Sunday, October 9, 2011

Pillowcases 2 / Kuddfodral 2
Så där ja – kuddfodralen blev precis som jag ville och hade tänkt – vilken tur!

There you go – the pillowcases turned out exactly the way I wanted them to do – what a relief!Jag börjar med att klippa till tyget. Eftersom mina kuddar är 50x60 centimeter och jag har tänkt ha en kant vid sidan som är ca 5-6 centimeter med knappar så kan jag utnyttja hela tygets bredd som är ca 150 centimeter, d.v.s. 75 centimeter för ena delen. Jag kommer ju ha 2 olika färger på fram- och baksida annars kunde jag ju bara vikt tyget. Jag klipper sålunda 4 bitar som är 75x50 centimeter vardera.

I begin by cutting the fabric. Since my pillows are 50x60 centimeters (about 20 x 24 inches) and I want to have an edge where the buttons are placed about 5-6 centimeters from the edge I can use the whole fabric width 150 centimeters (about 60 inches), i.e. 75 centimeters (about 30 inches) for one part. I will of course have two different colors on the front and back otherwise I could just have folded the fabric on the length and have a front and back piece. I cut 4 pieces of 75x50 centimeters (about 30x20 inches) each.

Please note that even though the fold seems pressed in the wrong direction
what you see is the other piece of fabric that I have put beneath to have a template. 

Sen pressar jag in ca 10 centimeter på varje sida så att den totala längden/bredden är ca 65 centimeter. Låt stadkanten vara på den sida som pressas in så har du en hyfsat snygg kant. Gör inget mer ännu se bara till att vik kanten är ordentligt markerad.

Then I folded in 10 centimeters (about 4 inches) on each side so that the total length/width are about 65 centimeters (about 26 inches). Let the selvedge of the fabric be on the side that is pressed into a fold and you will have a pretty neat edge. Do not do anything more just make sure the folded edge is properly marked.Sen lägger jag de 2 tygstycken räta mot räta. Vik upp den nedpressade delen. Se till att vik kanterna matchas. Sy runt de 3 öppna kanterna med 1 centimeters sömsmån.  Sicksacka kanterna. Om du har en overlock går det jättefort att sy och överkasta kanterna samtidigt.

Then I put the two pieces of fabric right sides together. Fold up the part that was pressed down. Be sure to match the folded edges. Sew around the three open edges with a one centimeter (3/8 inch) seam allowance.  Zigzag the sewn edges. If you have an overlock it is really fast to sew and overcast the edges simultaneously.
Vänd kuddfodralet så att rätsidan kommer utåt. Vik in kanten och stoppa in en kudde och kontrollera att måtten är OK, annars justerar du måttet på vik kanten. Det får inte bli alltför löst och heller inte några glipor. Pressa allt så fortsatt sömnad blir snygg. Sy en söm ca 1 centimeter innanför stadkanten.


Turn the pillowcase so that the right side is out. Fold in the edge and put a pillow into the pillow case and make sure the dimensions are OK, otherwise adjust the measure of the folded edge. It must not be too loose or too tight so that there are gaps when buttoned. Press the fabric so that the continuing sewing is neat. Sew a seam about 1 centimeter (3/8 inch) from the edge of the folded part inside the pillowcase.


Jag mäter ut ett avstånd för 3 knappar som blir jämt fördelat ca 5-6 centimeter in/ner på den yttre kanten. Eftersom 3 knappar ger 4 mellanrum och avståndet här är 48 centimeter så är det ganska enkel matematik – 48/4=12 centimeter.  Alltså ska knappens centrum placeras vid 12, 24, 36 centimeter. Mät sedan ut hälften av knappens diameter från centrum (med hänsyn tagit till att detta mått alltså enbart är det område som knappen ska gå igenom med lite rörelsemån) så du vet var du ska börja och sluta. Själva knapphålet kommer naturligtvis att bli lite längre. Sy alltid ett provknapphål.

Measure out a distance for the three buttons that are evenly distributed about 5-6 centimeters (2-2 3/8 inches) inside the outer edge. Since there are three buttons there will be four intervals and the distance here is 48 centimeters (about 19 inches) so it is pretty simple math - 48 / 4 = 12 centimeters (19/4=4 ¾ inch). This means that the center of the button will be placed at the following centimeters – 12, 24, 36. (For inches it would be 4 ¾, 9 ½, 14 ¼). Then measure out half of the button's diameter from the center (with account taken of this measure, therefore only the area that the button should go through with little ease) so you know where to start and stop. This means that the buttonhole itself will be a bit longer. Always make a test buttonhole before you start sewing.Sy alla knapphål. Knapparna vill jag ska vara synliga på ”framsidan” så därför syr jag knapphålen på framsidan. Passa in var knapparna ska sys fast genom att använda knapphålen som mall. Sy fast 3 knappar på vardera insidan av bakstyckena. Stoppa i kuddarna och knäpp.


Sew the buttonholes. I want the buttons to be seen on the "front" so that is why I sew the buttonholes on the front. Cut the buttonholes and put a needle through the buttonhole to mark where the buttons will be sewn. Sew three buttons on each pillow case on the inside of the back cover. Insert the pillows and button the pillowcases.

Facts:
Fabrics from IKEA : Minna and Monalis
Pillows from IKEA :  GOSA VÄDD

4 comments:

 1. Fina kuddar och tyget var roligt, på sina ställen är det rena frihandskviltningen :-9

  ReplyDelete
 2. Jag och Gunilla ska nog på samma fest, som vi säger hemmavid när någon tänker likadant - eftersom också jag såg frihandquiltningsmönster i IKEA-tyget!
  Snygga kuddar!

  ReplyDelete
 3. Snygga överdrag och även jag gilla tyget!

  ReplyDelete
 4. Love the material and they came out really well. Also love reading your blog.
  Shelagh in the UK

  ReplyDelete