Wednesday, January 4, 2012

Sew a skirt part 2 / Sy en kjol del 2Nå väl - då sätter vi väl igång. Vi har tyg, resårband, tråd, måttband, sax/rullkniv, linjal och knappnålar.

Tyget jag använder är på full bred, dvs 140-150 centimeter brett.

Well, let’s start. We have fabric, elastic, thread, rotary cutter/scissors, ruler and pins.

The fabric I use is on full width, i.e. 140-150 centimeters wide (55-59 inches).


 

Bestäm vilken längd kjolen ska ha och lägg på ca 15 centimeter för att täcka både linning och fåll. Det kommer behöva skäras bort mer beroende på bred man vill ha fållen, men det är bättre att ha lite för mycket än för litet.

Jag kommer att använda ett resårband som är 3,5 centimeter (35 millimeter) brett - så för midjan kommer den nedvikta kanten vara ca 5 centimeter.

Jag skär varje sida av tyget på längden så att det är helt rakt. Använd en linjal och en rullkniv om du har, annars får du rita en linje och klippa med sax.
 
Decide what length the skirt will have and add about 15 centimeters (6 inches) to cover both waistline and hemline.

I will use elastic that is 3.5 centimeters (35 millimeters) wide so my “folded down waistline” will be about 5 centimeters

I will cut each side of the fabric on the length so that it is perfectly straight. Use a ruler and a rotary cutter if you have, otherwise you will have to mark with a pencil and cut with a pair of scissors.
Om tyget har en stadkant i en avvikande färg eller annan struktur än tyget – skär/klipp bort den. Det är också bra att göra detta för att se till att sidorna är raka.

If the fabric has selvages in a separate colour or other structure than the fabric – cut it off. It is also good to do this to make sure the sides are straight.


  

Som ni ser har jag vikt tyget dubbelt bara för att få ett hum om bredden. Det var lättare att mäta så :-)

Måttbandet visar 37 centimeter som då blir 148 centimeter, här kan du välja om du redan nu vill skära/klippa av lite eller mäta och ta in.

Fördelen med att inte skära/klippa av nu är att se om teorin på höftmått + rörelsemån + sömsmån kommer att stämma. Det är alltid lättare att ta bort än att lägga till.
 
Mät den bredaste delen av höften/midjan. Skriv upp det måttet. Lägg till rörelsemån och sömsmån - var ganska generös på denna punkt. Vad jag gör är att jag lägger på ungefär 25 centimeter och delar det med 2 för denna typ av kjol som ska vara ”rak”.

As you can see I have folded the fabric twice just to get a hint on the width - it was easier to measure that way :-). It measures 37 centimeters (14 ½ inches) that will be 148 centimeters (58 inches).

I could adjust the width a bit now but I will leave it as it is and adjust it later. It is good to test if the calculated hip width + ease + seam allowances will be correct – and it is always easier to cut off than to add if you’ve already cut off the fabric.

Measure the widest part of the hips/waist. Make a note of that measure. Add some ease and seam allowance – be quite generous at this point. What I do is that I add about 25 centimeters (about 10 inches) and divide it by 2 for this type of “straight” skirt.


 

Vik tyget räta mot räta och dela på mitten. Nåla i sidorna utefter de beräknade måtten. På ena sidan kan du nåla med 1.5 centimeters sömsmån medan den andra sidan kommer ha en bredare sömsmån eftersom du då kan justera vidden på den.

Jag provar sedan ”kjolen”. Den kommer att bli som "en tub” och jag kan justera bredden på ena eller på båda sidorna (beroende på mönstret). Jag kontrollerar också att den är bekväm att "sitta i" genom att sätta mig på en stol - samt är lätt att ta av och på. Var försiktig så att du inte skadar dig själv på knappnålarna. Även om detta ska bli en rak kjol så kommer den vara vidare än en kjol med blixtlås eftersom denna ska dras på och av över höften.

När jag är nöjd - det kommer att krävas ett par "test provningar" - så tar jag och justerar vidden enligt vad nålarna visar. Du behöver egentligen bara nåla en bit ner över höften mot låren eftersom sidsömmen kommer att fortsätta ner i en rak linje. Om du inte har någon som kan hjälpa dig går det att göra själv  - ta bara ett steg i taget.

Fold the fabric right sides together and divide in half. Pin the sides along the estimated measurements. On one side, you can pin with a 1.5 centimeters seam allowance while the other side will then have a wider seam allowance as you can adjust the width of it.

I then try it on. It will be like “a tube” and I can adjust the width on one or both sides (depending on the pattern). I also check that it is comfortable to “sit in” by sitting down on a chair - and that it is easy to pull on and off. Be careful so that you don’t hurt yourself on the pins. Even if this is a “straight skirt” it will be wider than a regular one with a zipper as it will be "pulled on and off" over the hips.

When I am satisfied, it could require a couple of “tests” - I take it off and adjust the width according to the “newly pinned side”. You really just need to adjust the pins over the hips down to the thigh area as the side seam will continue straight down. If you don’t have someone to help – it is easy to do this yourself - just take it a step at a time.

Mät vidd och justera linjen efter den “nya nålade sidan”. Det ska vara en fyrkant eller man kanske ska säga rektangel. Klipp av så du har 1.5 centimeters sömsmån - (vill du ha annan vidd på sömsmånen så är det upp till dig). Nåla på nytt inför sömnad.

Measure the width and adjust the side line so that you have a square or perhaps I should say rectangle. Cut off the excess fabric and make sure you have a 1.5 centimeters (15 millimeters) seam allowance - (if you want another width of your seam allowance you can use that).  Pin the sides.
Sy och överkasta kanterna.
 
Sew the seams at the sides and overcast the seam allowances.
 
Glöm inte att pressa sömsmånerna. Detta är ett av de viktigaste momenten när man syr för ett bra resultat.

Nästa gång ska vi sy linningen för midjan och fållen på kjolen.


Don’t forget to press the seam allowances. This is one of the most important step to get a good result.

Next time we will attend to the waist- and hemline and how to make them.
 


1 comment:

  1. Så fin forklaring du har laget?
    Ser du broderer/quilter en del - hva slags symaskin har du. Skal anskaffe meg en stor quilt/broderimaskin - men utvalget er stort. Har du noen tips og komme med?

    ReplyDelete