hoop size (Hoop) to 240x150 mm.
2. Then, insert the full rectangle. It will be sewn first and sew together the batting and fabric on the top of the stabilizer.
3. Next in turn is the design with the face, the text and grid.
4. Finally, the rectangle with one side removed.
För den vänstra delen sett på bilden gäller följande:
1. Ni börjar med att öppna Premier+ 2 Extra och sätter bågstorlek (Hoop) till 240x150 mm.
2. Därefter så infogar ni den hela rektangeln. Den kommer att sys först och sy samman vadd och tyg på ovansidan på mellanlägget.
3. Näst i tur är designen med enbart rutmönstret.
3. Slutligen rektangeln med en sida borttagen.
For the left of the picture the following applies:
1. You start by opening Premier+ 2 Extra and set the hoop size (Hoop) to 240x150 mm.
2. Then, insert the full rectangle. It will be sewn first and sew together the batting and fabric on the top of the stabilizer.
3. Next in turn is the design with the grid.
4. Finally, the rectangle with one side removed.
För mittendelen gäller följande:
1. Ni börjar med att öppna Premier+ 2 Extra och sätter bågstorlek (Hoop) till 240x150 mm. För den högra delen sett på bilden gäller följande:
2. Därefter så infogar ni den hela rektangeln. Den kommer att sys först och sy samman vadd och tyg på ovansidan på mellanlägget.
3. Näst i tur är designen med enbart rutmönstret.
4. Slutligen infogas de 2 linjerna högst upp och längst ner. Håll koll på vilken höjd ni har på de andra rektanglarna. En ytterligare sak att komma ihåg är att centrera de olika delarna – fast inte då linjerna på mittendelen.
For the middle, the following applies:
1. You start by opening Premier+ 2 Extra and set the hoop size (Hoop) to 240x150 mm.
2. Then, insert the full rectangle. It will be sewn first and sew together the batting and fabric on the top of the stabilizer.
3. Next in turn is the design with the grid.
4. Finally, the 2 lines are inserted at the top and bottom. Keep track of the height you have on the other rectangles. One more thing to remember is to center the different parts – but not the lines on the middle part.


Premier+2 is Embroidery Software from Husqvarna Viking.