Sunday, July 17, 2011

T-shirts 4

Using a ”cardboard frame” to position the T-shirt in the hoop II

Skriv ut en ”template” (pappersmall) av designen ur Embroidery Software och klipp ut den. Accentuera mittlinjerna horisontellt och vertikalt om det behövs. Här har jag lagt på en bit rivbart mellanlägg ovanpå pappersmallen och överfört mittlinjerna så att du kan se bättre. Lägg mallen där du vill ha den på T-shirten och lägg sen ”kartong ramen” ovanpå. Matcha linjerna. Fäst ramen med lite maskerings tejp.

Start by printing a template of the design from the Embroidery Software and cut it out. Accentuate the horizontal and vertical middle lines. I have put a piece of paper on top of the template and drawn the middle lines there to make it more visible. Position the template where you want it on your T-shirt. Put the ”cardboard frame” on top of it - aligning the middle lines. Fasten the ”cardboard frame” with some masking tape.


Vik in ena sidan av maskeringstejpen och fäst den delen på insidan när du fäster ”kartong ramen” på tyget. Det blir mycket lättare att ta bort tejpen sedan.

Fold one side of the masking tape and put that side on the "inside" of the frame when you fasten the “cardboard frame” to the fabric. That way you will be able to remove it much easier.


Sätt rivbart mellanlägg i broderbågen och ”dutta” på lite vattenlösligt limstift. Lägg på en bit “Cut away stabilizer” (ej rivbart). Du kan naturligtvis spänna både ett lager ”Tear away stabilizer” (rivbart mellanlägg) och ett lager “Cut away stabilizer” (ej rivbart) på samma gång. Dutta på vattenlösligt limstift även på “Cut away stabilizer” (ej rivbart).

Hoop “Tear away stabilizer”. Put some water soluble glue stick dots on the stabilizer and put a piece of “Cut away stabilizer” on top of that. If you like you can hoop the two layers of stabilizer at the same time. Put some water soluble glue stick dots on the "Cut away stabilizer" as well.


Håll ena handen på ”kartong ramen” och vik upp den "nedre delen" av T-shirten över ”kartong ramen”. Lyft försiktigt upp den och "vik den bakåt" medan när du håller i den delen. Nu har du den nedre delen överst så att säga och tyget "kommer att hänga" längs "väggen" av ”kartong ramen”. Jämna ut det.

While holding one hand on the ”cardboard frame” fold the "bottom part" of the T-shirt over the "cardboard frame". Carefully lift it and "fold it backwards" as you hold that part. Now you will have it with the bottom part at the top so to speak and the fabric "will hang" along the "wall” of the cardboard frame. Smooth it out.


Vik försiktigt tyget över ”kartong ramen” och ”håll det på plats”. Vänd så att den nedre delen av ramen kommer neråt igen men håll fortfarande ”ihop tyget”. Passa in den nedre delen av ”kartong ramen” mot den nedre delen av broderbågen och lägg sedan försiktigt ner den och se till att den går ner inuti broderbågen. Se till att det inte finns något ”extra tyg” under ”kartong ramen”. Du kan justera smärre misstag medan du håller ned ”kartong ramen” med ena handen, och försiktigt rättar till tyget med den andra.

Carefully "fold the fabric" over the “cardboard frame” and let the bottom part be at the bottom again, but keep the fabric together. Align the bottom part of the ”cardboard frame” to the bottom part of the hoop and then carefully lay it down making sure it goes down inside the hoop. Make sure there is no extra fabric under the “cardboard frame”. You can adjust minor mistakes while holding down the ”cardboard frame” with one hand, carefully pulling out the fabric with the other.Ta bort "kartong ramen" och ”stryktorka” limmet försiktigt med ett ministrykjärn på låg värme. Se till att du inte stryker mot bågen så den smälter. Men om du använder en broderbåge som rymmer strykjärnet och bara "lyfter och sätter ner" strykjärnet ska det inte behöva hända - men var medveten om detta!

Remove the "cardboard frame" and carefully "dry the glue stick dots" with a mini iron on low heat - don't melt the hoop. But if you have a hoop the iron "fits within" and you just "press and lift" the iron you shouldn't have to touch the plastic - but be aware of this!!Sätt några knappnålar utanför "broderi området" för att se till att T-shirten sitter på plats.

Put some pins outside the “embroidery area” to make sure it stays in place.
Sätt broderbågen i maskinen och lägg på vattenlösligt mellanlägg. ”Tråckla fast” T-shirten i broderbågen – har din maskin en sådan funktion så använder du den eller så använder du en ”basting frame” (tråckel ram) som du stygnsatt själv. Se till att det inte ligger något tyg under broderbågen! Fortsätt sedan med själva broderiet.

Put the hoop in the machine and put some plastic water soluble stabilizer on top. Make a basting stitch around the hoop area. Use that function if your machine has one – or digitize one yourself. Make sure there isn’t any T-shirt fabric under the hoop! Proceed with the embroidery.


Denna ”kartong ram” kan användas utan en pappersmall om du vet precis var du vill placera ditt broderi. Placera mallen med hjälp av linjerna där du vill ha broderiet. Fortsätt enligt beskrivningen ovan.

This ”cardboard frame” can be used without a paper template if you know just about where you will place your embroidery. Position it where you want the embroidery design with help of the lines in the ”cardboard frame” window. Proceed as described above.

No comments:

Post a Comment