Friday, November 24, 2017

More Christmassy Potholders - 1

Det var kul att kunna använda mindre designs till att göra lite större. Här har jag använt ytterligare en lite mindre design för att göra större. Nu fanns ju dessa designs i olika storlekar men på det sätt jag ville göra denna grytlapp hade den blivit för stor om jag använt 200x200 mm bågen. Därför använde jag en design som var 160x160 mm. Detta är ju egentligen inget grytlappsblock utan mer ett quiltblock så här behövde jag egentligen inte göra några justeringar utan bara se till att jag hade tillräckligt med tyg för baksidan. Men hur jag gjorde ska jag visa i mitt nästa inlägg.
It was fun to be able to use smaller designs to make a little bigger. Here I have used another slightly smaller design to make bigger. Now there were different sizes with these designs but the way I wanted to make this potholder they had become too big if I’d used the 200x200 mm hoop. Therefore, I used a design that was 160x160 mm. This is really not a potholder block but more a quilt block so here I did not really make any adjustments except to make sure I had enough fabric for the back. But how I did I'll show in my next post.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  Stickbaer.de  BALTIMORE-QUILTBLOCK-4