Tuesday, July 31, 2012

Invisible zippers before invisible zippers (Inspiration Pillow 7)


Sewing the zipper…and sewing the zipper again
Jag sydde ihop nederdelen med en tråckelsöm.

The bottom seam is sewn with a basting stitch Pressa isär bottensömmen.


Press the bottom seam apart.Sen placerade jag blixtlåset på baksidan med ”tänderna mitt för sömmen”. Kontrollera så att det placeras med lika avstånd till sidorna. Jag tråcklade fast det med långa stygn.

Place the zipper with the ”teeth” on the seam. Make sure you place it in equal distance to the sides. I basted it in place by hand with long stitches.
Sen sydde jag fast blixtlåset med en vanlig raksöm. Men se - det blev inte bra. Det blev ingen snygg ”inramning”

Men som jag sa - inspiration och kreativitet är att finna nya vägar.

Sagt och gjort. Tänk – vad gjorde man innan osynliga blixtlås fanns?

Vad fick jag lära mig när jag tog klädsömnadskurser för många år sedan?


Then I sewed the zipper in place with a straight stitch seam. But behold - it was not good. It was not a neat "framing".

But as I said - inspiration and creativity is to innovate - to "find new ways".

Said and done. Think - what did you do before invisible zippers were?

What did I learn when I took dressmaking courses many years ago?Jo, man kan ju sy i blixtlåset "osynligt" – och den osynliga sömmen var för hand. Det är som små efterstygn med lite mellanrum och som på framsidan bara var som små prickar.

Faktum är att blixtlåset blir väldigt följsamt, nästan som dagens osynliga blixtlås.

But...you can actually sew a zipper "invisible" - by hand, making small “back stitches” with a distance between them on the front. They should really just look like small dots.

The fact is that the zipper is very pliable, almost like today's invisible zippers.
…och på baksidan blev så här. Ta bort tråckelstygnen och pressa lätt från framsidan.

…and on the back it looks like this. Remove the basting stitches and press on the front side.
Så här blev det – så klart inte som ett riktigt osynligt blixtlås, men faktiskt riktigt bra ändå. Det går fort – faktiskt nästan lika fort som att sy runt blixtlåset och sen sprätta upp det man sytt som inte blev bra.

This is how it turned out - certainly not as a real invisible zipper, but actually really good though. It is fast - in fact almost as fast as to sew around the zipper and and rip up what you sewed that was not good.


Embroidery information: Mega Endless Hoop 150x260 mm and #241 Mega Endless Embroideries are from Husqvarna Viking.

Monday, July 30, 2012

Invisible zippers before invisible zippers (Inspiration Pillow 6)


Preparations before inserting the zipper
Nu hade jag tänkt sy i ett blixtlås i bottensömmen på kudden. Normalt brukar jag ha en tvådelad baksida som knäpps med knappar. Men man kan väl förnya sig?

Ja, förnya och förnya – läs vidare ska ni få se…

Nu hade jag inget osynligt blixtlås hemma, vilket torde varit det bästa, men jag hade massa vanliga.

Jag tog ett blixtlås som var 50 cm långt som jag kommer att klippa av i ”rätt längd”.

Jag vill inte ha det ända ut i kanterna. I mitt fall så vill jag ha ca 4-5 cm tillgodo i vardera kanten av bottensömmen – sömsmånen är inte inkluderad.  

Först förseglar jag ”tänderna” på blixtlåset genom att med vanlig sytråd sy ett litet ”stopp” i slutet där jag kommer klippa av. Sen klipper jag av så att blixtlåset är ca 38-40 cm i själva delen som är öppningen. Sen kommer det till någon centimeter i änden och de små bitarna som är i främre delen.

Eftersom mönstret på min kudde inte var så att det spelade någon roll vilka sida som var upp eller ner så valde jag att ta den sida som hade bäst sömsmåner som ”botten” där jag skulle placera blixtlåset.

Jag gjorde på samma sätt som tidigare beskrivits för att sy samman tyg styckena. 

Innan vi börjar sy i själva blixtlåset så är det några saker vi ska förbereda och tänka på. 

Tips nr 1!

Se till att du redan nu matchar in ränderna på fram och bakstycke så gott det går. Eftersom vi kommer att klistra fast tygstyckena mot varandra i sömsmånen så kommer det ligga helt stilla när vi syr raksömmen i botten.

Sy nu en tråckelsöm i bottensömmen.


Now I had planned to sew a zipper in the bottom seam of the pillow. Normally, I would have done a two part back on the pillow that is closed with buttons. But you may well renew things?

Yes, renew and renew - read on and you will see...

Now it turned out that I had no invisible zippers at home, which would probably have been the best, but I had lots of "ordinary" zippers.

I took a zipper that was 50 centimeters (20 inches) long which I will cut off in the "right length".

I do not want it to go all the way to the side edge of the pillow. In my case, I would have about 4-5 centimeters (1 5/8-2 inches) credited in each edge of the bottom seam - the seam allowance is not included. First, I seal the "teeth" on the zipper with regular sewing thread to sew a small "stop" at the end where I will cut it off. Then I cut it off so that the zipper is about 38-40 centimeters (15-15 3/4 inches) in the actual part that is the opening. Then there will be a centimeter or so in the end and in the front.

Since the pattern on my pillow was not that it mattered which side was up or down, I decided to take the side that had the most seam allowance as the "bottom" where I would place the zipper.

I did the same as previously described for sewing the fabric pieces together. 

Before we start sewing in the zipper there are some things we should prepare and think about. 

Tip No. 1!

Make sure you already now match the stripes on the front and back as best as possible. Since we are going to "glue" the fabrics to each other in the seam allowance it will lay completely still when we sew the straight stitch seam in the bottom.

Sew a basting stitch seam in the bottom seam.Tips nr 2!

Pressa sömsmånen från avigsidan och se till att tyget ligger helt rakt. Pressa inte isär sömsmånen ännu. Pressa tyget om så behövs.

Innan vi börjar med att sy i blixtlåset ska vi se till att pressa en sömsmån som passar exakt mot den sömnadslinje vi har i toppen av kudden. Förstärk gärna vecket med lite stärkelse.  Vi kan göra likadant med sidsömmarna.

Eventuellt får du sprätta upp några stygn på vardera sida eller så pressar du så långt ner det går...

Tip No. 2!

Press the seam allowances from the wrong side and make sure the fabric is completely straight. Don’t press them apart yet. Press the fabric if necessary.

Before we start to sew the zipper, we will ensure to press a seam allowance that fits exactly to the stitching line we have at the top of the pillow. Strengthen the fold with a little starch. Do the same for the side seams.

You might have to unpick a few stitches at the side. Or press as far down as possible.


Detta kommer att göra att du har mycket lättare att veta hur kudden ska sys ihop när blixtlåset väl är isytt.

These preparations will make it much easier to know how to assembly the pillow once the zipper is sewn in place.Det kommer nämligen inte vara så lätt att vika tyget exakt mitt i sömmen när det sitter ett blixtlås där. Nu har jag ju inget blixtlås i botten men ungefär så här kommer det bli eftersom blixtlåset är stelt.

Fortsättning följer...


As you might realize it will not be that easy to fold the fabric once there is a zipper in that seam. I have tried to make the fabric look like there is a zipper there; it will be quite stiff and look something like this.

To be continued...


The equivalents in inches are just approximate. The metric measurements are the correct ones I have used.

Sunday, July 29, 2012

Aligning borders on each side of the middle part fabric (Inspiration Pillow 5)


Nu vet du hur bred siddelen är. Mät nu hur bred mittdelen ska vara för att den sammanlagda bredden ska bli 48 cm när det är hopsytt med den andra siddelen. Naturligtvis måste du ta hänsyn till sömsmån.

Now that you know the width of the side panel you’ll have to calculate the width of the middle part to determine the total width – in this case 48 centimeters (19 inches). Don’t forget the seam allowances. 
Vik och pressa en sömsmån på det randiga tyget. Jag har markerat vikningen på sömsmånen med rosa. Sen klipper jag av så jag har ca 2 cm sömsmån.

Fold and press a seam allowance on the striped fabric. I have marked the fold with pink. I cut the seam allowance to about 20 millimeters.Sömsmånen ska sedan limmas med vattenlösligt limstift mot den ritade linjen på den andra broderade cirkelrapporten.

Ta ut mittpunkten på längden på den broderade siddelen. Var noga med att cirklarna matchar varandra på bägge siddelarna. Som ni ser har jag använt min quilt linjal som är lite längre och matchat de korresponderande mittpukterna för cirklarna på bägge sidstyckena.

När allt är rakt och passar ihop "stryktorkar" man limmet. Vik sedan upp och sy en raksöm i viklinjen.


This seam allowance will now be ”glued” with a water soluble glue stick and placed onto the drawn sewing line on the other side panel.

However you must also take the circles into consideration so that you will have them at equal position on both sides. Find the middle point on the length of the embroidered side panel and match with the corresponding middle point on the other side.

As you can see I have used my quilt ruler. When aligned - “iron dry” the glue, fold up and sew a straight stitch seam in the fold line.


 
Klipp ner sömsmånen till ca 1 cm och sicksacka ihop dem. Så här har jag sicksackat och pressat mina sömmar.

Cut the seam allowances to about 10 millimeters and zigzag them together. Press the seams.Nu är vi klara med baksidan. Se nu till att du har linjer som fortfarande syns ritade runt alla sidor, så att den kvadraten mäter 48 x 48 cm. Nästa gång ska vi börja sy i ett blixtlås i botten av kudden.

Well, now we have finished the back of the pillow. Make sure all lines that mark the 48x48 centimeters (19x19 inches) area still are visible. Next time we will start preparing for the insertion of the zipper. Embroidery information

Mega Endless Hoop 150x260 mm and #241 Mega Endless Embroideries are from Husqvarna Viking.


Saturday, July 28, 2012

Baby Squirrel

Jag måste bara visa er den minsta ekorrunge jag sett som dykt upp på vår tomt.

Den lägger sig och sover överallt där det är mjukt och skönt som i vår hammock härom kvällen. Vi såg dock till att ungen klättrade upp i ett träd så den inte skulle bli uppäten.

Det dröjde dock 40 minuter innan vi såg en ekorrmamma komma hoppande i full fart i träden. Det är fascinerande att se hur ekorrmamman letar reda på sin unge. Hon nosar och går i exakt samma bana som ungen gjort. Sen stannade hon, nosade och sprang upp i trädet och där satt ungen.

Ekorrmamman har ett ”jättejobb” att hålla reda på den – när hon inte är upptagen med att äta, för då har hon inte koll på den J.

Men jag tror att den lille rymmer hemifrån då och då för dagen efter hittade vi den bakom våra blomkrukor med tomatplantor.

Jag tror att den släppts ut från boet för tidigt, så jag hoppas verkligen att den klarar sig och växer till sig så den kan stanna här som de andra ekorrarna.

I just have to show you the smallest squirrel baby I've seen that has turned up in our garden.

It lies down and sleeps anywhere it appears soft and comfortable - as in our padded swing seat the other night.  We made sure it climbed up into a tree so that it wouldn’t be “eaten” when it was on the ground.

The Squirrel mother then came looking for it after about 40 minutes. It is amazing to see how they find them because she was going on all the trees and branches it had touched and then she looked up and there it was.

The Squirrel mother has a "huge job" to keep track of it - when she is not busy eating, because then she certainly doesn’t have any clue where the “baby” has gone J.

But I think the little one runs away from home every now and then because the day after we found it behind our flower pots with tomato plants.

I do however believe it has been let out of the nest a bit too early and I do hope it will live and grow big and stay here with the rest of the squirrels.

Friday, July 27, 2012

Placemats

När jag var på IKEA senast köpte jag bland annat dessa bordstabletter som heter “MÄRIT”. Inga märkvärdiga - men med mycket ”potential” 

When I was at IKEA recently, among other things I also bought these Place mats called "MÄRIT". Nothing extraordinary, but with lots of "potential" 
Av dessa har det nu blivit 3 stycken bordstabletter med broderier från de 2 broderikollektionerna “Kasias Garden Doodles”. Applikationerna är gjorda av fuskmocka.

Jag tyckte det blev fint att bara ha ett litet broderi i nedre hörnet, såsom den här snigeln - som är ifrån den här broderikollektionen.

From these have now become three place mats with designs from the two embroidery collections - "Kasias Garden Doodles". The appliqués are made from faux suede fabric.

I thought it looked nice just to have a small embroidery design in the bottom corner, as this snail - which is from this embroidery collection.… och den här roliga fågeln - som är ifrån den här broderikollektionen.

… and this funny bird - which is from this embroidery collection.… och dessa fåglar som flyger med en liten text emellan sig - som är ifrån den här broderikollektionen.

… and these flying birds holding a text between them - which is from this embroidery collection.


Thursday, July 26, 2012

Sewing a piece of fabric to the part with the drawn sewing line (Inspiration Pillow 4)

Nu ska vi börja med att sy samman 2 av de 3 bitarna till bakstycket. Vi kommer att sy samman dem på längden. Här kommer vi alltså att ha 2 broderade tyglängder samt en längd av randigt tyg.


För att inte hamna i samma situation som tidigare så klipper jag nu till en bit randigt tyg som med marginal är bredare än de 2 sidbitarna inklusive sömsmån.


Let's start by sewing 2 of the 3 pieces for the back of the pillow together. We are going to sew them together lengthwise. Here, we thus have two embroidered fabric lengths and one length of striped fabric.

In order to avoid the same situation as before, I will now cut a piece of striped fabric that with a margin is wider than the 2 side pieces including seam allowances.Vik in en sömsmån längs ena långsidan på det randiga tyget och pressa så den blir skarp och rak. Vik gärna in lite större sömsmån och klipp sedan bort så slipper du bränna fingrarna för att du ska försöka pressa en alltför smal sömsmån J. Dessutom kommer du få en rakare kant. Jag brukar inte klippa sömsmånerna förrän jag sytt raksömmen. 

Fold a seam allowance along one long side of the striped fabric and press so it is sharp and straight. It is better to fold a little wider seam allowance, then cut away so you do not burn your fingers trying to press a very narrow seam allowance J. In addition, you get a straighter and neater edge. I usually do not cut until I have sewn the straight stitch seam.
Sen stryker jag vattenlösligt limstift på den uppvikta sömsmånen. Bilderna visar dock inte de verkliga tygstyckena utan det är för att ni ska få en uppfattning om var limmet ska placeras och hur vikningen ska se ut och hur det ska placeras mot det andra tyget.


Här ser ni att jag lagt det randiga tyget ovanpå det tygstycke jag ska sy fast den på.

Placera sömsmånen mot den ritade linjen på ”innersidan” av ena sidstycket. Nu ska rätsidan på det tyg man ska ”stryka fast” vara uppåt. 


Put some water soluble glue stick on the folded seam allowance. The photos don’t show the real fabrics. It is just to show you where to put the glue stick and how the fabric will be folded and placed on the other fabric.

Here you can see I have placed the striped fabric on top of the fabric I'll sew it on.

Place the folded seam allowance against the “inner line” on one of the side panels.
“Stryktorka” limmet från limstiftet så att tygbitarna sitter ihop.


“Iron dry” the glue from the glue stick so that the fabric pieces stick together.


Därefter viker man upp tyget och har då en viklinje att sy i. Du behöver inga knappnålar eftersom tygerna är "ihoplimmade". Sy en raksöm i den linjen. Klipp ner sömsmånen och sicksacka.

Jag brukar sicksacka ihop sömsmånerna på alla sidor/sömmar utom den jag ska sätta ett blixtlås i och den tar jag dessutom lite mer sömsmån på, men mer om det senare.


Then fold up the fabric and there is a fold line to sew in. You don't need to pin as the fabrics are "glued together". Sew a straight stitch seam in that line. Trim the seam allowance and zigzag.

I usually zigzag together the seam allowances on all sides/seams except the one I'm going to put a zipper in and I also add some more seam allowance there. But more on that subject later.Pressa sömsmånen och pressa sedan upp den mot ena sidan av tyget.


Då var vi klara med 2 av de 3 delar bakstycket ska bestå av.

Men klistra/sy inte fast den andra bården ännu - för det kommer vi till i nästa blogginlägg i denna serie.

Fortsättning följer…


Press the seam allowance and then press it up against one side of the fabric.

So then we have completed 2 out of 3 panels for the back of the pillowcase.

However don’t glue/sew the opposite side panel yet. We’ll leave that for the next blog post in this series.

To be continued…


Mega Endless Hoop 150x260 mm and #241 Mega Endless Embroideries are from Husqvarna Viking.

Tuesday, July 24, 2012

Dealing with insufficient seam allowances and other issues when sewing fabric pieces together (Inspiration Pillow 3)


En idé jag fick från ”Mirre Syr” när hon sydde sin krage var att det brodermönster som man vill använda inte behöver vara exakt i det mått själva tyget ska vara, i detta fall till kudden. Det kan faktiskt vara större. Men man kan ju även behandla den broderade ytan som ett tyg och klippa av där man behöver.

An idea I got from "Mirre Syr" when she sewed her collar was that the embroidery design to be used doesn’t need not be precisely in the measurement the fabric itself is, in this case for the pillow. It can be bigger. But you can also deal with the embroidered area as a fabric and cut where you need.
Eftersom dessa paneler med broderade cirklar blev närmare 52 cm långa så passar det bra. Man kan klippa av en bit från det broderade tyget och man kan faktiskt brodera utanför tyget.

Ja, nu var det oavsiktligt för min del på den ena rapporten eftersom jag tänkte fel när jag la tyget i broderbågen (jag började brodera alldeles för långt ner).

Men som tur var skulle det ändå klippas bort en bit, men kanske inte så mycket.

As these embroidered panels with circles were nearly 52 centimeters in length that was “good news”. You can cut off a piece from the embroidered fabric as well as actually embroider outside the fabric.

Yes, now that was unintentional on my part on one panel because I messed up when hooping the fabric (I started to far down).

But luckily that should nevertheless be cut off a bit, but maybe not so much.


Jag brukar göra mina 50x50 cm kuddar - 48x48 cm. Hur kan du då kalla det en 50x50 cm kudde brukar jag få höra .

Anledningen är att jag brukar använda innerkuddar som är 50x50 cm men sen så vill jag ha dem lite ”fylligare så därför tar jag av 1 cm på varje sida.

Eftersom jag kommer ha 3 rapporter på baksidan och min kudde ska vara 48 cm så borde 16 cm färdig bredd per rapport + sömsmån varit idealiskt – om nu inte cirkelbårderna blivit lite snett broderade.

När man har långa rapporter broderade på ett stycke tyg som kanske inte är 100 % perfekt raka i förhållande till kanterna, eller om man fått rapporterna olika långa så sömsmånerna inte kommer vara identiska, så finns det några små knep man kan ta till. Så istället för att börja klippa redan nu ska vi enbart rita sömnadslinjer på tyget med cirklarna.

Hitta något riktmärke eller snarare riktlinje och utgå från den. Det viktigaste nu är att man vet exakt vilka mått tyget ska ha. Innan dess ska man inte börja skära eller klippa. Men å andra sidan ska vi inte klippa något utan vi ska enbart rita en linje.

Därför kommer jag nu utgå ifrån mittlinjen som jag markerat med rosa och dra en sy linje en bit utanför rapportens sida/slut. Jag har markerat den med pilar eftersom den inte syns så bra. Sen gör jag likadant på andra sidan med samma mått. Detta gäller bägge sidpanelerna.

I mitt fall var jag tvungen att ha lite olika mått på sidorna av den broderade cirkelbården eftersom jag hade olika mycket sömsmån att tillgå. Då valde jag att ha mest sömsmån utåt kanterna.

I nästa avsnitt ska jag visa er ett mycket "smart sätt" att sy ihop två bitar tyg när vi inte kan klippa tyget som vi normalt brukar göra med sömsmånerna.

I usually make my 50x50 centimeters pillows (20x20 inches) - 48x48 centimeters (19x19 inches). How can you then call it a 50x50 centimeters (20x20 inches) pillow, I  am usually asked.

The reason is that I tend to use an inner pillow that is 50x50 centimeters (20x20 inches) but since I want to be a bit "fuller”, I take off 1 centimeter (10 millimeters) on each side.

Since I will have three reports on the back and my pillow will be 48 centimeters long (19 inches), the ideal would be 16 centimeters (6 1/3 inches) finished width + seam allowances per report – unless the circle borders had not been slightly “skewed” on the fabric.

When you have long reports embroidered on a piece of fabric that may not be 100% perfectly aligned relative to the edges or if you got the reports of different lengths, the seam allowances will not be identical, so there are a few tricks you can use. So instead of starting cutting we will just draw seam lines on the fabric with the embroidered circles.

Find a guideline and start from there. The critical thing is that you must know exactly what size the fabric will have. Before that you should not start cutting. Anyway we will not make any cutting, just drawing a line.

Therefore, I use the line marked with pink as a guideline and draw a sewing line just outside the report's side/end. I have marked where it is with the arrows as it isn't that visible. Then I do the same on the other side, with the same measurements. This applies for both side panels.

In my case, I had to have slightly different measurements on the sides of the embroidered circle border because I did not have as much seam allowances available. Then I chose to have the most seam allowance towards the sides of the pillow.

In my next blog post I will show you a very "clever way" sewing two pieces of fabric together when we cannot cut the fabric as we would normally do with seam allowances.

The equivalents in inches are just approximate. The metric measurements are the correct ones I have used.