Friday, April 29, 2011

Några konstiga djur har dykt upp i min trädgård / There are some strange animals in my garden
Jag har inte sett dem förut och de är helt annorlunda från de djur jag brukar se i min trädgård. Jag frågade en god vän i Tyskland och hon hade också sett dem i sin trädgård.

I haven’t seen them before and they sure look different from anything I have seen in my garden before. I asked a friend in Germany and she had seen them in her garden as well.


Nej, jag skojar bara; det är några bedårande mjukisdjur. Är inte grodan och ugglan jättesöta? Jag fyllde dem med fyllnadsvadd av polyesterfiber så de är perfekta för barn eftersom som allt är broderat.

No, I am just joking; these are some adorable stuffed toy animals. Aren't the frog and the owl awesome? I filled them with polyester fiber fill so they are perfect toys for children as everything is embroidered.


De är gjorda i ”in-the-hoop” (med brodermaskin) så de är mycket lätta att göra. Det finns flera gulliga figurer i denna design kollektion.

They are made “in-the-hoop” (embroidery machine) and they are very easy to do. There are several funny figures in the set.


This little lady is probably more familiar -  she looks very curious, but it isn’t because she has seen these stuffed animals.
  

Designs: Stickbaer.de

Wednesday, April 27, 2011

Handdukar del 3 / Towels part 3


Store the stabilizer strips by rolling them on a paper roll

I denna tredje del av serien om Handdukar, så kommer jag visa hur man kan göra en flexibel ram med hål för ”Embossing” broderi. Eftersom jag beskrev ganska noggrant hur man går tillväga i min förra blog så kommer jag här bara visa hur man sätter ihop ramen. Skillnaden mellan den förra ramen och denna är att denna består av olika långa remsor som man sen sätter samman till en ram.

In this third part of towels, I will show you how to make a flexible stabilizer frame with a “cut out area” for "Embossing" embroidery. As I described quite detailed on how to proceed in my last blog, I will only show how to assemble the frame in this blog. The difference between the previous frame and this is that this one consists of strips in different length that you then assemble into a frame.


Börja med att göra remsor av ”fusible backing” – dvs. backing med klistersida. Stryk på ett tunt bomullstyg. Skär dem absolut raka och använd gärna linjal och rullkniv.

Start by making the strip of "fusible backing – i.e. backing with an adhesive side. Iron on a thin cotton fabric. Cut them absolutely straight, and please use a ruler and rotary cutter.

 

Markera ut mitten och här bör du tänka på att broderbågarnas mitt inte är helt i mitten så använd bågen så du får lika mycket kvar uppe som nere. Dra sen ett streck med en permanent penna.

Check out the middle and here you should be aware that the middle marks of the hoops are not completely in the middle - use the hoop as a guide so you will have equally much fabric on both sides of the hoop. Draw a line with a permanent pen.
Printa ut en pappers ”template” på designen du ska använda. Klipp ut nära kanterna på designen men lämna ett lite utrymme. Lägg den på en skärmatta med linjer. Ta nytta av ”mittlinjer” eller linjer vid en siffra du kommer ihåg. Ha dessutom en liten marginal runt. Lägg remsorna i rak linje runt ”templaten” av designen, sätt en lite tejpbit för att hålla på plats.

Print a "template" of the design you will use. Cut it out close to the edges of the design, leave some space. Place the template on a cutting mat with lines. Take advantage of "the lines" and put the middle lines on a line you will have as a reference. Add the strips in a straight line around the "template" of the design; add a little piece of tape to hold in place. Also leave some space around the design.
När du är klar kan du exempelvis använda en häftklammer och häfta ihop. Sätt klammern på avstånd från var du tänker sy!! Du kan ju även sy ihop dem. Passa in ramen i bågen med hjälp av linjerna.  Mät ut storleken på den öppna mittytan och lägg till 1-2 cm utanför det. Detta blir den storlek du ska stygnsätta din ”tråckelram” basting frame.

When finished, you could use staples to keep pieces together. Put the staple on the distance from where you intend to sew! Or you could sew the pieces together. Measure the size of the cut out area, and add 10-20 mm beyond it. This will be the size you should digitize your basting frame.


Sätt fast ramen i bågen. Passa in linjerna med markeringarna i bågen.

Hoop the frame and use the drawn lines to position in the hoop.


När du sytt klar och vill ta isär ramen, använder du bara en klammer borttagare.

When you have finished the embroidery and want to pull the frame apart you just remove the staples with the staple remover.


Monday, April 25, 2011

Handdukar del 2 / Towels part 2


Att spänna fast en frottéhanduk i en broderbåge kan ibland vara närapå stört omöjligt. Men varför spänna fast den när man kan fästa den ovanpå backing/stabilizer i bågen. Jag brukar använda ”fix funktionen” på min symaskin för att göra en ”tråckelram” (basting frame). Då sitter handduken fast. Jag brukar även lägga ett lager vattenlöslig plast ovanpå handduken för att ”öglorna” ska hållas på plats. Detta fungerar utmärkt om man ska brodera en "vanlig" broderi design. Har man ingen ”fix-funktion” på sin symaskin kan man enkelt stygnsätta en sådan ram i sitt Embroidery Software. Det är ju bara en fyrkant med långa stygn (6-8 mm). För den metod som beskrivs nedan måste du göra en själv.

To hoop a terry towel in an embroidery hoop can sometimes be almost impossible. But why hoop the towel when you can hoop the tear away stabilizer and attach the towel to the stabilizer in the hoop? I use the fix/baste function on my sewing machine to make a “basting frame”. The towel will then stay in place on the stabilizer. I usually add a layer of water-soluble stabilizer on the top of the towel to keep the "loops" in place. This works very well if you embroider an "ordinary" embroidery design. If you don’t have a fix/baste function on your embroidery machine, it is very easy to digitize one yourself in your Embroidery Software. It is simply a square with long running stitches (6-8 mm). For the method described below you will have to digitize one yourself.


Men om man nu vill brodera “Embossing”, hur gör man då? Jag brukar inte ha något backing (stabilizer) bakom handduken. Jag vill att baksidan ska se lika snygg ut som framsidan. Detta innebär att jag använder samma tråd till övertråd som till undertråd. Dessutom använder jag inget vattenlösligt ovanpå handduken. Men hur ska jag då fästa handduken i ramen om jag inte spänner fast handduken i bågen och inte har något backing (stabilizer) fastsatt i bågen?

But if you want to embroider "Embossing", how do you do then? I do not want any stabilizer on the back of the embossed design as I want the back to look as beautiful as the front. I also use the same thread as top thread as in the bobbin. In addition, I use no water soluble stabilizer on top of the towel either. But how will the towel stay in place during embroidery if I do not hoop it and if I haven’t hooped any stabilizer?


Lösningen är att göra en “ram” av backing (stabilizer) – vill man ha den extra hållbar kan man använda mellanlägg med "klistersida" (fusible stabilizer) och sen stryka på tunt bomullstyg. Det finns 2 möjligheter - den första lösningen är att göra en ram som passar en bestämd båge och har ett förutbestämt utklippt område.

The solution is to make a "frame" of stabilizer it will be extra durable if you use iron on stabilizer and add some thin cotton fabric. There are two possibilities - the first solution is to make a frame that fits a given hoop and has a predetermined "cut out area”.


Det är enkelt - man spänner bara backing (stabilizer) i bågen. Sen ritar man horisontella och vertikala linjer mellan mittmarkeringarna på bågen. Dra även en linje runt kanten på bågen. (1+2)

It's easy - you just hoop stabilizer in the hoop then draw horizontal and vertical lines between the middle marks on the hoop. You can also draw a line along the edge of the inner hoop. (1+2)


Med dessa som stöd mäter man ut den ytan man vill klippa/skära ut. Jag brukar använda mig av en större båge än jag behöver och sen klippa ut en ”öppen yta”. (3+4)

Then, you measure the area you want with help of the lines and cut it out. I usually use a larger hoop than I need and then cut out an area that will be the “open area”. (3+4)


Detta gör att jag får plats att fästa handduken eller det tyg jag vill fästa på detta sätt.  Jag har även markerat den ytan man ska mäta (streckade linjen) och göra en tråckelram/basting frame av i sitt Embroidery Software.

This gives me enough room to attach and baste my towel to the stabilizer. I have marked the area (dotted line) that you must measure in order to digitize a basting frame in your Embroidery Software, appropriate for this “cut out area”För att göra så att backing (stabilizer) sitter kvar kan man använda sig av ett par bitar tunt mattunderlägg. Här har jag klippt remsor av IKEA’s halkskydd STOPP för mattor.

In order to prevent the stabilizer from moving in the hoop you can use some strips of anti-slip underlay for rugs (here I have used IKEA’s STOPP)

Picture of fabric basted onto stabilizer in hoop using a "basting frame"

Börja med att göra en tråckel ram i ditt broderi software som är lite större än den utklippta ytan på ramen i bågen. Kombinera ihop denna med din design och se till att den sys först samt att den är i en annan färg än efterföljande så maskinen stannar efter denna färg. När du sätter fast handduken till bågengör du på följande sätt (det är tillräckligt exakt för detta ändamål).

Start by doing a basting frame in your Embroidery Software to match the cut out area in the frame. Combine with your design and make sure it is in position one as well as in another colour so the machine stops after that colour. When attaching the towel to the hoop, do as follows (it is accurate enough for this purpose)


Sätt ramen gjord av backing (stabilizer) i bågen. Vik handduken på mitten på längden (räta mot räta) och sen på mitten igen. Placera den vikta kanten på mitten både horisontellt och vertikalt. (1)

Put the stabilizer frame in the hoop. Fold the towel in half on the length right sides together and then on the middle again. Position the folded edge on the middle both horizontal and vertical. (1)


Vik upp handduken så den nu är vikt enbart på längden, matcha den vertikala mittlinjen. (2)

Unfold the towel so it is folded on the length; match the middle vertical line (2)


Vik sen ut resten av handduken så den täcker hela broderbågen. Fäst med några nålar. Sätt bågen med handduken i brodermaskinen och sy ”tråckelramen” (basting stitch) så handduken ligger på plats (3+4). Den andra lösningen är att göra några remsor som även de är tillverkade av backing (stabilizer) och tyg. Dessa är mer flexibla i storlek och till olika ramar och kan användas om och om igen – men det ska jag berätta om i nästa blog.

Unfold the towel so the entire hoop is covered. Attach to the stabilizer frame with some needles. Put the towel in the embroidery machine and baste the towel in place with the “basting frame” you have digitized (3+4). The second solution is to make some strips that are also made ​​of stabilizer and fabric. These are more flexible in size and to different hoops and “cut out area” and can be used over and over again - but I will tell you about that in the blog.

Saturday, April 23, 2011

Handdukar del 1 / Towels part 1


Det finns väl ingenting som är så enkelt att förändra kök eller badrum med som ett par nya handdukar som lyser upp. Ta bara ett par enkla köpta handdukar; sy på ett fint broderi och vips så har du en unik dekorativ handduk. Jag tycker det är jättebra att ha lite kökshanddukar och gästhanddukar liggande och ta med som present istället för en blomma. Oftast blir det mycket uppskattat.

Samtidigt så är väl handdukar bland det enklaste och svåraste man kan maskinbrodera på beroende på typ, tjocklek och kvalitet och naturligtvis beroende på vad du ska brodera på den förstås. Det svåraste tycker jag är att spänna en tjock frottéhandduk i bågen, men det finns olika lösningar beroende på vilken typ av broderi du ska sy. Sen ska du välja typ av mellanlägg (stabilizer) och om du ska ha någon ”topping” typ tunn vattenlöslig plast ovanpå.

There are few things that will brighten your kitchen or bathroom so easy as a couple of new embellished towels. Just take a few simple ready bought towels, put on an embroidery or appliqué and you will have a unique decorative towel. I think it's great to have some tea towels and guest terry towels lying and take with me as a gift instead of a flower. Usually it will be much appreciated.

In fact towels are among the easiest and hardest things you can machine embroider on, depending on the type, thickness and quality and of course depending on what kind of embroidery you are going to use. The hardest part, I think, is to hoop a thick terry towel. But there are different solutions depending on the type of embroidery you want to do. You will also have to take stabilizer or not and "topping" (like water solouble stabilizer) or not into consideration.


Idag tänkte jag visa ett par frottéhanddukar som bygger på en teknik som är otroligt snygg i all sin enkelhet – ”Embossing”.

Första gången jag hörde ”Embossing” tänkte jag på scrapbooking för där hade jag hört ordet, men broderi ... ”Embossing” går ju kort ut på att vissa partier ”hålls ner” så att andra framhävs - blir då ”lite högre” - och ett mönster bildas. Detta går ju utmärkt att göra på tyger som frotté och fleece. Speciellt dekorativt är det att göra ett ”Monogram” eller bokstav eller ett ord på en frottéhandduk. Tekniken är densamma – håll ner områden runt det som ska vara framträdande, i detta fall bokstaven. Det är absolut inte svårt att göra detta om du har ett Embroidery Software. Det ”svåra” är att få rätt ”täthet” beroende på typ av frotté. Eftersom ingen frotté är den andra lik så skulle jag rekommendera att köpa en extra liten gästhandduk och testar dig fram så att du får rätt densitet på stygnen. Det optimala är ju att det parti som ska ”hållas ner” gör det utan att det blir alltför stelt.

Today I will show you couple of terry towels based on a technique that is incredibly beautiful in its simplicity - "Embossing".

The first time I heard "Embossing" I immediately thought of scrapbooking where I had heard the word before, but embroidery ... "Embossing" is, if I should describe it briefly, that certain parties are "held down" so that others will be emphasized and - be "slightly higher" - this way it forms a pattern. This is of course perfectly possible to make on terry towels and fleece. Especially decorative, is to do a "Monogram" or a letter on a terry towel. The technique is the same - hold down the areas around the object you want to emphasize, in this case the letter. It is certainly not difficult to do this if you have an Embroidery Software. The "difficult" part is to get the right "density" depending on the type of terry towel, because no terry towel is the same. I would recommend buying an extra small guest towel and test a part of the design so that you get the right density of the stitches. The ideal is that the “embossed” part is “held down" without becoming too stiff.


Dessa två handdukar har jag gjort i två olika Embroidery Software och med olika variationer av stygn som ”håller ner” frottén. Tekniken är dock densamma men sen kan man ju leka med olika kombinationer av dekorativa stygn om man vill. Den röda med ”F” är gjord i 5D Embroidery Software och där har jag använt mig av en kombination av två olika dekorativa stygn. 5D Embroidery Software har ju i Design Creator dessutom en ny "fill" (fyllnadsyta) som är superbra i detta sammanhang.

Den andra röda handduken med ordet ”FEET” är gjord på ett litet annat sätt, men tekniken är densamma. Denna ”Embossing” har jag gjort i Embird som är så lätt att arbeta i och jag använder helst Embird’s Font Engine modul när jag ska arbeta med text. Detta är bas tekniken som finns beskrivet i ”beskrivningen” angivet nedan i grön text.


I have digitized the designs for these two towels in two different Embroidery Software and with different variations of the stitches to hold down the “embossed part” of the terry towel. However, the technique of how to do this is the same, but then you can “play with” different combinations of decorative stitches if you want to. The red "F" is made ​​in the 5D Embroidery Software and I have used a combination of two different decorative stitches. 5D Embroidery Software has in the Design Creator a new fill which is very useful in this case. 

The other red terry towel with the word "FEET" is made ​​ a little bit differently, but the technique is the same. I made this "Embossing” in Embird, which is so easy to work with and I prefer to use Embird’s Font Engine module when I work with text. This is just the “basic technique” described in the tutorial mentioned below.


Som ni ser använder jag inget mellanlägg (stabilizer) av något slag. Jag vill att handduken fortfarande ska vara följsam även om man har ett mönster på den. För er som vill veta hur man gör detta med ”Embossing” så har ”Flying Needle Machine Embroidery” just gett ut en månatlig ”Studio Lesson” om just ”Embossing” och lite andra tekniker. Mycket bra och prisvärd och även om man inte har Embird så ger den en mycket bra referens över tekniken som sådan.

As you can see, I have not used any backing or stabilizer of any kind. I want the towel to be smooth even if you have a pattern on. For those of you who want to know how this "Embossing" is done, "Flying Needle Machine Embroidery" just published a monthly "Studio Lesson" about "Embossing" and some other techniques. Very good and affordable, even if you do not have Embird, it provides a very good reference of this technique as such.


I mitt nästa blogginlägg tänkte jag visa er hur man spänner fast det man ska brodera ”Embossing” på i bågen, det finns säkert mängder av varianter men jag tänkte visa hur jag gör. 

In my next blog post I will show you how to hoop terry towels that you want to do "Embossing" on, there are lots of ways to do it but I want to show how I do.Friday, April 22, 2011

Extra eller Eggstra påskägg / Extra or Eggstra Easter egg
Ja, en kanske inte helt vanlig rubrik men påsk är ju mycket ägg och på engelska är ägg=egg.

Well, maybe not a very ordinary title but Easter is definitively associated with eggs.Ägg är temat på de ”sista” Påsk sakerna för i år. Min ägg-grytlapp sydde jag förra året, opraktisk som bara den, men en härlig grytlapp i köket.

Eggs are the theme of the "last" things I am going to do for this year’s Easter. The egg potholder was made last year, impractical as anything can be - but a lovely Easter pot holder in the kitchen.Jag behövde göra ett extra påskägg och då fick jag ideén att göra en extra/eggstra påskpåse med ett stekt ägg på.


I needed an extra Easter egg so I decided to make an extra/eggstra Easter bag with a fried egg on it.


…och naturligtvis ska vi ha ett påskris. Varför inte mixa fjädrar med lite grönt och stekta ägg på blompinnar?  De underbara äggen är från LinneaArtLine och texten är gjord i Embird med Font Engine.

... and of course we'll have “Påskris” – birch twigs with feathers and other decorations. Why not mix feathers with some green and fried eggs on flower pinsThe wonderful eggs are from LinneaArtLine and the text is done in Embird using Font Engine.


En av våra förtjusande ekorrar tyckte inte att sötmandlarna serverades som hon ville så hon tog helt enkelt och hämtade dem själv i burken.

One of our adorable squirrels wasn't quite satisfied with the number of almonds she was served so she decided to get them herself in the can.

Glad Påsk till er alla!    Happy Easter to all of you!

Design:www.linneaartline.com

Wednesday, April 20, 2011

Påskägg/Easter eggs


Nu ska påskäggen fyllas, inte bara med choklad utan även med lite strumpor eller annat användbart. Dessa påsar rymmer en hel del och kan återanvändas år från år. Sen kan man ju ”gömma dem” och skriva små ledtrådar så att det blir en ”äggjakt”.

Now it is time to fill the Easter eggs, not only with chocolate but also with some other useful things like socks. These bags can hold a lot and can be re-used from year to year. Then one can “hide them” and leave little clues so that it becomes an egg hunt.
 
Design: LinneaArtLine.com

Sunday, April 17, 2011

Plånböcker/Wallets
Plånböcker var också en av de saker jag aldrig sytt förrän jag provade på dessa ”in-the-hoop” plånböcker "Geldbörsen in-the-hoop" från ”Der Stickbär”. Aldrig hade jag trott att det skulle vara så enkelt att få till en snygg plånbok som man kan fixa till hyfsat enkelt. OK, lite vanlig maskin sömnad måste till men allt som allt är det väldigt mycket gjort i brodermaskinen.

Wallets were also one of the things I had never sewn before I tried these "in-the-hoop” wallets "Geldbörsen in-the-hoop" from "Der Stickbär”. I had never thought it would be so easy to make a nice wallet without too much effort. OK, a bit ordinary sewing on your sewing machine is needed but all in all, it's very much done in the embroidery machine.


Ni kanske kommer ihåg den handväska jag gjorde i svart och beige för några veckor sedan? Nu har jag äntligen gjort en matchande plånbok i svart och beige.

You might remember the ​​handbag in black and beige I made a few weeks ago? Now I've finally made ​​a matching wallet in black and beige as well.


Plånboken har plats för tre kreditkort samt är även försedd med myntfack och sedelfack.

The wallet has space for three credit cards and there is also pockets for coins and bills.


Ett litet tips när man syr applikationer med satinsömmar eftersom det ofta sticker fram någon liten bit tråd är att ha textil färgpennor att fylla i små skavanker med. Det är skillnaden mellan nästan perfekt och perfekt.

A piece of advice when sewing appliqué with satin stitches as there are often small pieces of thread between the satins stitches, is to have a textile  pen (with textile paint) to fill in small imperfections with. That is the difference between almost perfect and perfect.


Ni kan se före- och efterbild innan jag fyllde i med textil färgpennan och efter.

You can see the before and after picture before I filled in the white spots with the textile pen (with textile paint).


Vår äldsta ekorre (9 år) tittar förväntasfullt efter de sötmandlar som strax ska serveras.
Our oldest squirrel (9 years old) is looking for the almonds that soon will be served.Mer handväskor / More Handbags


Här är ytterligare en handväska som är gjord “in-the-hoop” med brodermaskin. Väskan är i färdigt mått nästan 28x19 cm, alltså inte jättestor, men lagom om man ska gå bort och bara ha en del småsaker med sig. Jag sydde den redan förra året och har haft den ett par gånger och jag får många trevliga kommentarer varje gång jag haft den.

Väska är från en kollektion som heter ”Klappentaschen” och finns i flera varianter för bågar som är minst 200x300 mm och kan brodera detta i ett stycke samt i ytterligare en kollektion för bågar som är 130x180 mm.

Jag preparerade tyget innan genom att göra ett mönster i form av rutor i mitt    5 D Embroidery Software. Sen satte jag även öglor i sidan och tog en bit tjockt tvinnat snöre som man har till heminredning och använde till axelrem. Jag gjorde en knut längst ner som jag även ”förseglade” med klister så att den inte skulle gå upp.

Knäppet är en mycket enkel lösning. En knapp och några trådar vanlig sytråd som jag drog igenom ”locket” på väskan ovanför knappen och sen sytt sick sack över och knutit knut längst ner. Sen är det bara att vira runt knappen och det håller jättebra.
 


Here is another handbag that is made ​​"in-the-hoop" with an embroidery machine. The bag is almost 280x190 mm in finished size, not huge but just enough if you're going somewhere and just want to have some small things with you. I did it last year and have had it a couple of times and I get many nice comments every time I have it.

This handbag is from a collection “Klappentaschen” and is available in several versions for embroidery hoops that are at least 200x300 mm and can embroider it in one hooping and there is also a collection for hoops that are 130x180 mm.

I prepared the fabric before putting it into the hoop by making a pattern in the form of squares in my 5 D Embroidery Software. Then I put two loops in each side of the purse and took a piece of thick twisted cord that you have in interior decoration and used as a shoulder strap. I made
​​a knot at the bottom that I also "sealed" with glue so that it would not ravel or untie.


The closure is a very simple solution - a button and a few strands of sewing thread that I pulled through the bottom of the clasp on the bag above the button and then I stitched over the thread strands with zigzag and finally tied a knot at the end of it. Then, you just wrap around the button and it works great.


Design: Stickbaer.de