Saturday, November 26, 2011

Dish sponge cloths 2 / Disktrasor 2Så här gör jag när jag broderar på disktrasor. Jag har provat tejp och andra varianter av klistermellanlägg och det funkar bra, men det jag finner mest användbart är att använda mina "färdiga ramar".

This is how I do when embroidering on sponge dish cloths. I have used masking tape and other adhesive versions of stabilizer and these are quite OK, but the thing I find most versatile and ueful is using my “pre-made frames”.


Disktrasorna jag köper är ungefär 200x180 millimeter, så jag har skurit ut innerområdet i min ram i en storlek av 140x180 millimeter. (Om du använder en större båge så kan du nog göra det utskurna området 180x160 millimeter – att lämna ett litet område runt kanterna är att föredra).

The dish cloths I buy are about 200x180 millimeters, so the cut out area in my frame is 140x180 millimeters. (If you use a larger hoop you could probably go for 180x160 millimeters – a little space around the edges is preferred).

Please note that there will be no stabilizer in the cut-out area.


Eftersom jag gör en massa broderade disktrasor, både till mig själv och som presenter jag har gjort en ”ram” speciellt för detta ändamål.

As I do a lot of embroidered sponge dish cloths, both for myself and as gifts I have made a frame especially for this purpose.Du ska använda en broderbåge där disktrasan kan läggas platt och får plats i innerramen. Här har jag använt en 150x240 millimeters broderbåge, denna är som ni kan se en aning för liten, men så lite att disktrasan faktiskt kan ”pressas” in under den inre bågen. En 200x200 millimeters broderbåge är naturligtvis perfekt.

You want to use a hoop where the dish towel can lay flat inside the inner hoop. Here I have used a 150x240 millimeters hoop; this is as you can see a tiny bit too small but it is not so much smaller than you can still "squeeze" the sponge dish cloth under the inner hoop.  A 200x200 millimeters hoop is of course perfect.


Jag satte sedan innerramen ovanpå den ”färdiga ramen” och "säkrade" den på topp och botten med lite maskeringstejp. På så sätt kan jag lyfta den och "pressa" in den i den yttre bågen. Sen markerar jag mitten av disktrasan och placerar den i mitten av bågen och ”pressar” försiktigt in den under den inre bågen (detta behöver man ju inte göra om man använder en större båge såsom 200x200 millimeters bågen). Disktrasan kommer att flyttas ur sin position så det kan vara lika enkelt att bara lägga den på plats och sedan ta en linjal och mäta ut mitten och justera positionen. Sen fäster jag den med ett par nålar genom disktrasan och "ramen”.

I then put the inner hoop on top of the pre-made frame and “secure” it on the top and bottom with some masking tape. This way I can lift it and “squeeze” it into the outer hoop. Then I mark the middle of the dish cloth and position it at the middle marks of the hoop and gently “squeeze it under the inner hoop (you will not have to do this if you use a bigger hoop like the 200x200 millimeters hoop). The dish cloth will move out of position so it might be as easy to just put in in place and then take a ruler and measure the middle and adjust the position. Then I fasten it with a couple of pins through the dish cloth and the “frame”.


Sedan kan du brodera. Jag använder samma tråd i över- och undertråd. Ett annat bra tips är att använda en ”lätt och luftig” design - Redwork är utmärkt. Kom ihåg att om nålen går ner i mitten först så kan du ”stega fram” till första stygnet och där även hämta upp undertråden.

Then you can go ahead and embroider. I also use the same thread in the top thread and bobbin thread. Another good advice is to use light and airy designs – Redwork is excellent. Also remember to forward to the first stitch if the needle goes down in the middle and pull up the bobbin thread.I mitt Embroidery Software gör jag en ”custom hoop” i samma storlek som det utskurna området - i detta fall 140x180 millimeter. Jag bör också överväga att lämna några millimeter runt kanterna så att jag inte broderar i den utskurna ramen eller göra "custom bågen" 136x176 millimeter.Designen är skapad i 5 D Embroidery Software - med hjälp av bokstäver och motiv (här en av de många, många sömmar som ingår). I 5 D Embroidery Software finns en underbar funktion som kallas "Encore" som gör det möjligt att använda motiv och göra olika former som linjer, cirklar och som här en ram runt bågen. På bokstäverna såg jag till att det var mycket få underlagsstygn samt att jag ökade densiteten (tätheten på stygnen) för att göra bokstäverna "luftigare". Men det gäller att se till att man inte ökar för mycket så att det blir för stora glipor i satinsömmen.
 
In the software I make a “custom hoop” in the size of the cut out area – in this case 140x180 millimeters.  I should also consider leaving a few millimeters around the edges so that I don’t embroider in the pre-made frame or make the “custom hoop” 136x176 millimeters. The design is created in 5 D Embroidery Software – using letters and motifs (here a stitch). In 5 D Embroidery Software there is a wonderful feature called “Encore” which makes it possible to use motifs and make different shapes like lines, circles and as here a frame around the hoop. For the letters I made sure there was a very light underlay and I also increased the density to make the letters “more airy”. But there is some trying as you don’t want any too visible gaps in the satin stitches.


Jag editerade också bort och flyttade "transport sömmar" mellan motiven genom att ta bort stygn punkter så att sömmarna istället blev ”jump stitches”. Jag vill inte ha sydda sömmar som transport mellan motiven. Stygnen närmast motivet flyttade jag så det skulle bli en form av fäst stygn genom att lägga några stygnpunkter på varandra. Men som ni kan se så glömde jag ett ställe och då ser det ut så här.
 
I also removed and moved the “transportation stitches” between the motifs because I didn’t want visible running stitches as connections, I prefer jump stitches. I also moved the stitch points closest to the stars on top of each other so they would be like tie stitches. But as you can see I made a mistake and forgot one of the stars, and this is what it looks like.

No comments:

Post a Comment