Thursday, March 29, 2012

Easter eggs or Easter bags – part 4

När den övre delen av påsen är fastsydd på bägge sidor och den broderade ”tygbiten” är påsydd och dekorerad med Sick Sack band så ska sidsömmarna sys. Vik samman påsen räta mot räta och sy sidsömmarna. 

Se till att sömsmånen mellan ”överdelen” och "påsdelen” är pressad nedåt hela vägen ut i kanterna - samt att sidorna på överkanten ligger jämt. 

Sömsmånen ska följa ytterkanterna på överdelen. Jag har valt en söm som både syr ihop och överkastar samtidigt. Sen förstärkte jag lite med en sick-sack högst upp för att verkligen se till att den del av sömsmånen som bara är nedvikt hålls på plats (eftersom övre delen inte gick ändå ut i kanterna). Pressa påsen från avigsidan och vänd sen ut och in.

Once the “top part” is sewn to the “bag part” and the embroidered patch is sewn and decorated with the Rick Rack - the side seams will be sewn. Fold the bag, right sides together, and sew the side seams.

Make sure the seam allowance between the “top part” and the “bag part” is pressed down all the way to the edges - and that the sides of the “top part” are even. 

The seam will follow the edge of the “top part”. I have chosen a seam that both sews and overcasts at the same time. Then I reinforced a bit with a zigzag at the top to make sure that the part of the seam allowance that is only folded down stays in place (because the “top part” was not sewn to the edges). Press the bag from the wrong side. Then turn it inside out.Pressa påsen även från rätsidan. Sedan gör man en liten kanal i överdelen. Jag har lagt min kanal 1 1/2 cm från sömmen mellan ”överdel” och ”påsdel” och gjort den ca 1 cm bred.  Sy sedan en raksöm i de ritade linjerna. Sy genom den dubbla "överdelen" - var sida för sig.

Press the bag from the right side as well. Then you make a small “channel” at the top. I have put the line for the first seam of the channel 15 millimeters from the seam where the “bag part” and the “top part” meet. Then I made another line 10 millimeters above that line. Sew a straight stitch seam in the drawn lines. Sew through the double layers of the "top part" - each side separately.


Så här ser det ut när det är sytt. Som ni ser så kommer alltså överkanten vara i 2 delar och hållas samman av bandet som träs genom kanalen.

This is what it looks like when the seams forming the “channel” are done. As you can see over the “top part” will consist of 2 separate parts and be held together by ribbon threaded through the” channel”.


En ritad bild för att sammanfatta.

A drawn picture to summarize.


Trä i ett snöre/band från bägge sidor så man kan dra ihop den. Det blir alltså 2 band. Jag har använt Clovers ”Easy Loop Turner” som jag tycker är suverän till detta ändamål. Men det går ju bra med en säkerhetsnål också.

Pull a string/ribbon through the “channel” from both sides so you can pull it together. This means you will use 2 pieces of ribbon. I have used Clovers' "Easy Loop Turner" which I think is great for these purposes. But you can also use a safety pin.


 Design from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment