Tuesday, March 27, 2012

Easter eggs or Easter bags – part 3Börja med att vika in sidkanterna på tyget som ska vara överst om du inte redan gjort det. Den färdiga bredden ska vara lika som själva ”påstyget” när man räknat bort sömsmånen. Sy en kantstickning. Jag har inte överkastat kanterna eftersom det knappast kommer vara mycket slitage – men det väljer man själv.

Start by folding the side edges of the fabric that will be on the top if you have not already done so. The finished width should be the same as the fabric for the bag itself except for the seam allowances. Sew a topstitch seam. I have not overcast the edges as there will not be so much “wear and tear” - but that is up to you.
Vik sedan ihop överdelen aviga mot aviga.

Then fold the “upper part” wrong sides together.Sy sedan fast ”nederdelen av överkanten” dubbelvikt mot påsens rätsida. Observera att sidsömmarna på påsen inte ska sys ännu.

Nu kommer det alltså bli en liten bit kvar på varje sida (sömsmånen). Vik ner den kanten och pressa så den är nedvikt. Den delen kommer sedan att sys in i sömsmånen.

Sew the “lower part of the folded top part" right sides together with “bag part”. Note that the side seams of the bag should not be sewn yet.

Now there will be a bit left on each side (the seam allowance). Press the seam so that the seam allowance is downwards towards the “bag part”. That part will then be sewn into the side seams.

Här är en skiss på de olika momenten om det är lättare att se.

Here is a sketch of the different steps that might be easier to see.Innan kanterna sys samman är det en god idé att passa in var man vill ha broderiet. Som ni ser så har jag klippt ner det till en storlek jag tycker är bra. Jag har tagit bort Vliesofix-pappret på baksidan. Sedan stryker jag fast det på påsens framsida.

Before the side seams are sewn together, it is a good idea to position the embroidery patch. As you can see I have cut it down to a size I think is good. I have removed the paper from the fusible web on the back. Then I iron it onto the front of the “bag part”.

Därefter stryker jag limstift på baksidan av Sick-Sack banden och täcker över de råa kanterna med detta. ”Stryktorka” limmet. Se till att Sick-Sack bandet ligger så att, när du syr fast det med en raksöm, även tyglappen kommer med i sömmen. Alternativt kan man ju sick-sacka runt kanterna på lappen innan Sick-Sack bandet sätts på.

Then I put glue stick on the back of the Rick Rack and cover over the raw edges with this. “Iron dry” the glue. Make sure the Rick Rack is placed so that when you sew it with a straight stitch seam, the embroidered patch also is caught in the seam. Alternatively, you can zigzag around the edges of the patch before you attach the Rick Rack.

Jämna sedan till banden och droppa lite ”Fray Check” på ändarna.
Låt det torka. Nästa gång färdigställer vi påsen.

Cut the edges of the Rick Rack so it looks even and seal the edges with “Fray Check”. Let it dry. Next time we will finish the bag.
No comments:

Post a Comment