Saturday, December 3, 2011

Door wreaths for Christmas / Dörrkransar till Jul
Jag gör alltid nya kransar till min ytterdörr under året. Jag tycker det ser så dekorativt ut. Så nu är det dags för årets jul kransar och i år har jag 2 olika typer i åtanke. En för dörren på utsidan och en för den inre dörren.

Beroende på huruvida kransen ska vara utomhus eller inte och vad jag använder för material så måste jag behandla de olika typer av material jag använder på olika sätt. Detta innebär att om jag vill använda broderade tyger utomhus så brukar jag pensla på ett lager decoupage-lim speciellt gjort för textilier på det färdiga broderiet. Vad jag har i åtanke för den inre dörren är det som är på fotot ovan.

Detta är faktiskt mycket lätt att göra. Du behöver följande;

  • En styrolit ring - den som jag använde har en inre diameter på ca 13-14 centimeter och en yttre diameter på ca 22 centimeter
  • Satinband
  • Broderad design - Jag har använt en underbar Tomtedesign från Husqvarna Viking, se detaljer i slutet av detta blogginlägg.
  • Korta applikationsnålar
  • Kniv med brytblad

I always make new wreaths for my doors during the year. I think it looks so decorative. So now it is time for this year’s Christmas wreaths. This year I have 2 different kinds in mind. One for the outside door and one for the inner door.

Depending on whether the wreath will be placed outside and what materials I use for it I might have to prepare the different materials in different ways. This means that if I want to use an embroidered fabric outside I will prepare it with a coat of decoupage glue especially made for textiles on the finished embroidery. What I have in mind for the inner door is like in the photo above.

This is actually very easy to do. You need the following;
  • A Polystyrene ring – the one I used has an inner diameter of about 13-14 centimeters and an outer diameter of about 22 centimeters
  • Ribbons
  • Embroidered design – I have used a wonderful Santa design from Husqvarna Viking, see details at the end of this blog post.
  • Short appliqué pins
  • Crafts knife with snap off bladesBörja med att brodera designen på en bit stabilt tyg. Jag har också använt ett stabilt mellanlägg som jag lämnar kvar på baksidan. Lägg åt sidan när du är färdig och fortsätt med "styrolit kransen"

Start by embroidering the design onto a piece of stable fabric. I have also used a stable cut away stabilizer that I will leave on the back. Set aside when finished and proceed with the “polystyrene wreath”.
Eftersom styrolitringen jag använde hade en rundad baksida så använde jag en kniv - med ”brytblad” - och delade den i två halvor genom att skjuta in knivbladet till mitten. Jag fick skjuta ut knivbladet så den skulle kunna nå igenom ringen. Så gjorde jag runt hela ringen. Akta fingrarna!!

Sen jag lindade ett sidenband runt den halverade ringen så att den var helt täckt. Eftersom styrolit är mycket poröst har jag använt korta applikationsnålar för att fästa bandet i ringen under själva "lindingsprocessen".

As the Polystyrene ring I used had a round back I used a Craft knife – with snap-off blades – and divided it into 2 halves by pulling the crafts knife through into the middle. I did that all the way around. I pulled out the blade so that it would go through the ring. Watch your fingers, please!!!!

Then I wrapped a silk ribbon around the split ring so that it was completely covered. As the polystyrene is very soft/porous I used short appliqué pins to fasten the ribbon during the “wrapping” of it.
Sen mätte jag innerdiametern på ringen och även broderiet och la till ett par centimeter runt hela broderiet så att det skulle vara nästan lika stor diameter som hela ”kransen”, se bild ovan. Jag klippte ut en cirkel och sick sackade kanterna. Slutligen så placerade jag broderiet från baksidan och fäste med korta applikationsnålar.  Så enkelt var det att göra en Jul krans.

Then I measured the inner diameter of the ring and also the embroidery and added a couple of centimeters around the entire embroidery so that it would measure almost the same size as the entire ”wreath”, see photo above. I cut out the circle and made a zigzag stitch around the edges. Finally, I just positioned the embroidery from the back of the wreath and fastened with short appliqué needles. That’s how easy it was to make a Christmas wreath.

Design Facts (copy and paste address into browser)
 
http://www.husqvarnaviking.com/global/428_7733.htm

No comments:

Post a Comment