Thursday, June 30, 2011

Smultron och små väskor / Wild Strawberries and small purses


Har ni sett något så underbart? Två fulla fat av smultron. Kan det bli bättre än med smultron, maränger, vaniljglass och lite löst vispad grädde? Det är sommar!

Have you seen anything so wonderful? Two full dishes of wild strawberries. Can it get any better than with wild strawberries, meringue, vanilla ice cream and loosely whipped cream? That is what I call summer!


Nästa lika söta som smultronen är dessa små väskor eller kanske snarare necessärer. Dessa pyttesmå väskor är perfekta att ha ett kreditkort eller körkort i om man bara vill ha något enstaka med sig. De är från Stickbär och från en kollektion som heter ”Häkeltaschen in the hoop.


Almost as sweet as the wild strawberries are these little bags. These tiny bags are perfect to have a credit card or driving license in if you just want to bring something small with you. They are from Stickbär and a collection called "Häkeltaschen in the hoop". 


Det fina med dessa designs är att det sys ut en kant i vilken du kan virka en söt spetskant om du vill.

The nice thing with these designs is that they are sewn with a “lace border” in which you can crochet a lace edge.Jag har även gjort en lite elegantare necessär från samma kollektion. Tyget har jag "förberett" i 5 D Embroidery Software genom att brodera på mönstersömmar.

I have also done a bit more elegant bag from the same collection. I have "prepared" the fabric in 5 D Embroidery Software by embroidering decorative stitches on it.

Designs: Stickbaer.de

Tuesday, June 28, 2011

Så enkelt....... / So easy......


”Lätt som en plätt” - ja, det kan man verkligen säga om Stickbärs nya broderikollektion - ”Zippy Bags”. De går verkligen jättefort att göra, det är enkelt och resultatet är fantastiskt. Det tog inte lång tid att göra tre olika väskor. Väskan att hänga runt halsen var den första jag gjorde. Jag har verkligen behövt en ny sådan, för min gamla är så sliten. 

So easy - yes, they really are easy to make, the bags from the new collection - “Zippy Bags” from Stickbär. They are really fast to make. There are only a few “steps” and the result is fantastic. It did not take long to make three different bags. The Bag that can be hung around your neck was the first one I did. I really needed a new one because my old one is so ”worn out”.Detta är en liten rund väska, den blir perfekt att ha ett läppstift och en liten spegel i. 


This is a round purse; I think it will be perfect to have a lipstick and a small mirror in it.


För att piffa upp dem lite extra, ja egentligen är det ju bara en ursäkt för att få ”leka lite” med 5 D Embroidery Software, så gjorde jag lite mönster på baksides tyget istället för att bara ha det ”blankt”. I 5 D Embroidery Software finns en funktion att göra motiv som man sen kan omvandla till en fyllnadsyta i broderier. Detta är ju nästan som att man quiltat på fri hand, ja en väldigt stadig fri hand och gjort små cirklar. Detta motiv är enbart gjort av bokstaven O i stora och små bokstäver. Sedan har jag justerat avstånden för att få det som jag ville.  ”Tyget” gjorde jag som en ”quilt sandwich” dvs. jag lade samman två tygbitar med tunn vadd emellan och tråcklade fast på en ”ram av mellanlägg" (som jag berättat om i en tidigare blog) och sen lät jag maskinen göra resten. Förvånansvärt kul och enkelt! 

To spruce them up a little extra, well actually it's just an excuse to "play with” 5 D Embroidery Software; I made a little pattern on the back of the fabric instead of just having the fabric as it was. The 5 D Embroidery Software has a really fantastic feature where you can create motives from almost anything which can then be converted into a fill pattern to use in an embroidery design. This is almost like free hand quilting, even though a very steady free hand quilting - doing circles as in this example. This Motif is made entirely with the letter  "O" - capital- and lower case letters. I then adjusted the gap and spacing to achieve the look I wanted. Amazingly fun and simple! 


Sen var det bara att använda det den färdiggjorda ”quilt sandwichen” som bakstycke, och så här läckert blev det. Prova även att skriva text och använda som ett motiv - det blir förvånansvärt fint. 

Then I just used the prepared quilt sandwich as back fabric. I really like it. You can also try writing text and use as a Motif Fill - you will be amazed by the result.


Till sist - jag var bara tvungen att sy ett nytt mobil fodral, inte för att jag inte har några… men de var så roliga och enkla att sy. Ser du benen på fågeln? Det såg jag inte förrän allt var klart. Ibland blir det faktiskt bättre än planerat. Den lilla fågeln är en träknapp som jag klistrat ihop med en vanlig knapp på en bit lädersnöre. 

Finally - I just had to make a new cell phone case, not that I do not have any… but they were just such fun to make. Have you noticed the legs on the bird? I did not plan to make them I just saw them when it was finished. Sometimes things solve themselves, don't they? The little bird is a wooden button that I glued together with a regular button on a piece of leather cord.


Designs: Stickbaer.de

Sunday, June 26, 2011

Towel Hangers part 3 – Embroidering the design and attaching the hanger


Här har vi en bild på före och efter - samma handduk från IKEA.
Visst blev den mycket färggladare med ny hängare och en design.

Here is a before and after photo – the same towel from IKEA.
Isn’t it more colourful with the new hanger and design?

Börja med att öppna Embroidery Software. Öppna ”tråckelramen” du stygnsatte efter beskrivningen i min förra blog. Centrera designen. Öppna sen den design du vill använda till att täcka handdukshängaren. ”Tänk dig” att du har placerat bandet för hängaren där ”X” är och däröver ska du placera din design. Designen kan gå nästan ända upp till den översta kanten på handduken men lämna en liten bit kvar. Se bild.

Sen kombinerar du ihop de bägge designen. Var försiktig med att färgsortera så inte dina linjer försvinner. Det kan vara en god idé att välja andra färger än du har i den andra designen. Detta blir ju bara i Embroidery Software eftersom du sen bara använder en enda färg när du syr ut den. Tänk på att ”tråckelramen” ska sys först.

Start by opening the Embroidery Software. Open the “basting frame” you have digitized after the instructions in my previous blog. Centre the design. Open the design you want to cover the towel hanger with. You must imagine that you have the ribbon for the hanger where the “X” is, and that is the area that your design must cover. You can place the top of the design close to the top edge of the towel but leave some space just in case. See picture.

Then you combine the designs, but be careful when colour sorting so that your lines will not “disappear”. It might be a good idea to choose colours you haven’t been used in the other design. After all that is only in the Embroidery Software as you will only use only one colour when sewing the “basting frame”. Also – remember the “basting frame” must be sewn first.


Börja med att spänna rivbart mellanlägg i broderbågen. Markera den vertikala mittlinjen. Sy den första färgen – placerings linjen.

Start by hooping tear away stabilizer in the hoop. Mark the vertical middle line. Sew the first colour, the placement line.


Lägg handdukens översta kant vid den sydda linjen. Fäst ev med maskeringstejp. Sy nästa färg, linjen B till E som jag visade i min förra blog.

Put the top of the towel on the sewn line – keep in place with masking tape. Sew the next colour the line B to E which I showed in the previous blog where we learnt how to digitize this basting frame.


Lägg hängaren på mittenlinjen. Se till att ändarna på hängaren inte går nedanför designen. Sy sen designen, här har jag en applikationsdesign som sys i 3 steg. Lägg på tyg – sy fast det.

Put the hanger on the middle line. Make sure the ends do not extend the size of the design. Now is time to sew on the other design, here an appliqué design which is sewn in 3 steps.  Put fabric on the towel – sew a line to fasten it onto the towel.


Klipp sen längs linjen och sy sen satinsömmen. Sist sys toppdelen på designen. Jag har även lagt till bokstäver i designen.

Cut the fabric around the seam and sew the satin stitch seam. Finally you sew the top part of the design. I have also added letters into the design.


När designen är färdig tar man bort broderbågen från maskinen. Med mellanlägget kvar i bågen tar man en sprättare och ”klipper av” undertråden lite här och där. Sen är det bara att lyfta bort tråden från framsidan.

When the design is finished - remove the hoop from the machine. With the stabilizer still in the hoop cut some bobbin thread here and there with a seam ripper. Then you can just “lift” the thread off from the front side.


Här ser du en närbild på hängare och design. Visst blev det dekorativt.

Själva bandet är egentligen två och det ska jag visa vid ett senare tillfälle hur man gör.

Here is a close picture of the hanger and design. Aren’t they pretty?

The ribbon is actually two ribbons, but how to make that I will show you in a coming blog.

Friday, June 24, 2011

Towel Holders part 2 - Digitizing a frame of basting stitches


Detta är hur ”tråckelramen” jag använder för mina ”handdukshängare" ser ut. I princip är det bara några raksömslinjer.
-  för placering
-   för att hålla handduken på plats under brodering
-   för att markera var övre kanten av handduken ska placeras
-   för att hålla bandet/hängaren på plats under brodering

This is how the "frame of basting stitches" I use for my “Towel Holders” look like. Basically there are just some lines.
-  for placement
-   to keep towel in place during embroidery
-   to mark where the top of the towel is to be placed
-   to hold the ribbon in place during embroidery


Detta är den färdiga skissen av den stygnsatta ”tråckelramen”. Jag kommer visa steg för steg hur man gör denna "tråckelram".

This is the finished sketch of the digitized "basting frame". I will however show you step by step how you make it.

Gör så här:

-Du kommer bara att använda ”running stitches” (raksömsstygn) med en stygnlängd på 6 millimeter så att de lätt kan tas bort när broderiet är klart.
-Jag rekommenderar också att använda olika färger på tråden för varje moment i denna design.
-Ställ in rutnätet (grid) i Embroidery Software till 10 millimeter, det blir så mycket enklare eftersom du kommer att ha ett verktyg för att mäta längden på linjerna då.
-Ta hjälp av de horisontella och vertikala mittenlinjerna när du mäter de olika stegen.
-Använd en broderbåge som är 100x100 millimeter och designen blir då cirka 80x80 millimeter eller en 120x120 millimeter broderbåge som kommer att motsvara en design med en storlek på cirka 100x100 mm

Proceed like this:

-You will only use running stitches with a stitch length of 6 millimetres so  that they will be removed easily when the embroidery is finished.
-I also recommend using different colours of thread while digitizing each step of this frame.
-Set the grid in your software to 10 millimetres, it will be so much easier as you will have a tool for measuring the length of the lines then.
-Use the middle horizontal and vertical lines as help to measure the steps.
-Use a hoop that is 100x100 millimetres and the design will then be approximately 80x80 millimetres or a 120x120 millimetres   hoop which will correspond to a design size of approximately 100x100 millimetres.

I bilderna nedan har jag använt en 100x100 mm broderbåge

In the below pictures I have used a 100x100 millimetres hoop.

Step 1

Colour 1

Line A - BBörja med att stygnsätta en rak linje av “running stitches” (raksöms stygn) – 10 mm från toppen av broderbågens yta och 10 mm från varje sida. Linjen kommer då vara 80 mm lång.

Start by digitizing a line of running stitches - 10 millimetres from the top of the hoop and 10 millimetres from each side. The line will then be 80 millimetres long.

Step 2

Colour 2

Line B - EGör en linje av “running stitches” (raksöms stygn) – från B till C. Stanna när du är 10 mm från botten av broderbågens yta. Linjen är då 80 mm.
Vänd 90 grader till vänster och fortsätt med “running stitches” (raksöms stygn) 80 mm från C till D.

Sen blir det ytterligare en 90 gradig vändning och fortsätt 70 mm upp mellan D och E även här med “running stitches” (raksöms stygn). Det ska vara ett 10 mm mellanrum mellan E och A) (vilket motsvarar de två översta horisontella linjerna).

Make a line of running stitches down from B to C. Stop when you are 10 millimetres from the bottom of the hoop. The line is then 80 millimetres.
Turn 90 degrees to the left and go 80 millimetres from C to D.

Then a 90 degree turn again up from D to E, but this time you will only go 70 millimetres, so there will be a gap between E and A of 10 millimetres (which will be the two top horizontal lines).

Step 3

Colour 3

Line E – J 

Detta steg är linjen som fäster ovandelen av handduken likväl som handdukshängaren.

This is the final step that will fasten the top of the towel as well the ribbon. I will show this step in a couple of pictures.Gör en linje av “running stitches” (raksöms stygn) – från E till F – 50 mm åt höger.

Make a line of running stitches from E to F -  50 millimetres to the right.


Gör en linje av “running stitches” (raksöms stygn) – från F till G – 20 mm diagonalt nedåt vänster.

Make a line of running stitches from F to G - 20 millimetres diagonally down to the left.


Gör en linje av “running stitches” (raksöms stygn) – från G till H – 20 mm åt höger.

Make a line of running stitches from G to H - 20 millimetres to the right.Gör en linje av “running stitches” (raksöms stygn) – från H till I – 20 mm diagonalt upp åt vänster.

Make a line of running stitches from H to I - 20 millimetres diagonally up to the left.Slutligen - gör en linje av “running stitches” (raksöms stygn) – från I till J – 50 mm åt höger.

Finally make a line of running stitches from I to J  -  50 millimetres to the right.


Alternative in digitizing the basting frame

Man kan utesluta momentet med “X” i mitten av den andra linjen från toppen. Visserligen kommer inte hängaren ligga på plats lika säkert under brodering men om man exempelvis använder en applikation som design -så täcks ju ändarna av tyget.

There is however an option to omit the “X” in the middle of the second top line, the ribbon will not be as secured as in the first design during embroidery but it is possible if you, for example, use an appliqué design where the ends will be covered.Vad man gör är att man utesluter stegen F – G - H och I och gör en linje av “running stitches” (raksöms stygn) direkt från E till J.

What you do is that you just omit the steps involving F – G - H and I and go directly from E to J with a line of running stitches.


I mitt nästa blogginlägg ska jag visa:
-hur man kombinerar och placerar designen i broderbågen
-hur man placerar och fäster hängaren
-hur det hela sys på handduken och hur den placeras i bågen

In my next blog post I will show you:
-how to combine the basting frame and the design in the hoop
-how to place and fasten the ribbon
-how to place and embroider the towel in the hoop.

Tuesday, June 21, 2011

Handdukshängare/Towel holders


Det finns en hel del fina designs som man kan sy handdukshängare med. Jag har ett brodérkort från Husqvarna Viking som är helt fantastiskt. Dessa är dock helt broderade. Men det är ju inte det enda sättet att göra handdukshängare på. Tänk om du kunde använda nästan vilken design som helst. Dessutom själv stygnsätta en ”hjälpfil” för placering och hålla handduken på plats under brodering. Vore inte det trevligt? Här har jag gjort just det - använt mig av en ”hjälpfil” som jag stygnsatt i 5 D Embroidery Software. Designen jag använt kommer från en jättegullig och somrig kollektion från Stickbär. Det finns många fina designs där bland annat en med ett par härliga körsbär som sys som applikation. Jag tror faktiskt att jag ska sy några handdukar med dessa också, men enbart som dekoration.

I mina kommande två blogginlägg ska jag lära dig hur man stygnsätter en sådan hjälpfil, hur man placerar designen och bandet och hur man sen syr allt på handduken i broderbågen.

 

There are some really great designs that you can sew towel holders with. I have an embroidery card from Husqvarna Viking which is truly amazing. Those are entirely made of stitches. But that's not the only way to make a towel holder. What if you could use almost any design. In addition, digitize your own “help file” for placement and hold the towel in place during embroidery. Would that not be nice?  Here I have done just that - used a "help file" that I have digitized in 5 D Embroidery Software. The design I used is a very cute and summery collection from Stickbär. There are some really lovely designs there, for example a design with some appliqué cherries that I will probably make on a couple of towels as decoration.

In my next two blog posts, I will teach you how to digitize such a help file, how to place the design and ribbon and then how to embroider the towel in the hoop.


Sunday, June 19, 2011

Färgglada sulor / Colourful insoles


När jag för första gången läste om sydda tygsulor tänkte jag - varför i ”hela världen” vill man göra det? Sulor hade ett helt annat syfte för mig. Men något måste ha fångat min uppmärksamhet och dessa sulor fanns förmodligen någonstans i mitt huvud ganska länge.

When I first read about sewn fabric insoles I thought, why on earth would anyone want to do that? Insoles had quite another purpose for me. But something must have caught my attention and those insoles were probably in my mind for quite some time.


Nu är det ju sommar och jag använder "sneakers" mycket och du vet vad som händer när du har på dig "sneakers" en varm och solig dag - och nästan varje dag? Tja, åtminstone mina fötter blir lite "svettiga" och efter ett tag så brukar inte mina "sneakers" lukta så trevligt. Oh - jag är ledsen att behöva säga det men det är tyvärr sanningen ... ... Så jag hade tänkt på korksulor och då plötsligt slog det mig, jag hade sett sydda tygsulor någonstans, inte i "sneakers" tror jag, men varför inte prova det. Det huvudsakliga syftet skulle vara att skorna skulle var ”fräscha” längre utan deodorant eller andra kemiska saker. Dessutom - de skulle se väldigt trevliga ut med en färgglad innersula - bara de ändamålen och inget annat.  Ett slags skyddande skikt.

As it now is summer and I use "sneakers" a lot and you know what happens when you wear "sneakers" on a hot and sunny day – and almost every day? Well, at least my feet get a bit “sweaty” and after a while my "sneakers" don’t smell very nice. Oh - I am sorry to say that but unfortunately that is the truth…… So I had thought about cork insoles and then it suddenly struck me, I had seen sewn insoles somewhere, not in "sneakers" I think but why not try that. The main purpose would be to keep the shoes “fresh” longer without deodorant or other chemical stuff. Besides, they would look very cheerful with a colorful insole - only those purposes and nothing else. Sort of a protective layer.Eftersom jag älskar att använda ”mitt” 5 D Embroidery Software gör jag ibland saker bara för skojs skull, även om det troligen skulle vara lika lätt att göra dem på en vanlig symaskin. Jag tänkte, hur kan jag göra ett "mönster"? Sulorna i mina "sneakers" var inte löstagbara. Sedan tänkte jag på korksulor som du kan köpa och är ett slags "passar alla skor”. Så jag tog en av dessa, kontrollerade att de passade någorlunda bra och skannade in en sula. Sedan klippte jag ut i papper och lade i skorna och finjusterade genom att dra med en pinne runt kanterna för att de skulle måttanpassas till just de skorna. När jag var nöjd skannade jag in det "nya mönstret".

Det enda problemet var att få den inskannade bilden att vara i exakt rätt storlek när den skulle importeras till ”mitt” Embroidery Software. Jag är säker på att det finns flera sätt att göra detta beroende på det Embroidery Software du har. Men jag gjorde området som omger bildfilen (”canvas” heter det i mitt fotoredigeringsprogram) i exakt samma storlek, som broderbågen jag avsåg att använda. Men som en sista kontroll mätte jag också sulan som jag hade som förlaga och kontrollerade noga måtten på bildfilen (den inskannade bilden). Jag vill också säga att beroende på vilken storlek du har i skor kan du behöva ha olika stora broderbågar. Jag har använt en 260x200 millimeters och en 360x200 millimeters broderbåge, som jag har till min sy-/brodermaskin.

As I love to use "my" 5 D Embroidery Software, I sometimes do things just for the fun of it even though it would probably be as easy to make them on an ordinary sewing machine. I thought; how can I make a pattern? The insoles in my "sneakers" weren't loose. Then I thought of cork insoles that you can buy and are sort of “fit all shoes”. So I took one of those, checked that it fit the shoe well and scanned it. Then I cut it out on paper and placed into the shoes and fine-tuned by dragging a stick around the edges so that they could be adapted to measure the shoes precisely the shoes. When I was satisfied, I scanned in the "new pattern".

The only problem was to get the scanned picture to be the exact right size when imported into the Embroidery Software. I am sure there are several ways to do this depending on the Embroidery Software you have. But I made the canvas surrounding the picture the exact size of the hoop, I was going to use, in a photo editing software. But as a final check I measured the insole I had as a pattern and checked the measurements of the scanned picture. I will also say that depending on what size you have on your shoes you will have to use different sized hoops. I have used a 260x200 millimetres and a 360x200 millimetres hoop as I have these for my Sewing-/Embroidery machine.


När jag väl hade bilden i rätt storlek och i rätt storlek för avsedd broderbåge var det ganska lätt.
1.
Jag började med att importera bilden till ”mitt” Embroidery Software. Kontrollera att alla mått stämmer.
2.
Först stygnsatte jag en ”outline” (typ redwork) bestående av ”running stitches” (vanliga rakstygn) runt "yttre linjerna" av innersulan som en placeringslinje så jag visste var jag skulle placera mitt tyg som skulle vara på ovansidan.
3.
Sedan ytterligare en ”outline” (typ redwork) bestående av ”running stitches” (vanliga rakstygn) ovan på den första linjen som gör att det placerade tyget fästes på tyget i broderbågen.
4.
Ett ”fill pattern” (fyllnadsmönster) som ett rutmönster eller andra dekorativa sömmar som det här roliga ”stippling pattern” (frihandssömnads mönster) jag hade i ”mitt” 5 D Embroidery Software .
5.
Slutligen en sicksack linje innanför den yttersta kontursömmen.
6.
Glöm inte fäststygn (tie off)

Det är en bra idé att använda olika färger för varje steg så att maskinen stannar efter/innan varje nytt moment.

Then when I had the picture in the right size and for the hoop size I intended to use, it was quite easy.
1.
I started by importing the picture into the Embroidery Software. Check that all measurements are correct.
2.
First I digitized an outline of running stitches around the “outer line” of the insole as a placement line so I knew where to place my fabric.
3.
Then a second outline of running stitches on top of the first to fasten the attached fabric.
4.
A fill pattern like squares or other decorative stitches like this funny stippling pattern I had in my software.
5.
Finally a zigzag inside the outline.
6.
Don’t forget the tie off stitches!

A good thing to do is to use separate colours for each step so that the machine stops.
Showing front and reverse side
Jag har gjort ett par olika versioner av dessa sulor - ett par med ett tjockare bomullstyg, polyester vadd och vanligt bomullstyg. Jag lägger alla lager tillsammans och stryker med ånga för att platta till vadden, den blir då stelare. Sen spänner jag alla tre lager i broderbågen och broderar alla färger/steg på samma gång. Jag använder inget mellanlägg och klipper först när allt är klart.

I have made a couple of different versions - one pair with a thicker cotton fabric, some polyester batting and ordinary cotton fabric. I put all layers together and steam ironed to flatten the batting, it will become stiffer then. Then I hooped everything and just embroidered all colours. I do not use any stabilizer or cut anything until everything is finished.

Front - quilt fabric and back - Linen Fabric
De andra sulorna gjorde jag med ett tjockare linnetyg och vanligt quilt tyg. Jag spände linnetyget i bågen och broderade den första färgen (placeringslinjen). Sen hade jag skrivit ut en pappersmall från ”mitt” 5 D Embroidery Software. Jag klippte ut quilttyget lite större än mallen och placerade på den sydda linjen (tänk på att du ska ha en höger- och en vänster sula) eller så kan du klippa en fyrkant som täcker det utsydda området. När quilttyget ligger ovanpå placeringslinjen på linnetyget fortsätter du med de resterande stegen. Sen tar jag ut tyget ur broderbågen och klipper ut sulorna nära den sydda konturlinjen (utan att klippa av tråden). Dessa sulor var inte lika stabila som de med polyestervadd men jag tror de kommer att fungera bra och gör de inte det kommer jag lägga till ett lager bomullstyg nästa gång. Jag ville bara ha ”naturliga" material. Men ett styvare/tjockare bomullstyg kommer förmodligen att göra sig mycket bra som ett bottentyg eller varför inte på båda sidor. Jag tror att jag ska åka till IKEA och se vad de har. De har oftast en hel del fina bomullstyger som skulle passa bra. Alla tyger förutom det röda med rosa blommor och rosa är från IKEA.

I made the other insoles with a thicker Linen fabric and some quilt fabric. I hooped the Linen fabric and embroidered the first colour (placement line). Then I had cut out the quilt fabric roughly with help from a paper template printed from the Embroidery Software (keep in mind that you must have one right- and one left insole) or you can cut a square that covers the outlined insole. When the quilt fabric is placed on top of the placement lines of the Linen fabric you will continue with the remaining steps. I then took the fabric out of the hoop and cut out the insoles close to the stitched outline (without cutting the thread). These insoles were not as steady as the first ones but I think they will do nicely. If not, I will add another layer of cotton fabric the next time. I wanted all “natural” materials. But a stiffer/thicker cotton fabric will probably do very well as a bottom fabric or why not on both sides. I think I will go to IKEA and see what they have. They usually have quite a lot of nice cotton fabrics that would suit well. All fabrics except from the red with pink flowers and the pink are from IKEA.Om du inte tycker att dina sulor ligger på plats i dina skor kan du använda några prickar (inte för mycket) av “dimensional fabric paint” eller “volume touch textile paint” (köpte dem på Panduro Hobby) på baksidan av sulorna. Jag gjorde det på de röd/vita och de låg helt still tills jag tog bort dem för att tvätta dem.

If you think your insoles don’t stay in place in your shoes you can add a few dots (not too much) of “dimensional fabric paint” or “volume touch textile paint” on the back of the insoles. I did that on the red/white ones and they stayed in place until I took them away to wash them.

The "classic" mistake
Ett råd, egentligen bör man inte visa fel, bör man? OK, jag ska göra ett undantag ...
När du placerar den stygnsatta "designen" (sulorna) i broderbågen måste du kanske vända en av dem om du vill göra ett par på samma gång i broderbågen om du inte föredrar att sy dem en i taget (men även då måste du göra en höger- och en vänster sula). Se till att du inte gör som jag gjorde här i 360x200 millimeters bågen. Jag hade vänt en design och satt dem sida vid sida, men de fick inte plats på bredden så då fick jag den ”ljusa idén” (vilket inte var det så värst ljus måste jag tyvärr säga) för att vända den en gång upp och ner. Vad händer när jag är klar och skulle testa dem i ett par skor? Jag har två höger sulor ... ...  OK – man lär sig av misstagen heter det visst. Men när jag gjorde mina andra sulor så dubbelkollade jag att sulorna (designen) var vända åt rätt håll innan jag gick vidare och broderade det hela.

A piece of advice; one shouldn’t really show mistakes, should one? OK, I’ll make an exception…
When you place the designs (insoles) in your hoop you might have to flip one of them if you want to make a pair in the same hooping unless you prefer to sew them one at a time (but even then you have to make a right and a left insole). Please make sure you don’t do as I did here in the 360x200 millimeters hoop. I had flipped one of the designs and put them next sides together, but they would not fit into the width of the hoop so I had this bright idea (which wasn’t that bright I am sorry to say) to flip it once more upside down. What happens when I am finished and was to test them in a pair of shoes? I have two right feet insoles…….. OK - a lesson learned. But when I did my other insoles I double checked the position of the designs before I went ahead and embroidered the whole thing.

Insoles taken out of the hoop and before they are cut out
Sulorna som visas på det vita tyget är i herrstorlek men även för min skostorlek behövdes 360x200 millimeters bågen om jag skulle brodera en höger och en vänster innersula i på samma gång. På de sulor som visas i bilden ovan har jag använt 260x200 millimeters bågen och gjorde då två vänstersulor och två högersulor i varje ”omgång”. Jag kunde lika gärna utnyttja tyget som var spänt i broderbågen och ha par till utbyte.

The insoles shown on the white fabric are man-size but even for the size of my shoes I needed the 360x200 millimetres hoop if I should embroider one right and one left insole in the same hooping.  For the last insoles I did I use the 260x200 millimetres hoop and I then did two left and two right insoles in each hooping. I could as well use the fabric and have pair to exchange with.Edit: During 2013 I have made a revised tutorial on how to do insoles.  Search for "insoles" in my blog.