Tuesday, July 12, 2011

T-shirts 2


Det finns förmodligen lika många sätt att brodera på T-shirts som det finns personer som gör det – nåja kanske inte riktigt, men många finns det:-). En del använder bara rivbart mellanlägg och är nöjda med det – andra sådant mellanlägg man klipper bort. Sen finns det de som föredrar vattenlösligt mellanlägg. Personligen använder jag alla tre – på en och samma gång. 

Jag ska visa två sätt som man kan spänna fast och positionera T-shirten i broderbågen på. Naturligtvis kan du spänna både T-shirt och mellanlägg i bågen om du föredrar det. Jag föredrar personligen att inte spänna fast allt på samma gång men det är en smaksak.

There are probably as many ways to embroider on T-shirts as there are people who do that - well maybe not quite, but there are many:-). Some people only use "Tear away stabilizer" and are happy with that – others like "Cut away stabilizer". Then there are those who prefer "Water soluble stabilizer". Personally, I use all three - at the same time.

I'll show two ways that you can hoop and position your t-shirt in the hoop in addition to hooping both the fabric and stabilizer in the hoop. I personally prefer not to hoop everything in the same hooping but it is a matter of taste.


Detta är hur jag gör och jag tycker jag har lyckats ganska bra med denna metod. Den största förbättringen var att jag började använda både ”Tear away stabilizer” (rivbart mellanlägg) och ”Cut away stabilizer” (ej rivbart mellanlägg). Tidigare använde jag bara ”Iron-on Tear away stabilizer” (rivbart mellanlägg med klistersida) eller vanligt rivbart mellanlägg tillsammans med ”Temporary adhesive spray”. OK visst kan du få ett ganska bra resultat med det också beroende på design. Men skillnaden visar sig efter ett antal tvättat, åtminstone som jag ser det, speciellt om det är lite fler stygn i en design.

This is what I do and I think I have been fairly successful with this method. The biggest improvement was that I began to use to use both ”Tear away stabilizer” and ”Cut away stabilizer”. Earlier I only used “Iron-on Tear away stabilizer” or ordinary "Tear away stabilizer" with ”Temporary adhesive spray”. OK you can get fairly good results with that too, depending on the design. But the difference shows after frequent washing, at least the way I see it, especially if the stitch count is higher.

Stabilizers and hooping options – method I

Jag väljer designen noga - alla designs är inte lämpliga att sy på alla typer av material. Skriv ut en ”template” (mall) av designen och klipp ut den. Accentuera mittlinjerna horisontellt och vertikalt om det behövs. Spänn ett lager av ”Tear away stabilizer” (rivbart mellanlägg) i broderbågen och markera mittlinjerna. Ovanpå det rivbara melllanlägget lägger jag ett lager av ”Cut away stabilizer” (ej rivbart mellanlägg). Jag använder ibland ett par ”duttar” av vattenlösligt limstift mellan lagren av mellanlägg .

I carefully choose the design; all designs are not suitable to sew on all kind of materials. Print a template of the design and cut out the design. Accentuate the middle lines if necessary. I hoop one layer of “Tear away stabilizer” and mark the middle lines. On top of that I put a layer of “Cut away stabilizer”. I sometimes use a few dots of water soluble glue stick between the layers of stabilizer.


Lägg mallen där du vill ha den på T-shirten. Här har jag lagt på en bit rivbart mellanlägg ovanpå pappersmallen och överfört mittlinjerna så att du kan se bättre, men detta är faktiskt en mycket bra idé eftersom du kommer att få en mycket stabilare mall. Om du vill kan du ”dutta” på lite vattenlösligt limstift som du ”stryker torrt”. Fäst även mallen med ett par knappnålar. Sätt några ”duttar” limstift på mellanlägget i bågen. 

Sätt sen en knappnål i mitten av mallen på T-shirten och positionera den i mitten av bågen. Passa in övriga linjer på liknande sätt. Använd gärna en knappnål för att få dem att passa in exakt. Du kanske förstår nu varför det är så mycket lättare att passa in tyget om det är lite stadga på det. (Du kan naturligtvis också stryka på mellanlägg med limsida på baksidan av tyget, det ger samma resultat)

Put the template where you want it on the T-shirt. Here I have put a piece of “Tear away stabilizer” on the template and drawn the middle lines there so that you get a better view, but actually this is a very good idea as you will get a much more stable template. If you like you could fasten it with some small dots of glue stick (that you press “dry” with the iron) as well as a couple of pins. Start by putting some dots of glue stick on the stabilizer in the hoop.

Then I put a pin in the centre of the template on the T-shirt and put the same needle in the middle of the stabilizer in the hoop. Align all other lines, using pins if necessary to put them exactly on top of eachother. You can see now why it is so much easier to align the lines if you have a “stable” fabric. (You could of course also iron on some fusible stabilizer on the back of the T-shirt to obtain the same result).


När alla linjer är matchade – ”torka limmet” med mini strykjärnet – använd låg värme och stryk inte på eller emot bågen. Det bästa är att bara lyfta och sätta ner strykjärnet – som att ”pressa”.

When all lines are matched – “dry” the glue with a mini iron - low heat. Don’t melt the hoop- don't iron just "lift and press"


Sätt några knappnålar utanför sömnadsytan och sätt broderbågen i maskinen. Var noga med att inget tyg ligger under bågen. Kontrollera att nålen går ner i mitten. Ta bort pappersmallen. Lägg vattenlösligt mellanlägg ovanpå T-shirten i broderbågen och använd ”fix funktionen” som tråcklar fast T-shirten i bågen. Om du inte har en ”fix funktion” som tråcklar fast tyget i bågen på din maskin kan du stygnsätta en själv och sätta som första objekt i designen. Brodera designen

Put some pins outside the sewing area and put the hoop onto the machine. Check that needle is going down in the center  Check that no fabric is under the hoop. Remove the paper template. Put water soluble stabilizer on top of the T-shirt in the hoop and  use the “fix function” to baste the T-shirt onto the stabilizer in the hoop. If you don't have a “fix function” to baste on you machine you can digitize one yourself and put as the first object in the design. Embroider the design.


 
Ta bort broderbågen från maskinen. Vänd bågen upp och ner och skär av tråckel stygnen lite här och där på baksidan.
Vänd bågen och nu kan man bara lyfta av tråckelstygnen framifrån
Ta bort plasten runt designen på framsidan. Plasten inuti designen sköljs bort med vatten när du broderat färdigt. För ännu snabbare borttagning häll ett par droppar sköljmedel i vattnet.

Remove the hoop from the machine. Turn the hoop upside down and cut the basting stitches in a couple of places on the back. Turn the hoop and just lift of the basting stitches from the front. Remove the plastic around the design at the front. The plastic that is inside the design can easily be removed by rinsing in water when the embroidery is finished. To dissolve it quickly put a few drops of fabric softener in the water.


Ta bort det rivbara mellanlägget från baksidan. Klipp bort det ej rivbara mellanlägget med en sömsmån om ca 1 cm.

Remove the tear away from the back. Cut away the “Cut away” stabilizer with a seam allowance about 1/2 inch (about 1 centimeters)


Bry dig inte om limfläckarna de går bort jättelätt med kallt eller ljummet vatten när du ändå ska skölja bort det vattenlösliga mellanlägget. I mina nästa bloggar ska jag visa en annan metod att passa in T-shirten i broderbågen. Det är min absoluta favorit metod. Först måste du dock tillverka en sak – men det ska jag visa nästa gång.

Don’t worry about the glue stains. I know that the water soluble glue stick I use disappears easily with cold or lukewarm water. You are going to rinse the T-shirt anyway when removing the water soluble stabilizer inside the numbers. In my next blogs I will show you the other method I use to align the T-shirt in the hoop. That is my favorite method. You will need to make something to assist you with that – but that will be next.


No comments:

Post a Comment