Thursday, September 1, 2011

Appliqué 4 – Coasters with text/Kaffemuggsunderlägg Part 1Efter att ha gått igenom de olika momenten för en vanlig applikation ska vi nu vidareutveckla detta till en ”fristående” applikation och göra kaffekoppsunderlägg.

Egentligen är det inte så stor skillnad förutom att det tillkommer några moment såsom att;

– lägga till flera lager tyg vilket innebär att vi behöver fästa dessa
  lager med ytterligare ”Raksömsstygn” (Running Stitches).

– inkorporera både text och ”stippling”. Om ”ditt” Embroidery
   Software inte har stippling som ”fyll yta” kan du exempelvis göra
   ett rutmönster eller ta någon annan dekorativ mönster söm.

– ta hänsyn till i vilken ordning de olika komponenterna ska sys.

– jobba med avvikande färger för att ”infoga färgbyten=stopp”, ändra
  ordning på färger och undvika sammanblandning av olika moment

En sak som är jätteviktigt med applikationer är att man tar en ny färg för varje moment. Bry dig inte om att det inte är de färger du vill ha - för syftet är enbart för att få maskinen att stanna så att du kan lägga dit en bit tyg eller klippa. Färgsortering för att minska färgbyten hör ”inte hemma” i applikationer. Sen syr du ju naturligtvis i de färger du vill ändå.

I övrigt vill jag rekommendera att du tittar på mina föregående blogginlägg ”Appliqué 2” och ”Appliqué 3” där det utförligt förklarats hur de olika momenten går till.

Det vi kommer att stygnsätta är själva kaffekoppsunderlägget.
Texten skapas för sig och kombineras sen ihop med applikationsdesignen.


After having gone through the various steps of a typical appliqué design, we will now further develop this into a “standalone” appliqué design and make a coaster with the text “coffee”.

There are some additional steps to take into consideration, such as;

- Adding several layers of fabric, which means we need to sew these
  layers to the previous ones with additional "Running Stitches"

- Incorporating both text and "stippling". If "your" Embroidery
  Software doesn’t have a stippling pattern you can make a grid
  pattern or any other decorative stitch pattern.

 - Take the order into which the different steps will be sewn into
   consideration.

 - Working with different colours to "insert colour changes = stop",
   change the order of the colours and to avoid mixing the colours
   such as in colour sorting.

One thing that is really important for appliqué designs is taking a new colour for each step/element. Never mind that it is not the colours you want - the purpose is solely to get the machine to stop. Colour sorting to reduce colour changes are "not very suitable" with appliqué designs. But of course you choose the colours you want when you sew the design.

Otherwise, I would recommend that you take a look at my previous blog posts “Appliqué 2” and “Appliqué 3” where I have explained with photos the different steps of sewing/embroidering an appliqué design.

We will digitize the coasters. The text is a separate design created in the part of the Embroidery Software where the Lettering is. Then the two designs are combined.

The following are the various steps in the order they should be put together in the Embroidery Software and in the order they will be sewn.
Material
Tyg
Volymvlieselin
Vattenlösligt mellanlägg (ej plast)
Broderitråd – samma tråd i övertråd och undertråd

Materials needed
Fabric
Thin batting
Water soluble stabilizer (fabric type)
Embroidery Thread – same thread in upper thread and bobbin

Nedan följer de olika momenten i den ordning de ska sättas samman i Embroidery Software samt i den ordning de ska sys.


Stygnsättningsordning i Embroidery Software


1. ”Importera”/Öppna den bild som du ska använda som underlag för
    stygnsättningen
2. ”Raksömslinje” – en ”Raksömslinje” (Running Stitches) för att visa
    var tyget för applikationen ska placeras på det vattenlösliga
    mellanlägget i broderbågen.
3. ”Raksömslinje” – en ”Raksömslinje” (Running Stitches) för att hålla
    applikationstyget + vadd på plats
4. ”Stippling”  – Stygnsätt en ”fyllnads yta” som ex stippling eller
     rutmönster
5. ”Raksömslinje” – en ”Raksömslinje” (Running Stitches) för att sy
    fast det tyg som läggs på baksidan för att dölja texten.
6. Zigzag – Stygnsätt en ”Zigzag” för att sicksacka kanterna
7. Satinsöm – Stygnsätt en satinsöm över sicksack sömmen

Varje steg motsvarar en separat färg

Mellan steg 4 och 5 kan sen text* infogas.

Text * – Texten skapas som ett eget broderi och kombineras ihop med det färdigstygnsatta broderiet.


Sömnadsordning på Brodérmaskinen med


1.   Bild/Motiv som grund – sy brodera placerings linjen
2.   Placering av tyget till applikationen på mellanlägget i
      broderbågen
3.   Sy fast tyget till applikation + vadd med raksömsstygn (Running
      Stitches)
4.   Sy/Brodera stippling eller rutmönster
5.   Sy/Brodera text (separat skapat ”broderi” och ihopsatt med detta
      broderi)
6.   Lägg till tyg på baksidan för att dölja text
7.   Sy fast baksidestyg med raksömsstygn (Running Stitches)
8.   Klipp tyg runt sydda kanter på fram- och baksida
9.   Sicksacka kanterna
10. Satin söm över sicksack sömmen
11. Lös upp det vattenlösliga mellanlägget, låt torka och pressa


The following are the various steps in the order they should be put together in the Embroidery Software and in the order they will be sewn.

Digitizing order in the Embroidery Software


1. “Import”/Open the image you created as a background picture for
    the appliqué design.
2. “Straight stitches” – a line of straight stitches (Running Stitches)
     marks the placement of the appliqué fabric on the water soluble
     stabilizer in the hoop.
3. “Straight stitches” - a line of straight stitches (Running Stitches) to
    keep the appliqué fabric + batting in place.
4. “Stippling Fill” – an “open Fill pattern” like stippling or
    Crosshatch Fill
5. “Straight stitches” - a line of straight stitches (Running Stitches) to
    stitch the added fabric at the back in place, which purpose is to hide
    the text on the back of the coaster.
6. Zigzag – a zigzag stitch to seal the edges.
7. Satin stitch – a satin stitch over zigzag stitch

Each step corresponds to one separate colour

The text* can be inserted between step 4 and 5.

Text * - The text is created as a embroidery itself and combined with
the digitized coaster saved as an embroidery file.


Sewing order on your embroidery machine

1.   Picture/Motif as a basis – sewing of placement line
2.   Placement of the appliqué fabric on the water soluble stabilizer
      in the hoop
3.   Keeping the appliqué fabric + batting in place – sew a line of
      straight stitches (Running Stitches) to secure to the stabilizer
      in  the hoop
4.   Embroider stippling
5.   Sewing/Embroidering of text (created separately and inserted in
      embroidery)
6.   Adding fabric to the back of the appliqué to hide text
7.   Sew the fabric at the back fabric in place with straight stitches
      (Running Stitches)  
8.   Cut fabric sewn around the edges on the front and back of
      the appliqué
9.   Zigzag stitch around the edge of the appliqué
10. Satin stitch over zigzag stitch
11. Dissolve the water-soluble stabilizer, let dry and press


Fortsättning följer i nästa blog inlägg

To be continued in my next blog post

2 comments:

  1. Oh, vad du förklarar bra! Jättefina underlägg också - vilken är fonten?

    ReplyDelete
  2. Kjempefine artikler om applikasjon i ramme, dette er virkelig spennende lesning! Og tusen takk for linken til min egen blogg!
    Hilsen fra Marit

    ReplyDelete