Friday, January 6, 2012

Sew a skirt part 3 / Sy en kjol del 3
Vik ner sömsmånen till midjan.

Eftersom resåren är 3.5 centimeter bred så kommer jag att lägga till en centimeter (10 millimeter) för sömsmån i nederkanten och 5 millimeter i överkanten där jag kommer att göra en kantstickning. Så "nedviket” för midjan kommer att vara cirka 5 centimeter.

Fold down the seam allowance for the waistline.

As the elastic is 3.5 centimeters (35 millimeters) I will add 1 centimeter (10 millimeters) for the seam allowance at the bottom of the “waistline fold” and 5 millimeters at the top where I will make a top stitching. So the “fold down” for the waistline will be approximately 5 centimeters (50 millimeters).
Ett enkelt sätt att få en exakt fåll/midjekanal är vika ner tyget över en bit kartong där du har markerat måttet med en linje. Naturligtvis måste ”kartong linjalen” vara helt rak.

An easy way to have an exact "fold down waistline/hem" is to use a piece of cardboard where you have marked the measurement with a line. Of course the “cardboard ruler” must be perfectly cut out.


Varför kartong/papper? Jo, att få en ”perfekt fåll” så kan du stryka tyget över den och du vill definitivt inte stryka på din plastlinjal.

Why paper/cardboard? Well, to have a “perfect hem” you can iron the fabric over the cardboard and you definitively don’t want to iron on your plastic ruler.

 


Sy den första sömmen 4 cm från övre kanten (1 cm från nedre), den andra sömmen blir en kantstickning ca 2-3 millimeter från övre kanten. Lämna en öppning i ena sidsömmen på nedre delen av midjelinningen - se foto ovan.

Sew the first seam 4 centimeters (40 millimeters) from the top (10 millimeters from the edge of the folded down waist line hem) and then another seam about 2-3 millimeters from the top. Leave an opening at one side seam on the bottom seam - see photo above.
Lägg nu kjolen på ett plant underlag och mät från övre kanten till nedre kanten. Om kjolen fortfarande är rak så kan man bara se hur lång den är nu mot hur lång man vill ha kjolen. Jag ville ha en kjol som är ca 55 centimeter så jag kommer att göra en fåll som är 6 centimeter. Du kanske måste justera fållen om kjolen inte faller rakt eftersom kroppen inte är helt rak som denna kjol är. Detta är anledningen till att du kommer att ha lite extra för fållen.Put the skirt on a flat surface and measure the length from top to bottom. If the skirt still is straight you can just take the difference of the length of the skirt and the length you want. I want a skirt that is 55 centimeters (21 ½ inches) long so I will make a hem that is 6 centimeters (60 millimeters). You might have to adjust the hemline if it doesn’t fall equally all around as the body isn’t straight at the skirt is. This is the reason you will have some extra for the hemline as the hemline on the sides might need to be adjusted.
Som ni ser har jag använt samma pappersmall och ritat en ny linje för att kunna mäta upp fållen lika lätt som jag gjorde i midjan.


As you can see I have used the same “cardboard ruler” with a new line to be able to measure my hem in the same easy way as I did with the waist.
Träd nu in resårbandet i ”midjetunneln”. Använd en säkerhetsnål.

Prova kjolen och justera resåren i midjan så att det känns bekvämt.
Sy sen samman resåren och sy ihop öppningen på kjolen. Sy en liten markering för hand på insidan av linningen där du sytt samman resåren. Dels är det bra att veta att det exempelvis är på vänster sida och sen vet man ju fortsättningsvis vad som är fram och bak på kjolen.

Kontrollera att kjolen ser jämn ut i nederkanten. Man kan eventuellt behöva justera fållen eftersom kroppen inte är helt rak som denna kjol är. Gör eventuella justeringar om det behövs och pressa sedan igen.

Insert the elastic into the waistline and use a safety pin to guard it through “the waistline tunnel”. 

Try the skirt on and adjust the elastic in the waist so that it is comfortable.  Close the opening with a seam.  Mark the inside of the waistline hem with a small stitch then you know what side the elastic is sewn together. Secondly, it is good to know what is the front and back of skirt.

Now we will check the hemline. You might need to adjust the length on the sides of the hem depending on how your body is “shaped”. Make any adjustments necessary and then iron/press so that you have a crease where the hemline is.Sedan kan du klippa av fållen till cirka 4-5 centimeter eller hur bred du nu vill ha den. Om du inte vill göra något mer med kjolen så är den i princip klar nu det enda som återstår är att sy fållen för hand eller med en ”osynlig fållsöm på symaskinen”

MEN ………… jag har ytterligare planer för denna kjol…… jag skulle inte vara jag om jag inte hade det :-)

…… så jag kommer nu låta min fåll vara 6 cm bred och bara överkasta kanten.

I nästa blogg inlägg ska jag visa vad jag gjorde med min fåll.

Then you can cut off the hemline to about 4-5 centimeters (40-50 millimeters) or to your choice. If you don’t want to do anything more to the skirt - it is finished. All you have to do is to overcast the hem and sew it by hand or with a blind hemming stitch on your sewing machine.

BUT ………… I have some plans - I wouldn’t be I if I didn’t have :-)   

… so at this stage I will leave my hemline to about 6 centimeters (60 millimeters) and just overcast it – nothing more right now.

Next time I will show you what I did with my hemline


No comments:

Post a Comment