Thursday, August 30, 2012

Sew a potholder - start with some test patches - part 6
Rita linjer med en linjal så att du får en rätvinklig fyrkant (eller i det närmaste). En rektangulär linjal är perfekt för detta. 

Draw lines with a ruler so you get a rectangular square (or close to it). A rectangular ruler is perfect for this.


Innan jag skär rent runt kanterna så syr jag en tråckelsöm lite innanför markeringen för skärlinjen. Använd en övermatare. Resultatet blir så mycket bättre.

Before I square the block by cutting the edges, I sew a basting stitch seam a little within the drawn line of the cut line. Use a dual feed foot (walking foot). The result will be so much better.


Skär nu av kanterna så du får en rätvinklig fyrkant. Använd linjalen och ta en sida i taget så det blir jämt.

Now cut off the edges so you get a rectangular square. Use the ruler and take one side at a time so it will be square.


Som ni ser fick jag jämna lite mer än tänkt.

Därför tänker jag nu sy en stor sick-sack längs kanterna, fortfarande med övermataren (se till att din övermatare klarar detta – annars använd en vanlig pressarfot). 

Men först kommer jag att sy en raksöm med lite längre stygn ca 3 mm i sömsmånen, s.k. ”stich-in-the-ditch”, mellan rutorna. Detta för att få lite av en ”Quilt effekt” och att därmed hålla samman lagren av tyg och vadd.

Fortsättning följer…

As you can see, I had to even a little more than intended.

That is why I now will sew a large zigzag along the edges, still with a walking foot (make sure this is possible with your walking foot – otherwise use an ordinary presser foot). 

But first I am going to sew a straight stitch seam with slightly longer stitches, about 3 mm in the seam allowance, a so called "stitch-in-the-ditch", between the squares. This is to get a bit of a "quilt" effect and thereby holding the layers of fabric and batting together.

To be continued…


Wednesday, August 29, 2012

Sew a potholder - start with some test patches - part 5

Gör nu likadant på framstycket. Här stryker jag vattenlösligt limstift på sömsmånerna sen ”stämplar” jag med limstiftet på övriga tyget. (Se till att limstiftet du använder försvinner helt med vatten).
Do the same on the front piece. Here you can put some “extra water soluble glue stick” on the seam allowances”. (Make sure the glue from the glue stick disappears completely with water). 


Vänd nu den klisterförsedda sidan ner mot vadden och placera så den hamnar rätt.
Put the front piece with the ”glued wrong side” on the batting. 
”Stryktorka” på låg/medelvärme på tyget från framsidan så klistret torkar. Nu ska alla lager hållas samman. Se till att tyget är slätt och fint på både fram- och baksidan. Stryk även där om så behövs.
 “Iron dry” on low/medium heat on the front piece to dry the glue. Now the layers will stick together. Make sure the fabric lays flat on both the front- and at the back. Iron on the back of the "quilt sandwich" if needed.


Tuesday, August 28, 2012

Sew a potholder - start with some test patches - part 4
I denna del kommer jag visa hur jag förbereder bakstycke och vadd.
In this part we will prepare the backing and batting part.
Pressa hela framstycket väl. Se till att alla sömsmåner är pressade åt rätt håll och att eventuella trådrester är bortklippta. Det är så förargligt om de lyser igenom tyget när det är klart.
Skär inte rent ännu. Det ska vi göra lite senare så lägg framstycket åt sidan så länge.

Press the entire front piece well. Make sure that all seam allowances are pressed in the right direction and that any remaining threads are clipped away. It's so annoying if they show through the fabric when it is finished.
Do not square the front piece yet. We will do this later so put the front piece aside for a little while.

Skär till baksidestyg och vadd som är lite större än själva framstycket. Se till att använda vadd som tål värme eller är avsedd för grytlappar.
Take a piece of fabric for the backing and a piece of batting, a bit larger than the front piece. Make sure you use a batting appropriate for potholders.”Stämpla” insidan på baksidestyget med ett vattenlösligt limstift (som du vet försvinner lätt med vatten).
Lägg vadden ovanpå och ”stryktorka” på låg/medelvärme på tyget från baksidan så klistret torkar. På så sätt hålls vadd och tyg samman.

Fortsättning följer...

”Stamp” the wrong side of the fabric on the back with a water soluble glue stick (that you know disappears with water).
Put the batting on top of that and “iron dry” on low/medium heat on the right side of the fabric. This way the layers will hold together.

To be continued...Monday, August 27, 2012

Sew a potholder - start with some test patches - part 3


I denna del kommer jag visa hur man syr samman bitarna så det blir exakt som man placerat dem.

In this part I will show you how you will sew the pieces together and have them exactly as you’ve placed them.


Här tar jag återigen hjälp av mitt absoluta favorithjälpmedel - vattenlösligt limstift som jag vet försvinner med vatten. Jag stryker på ett tunt lager med vattenlösligt limstift på den vikta kanten.

Once again I use my all-time favorite tool – a water-soluble glue stick that I know disappears with water. I put a thin layer of water-soluble glue stick on the ”folded seam allowance”.Jag placerar sen den klistrade kanten mot överdelen av de två ihop sydda rutorna. Innan jag gjorde det hade jag ritat en linje så att det skulle bli rakt. 

Jag ”stryktorkar” limmet på låg/medelvärme.

I then put the glued edge to the top of the two stitched squares. Prior to that I had drawn a line so that it would be placed on a straight line. 

“Iron dry” on low/medium heat.


Sen är det bara att vika upp och sy i den vikta linjen på tyget. Inga nålar behövs eftersom tyget sitter fast. Klipp ner sömsmånen till 1 cm och pressa mot det mörka tyget.

Fortsättning följer…

Then you just fold the fabric up and sew in the folded line on the fabric. No pins are needed because the fabrics are "glued" to eachother. Trim the seam allowance to 10 millimeters and press against the dark fabric. 

To be continued ... 

Sunday, August 26, 2012

Sew a potholder - start with some test patches - part 2
I denna del kommer jag att visa dig hur man syr samman de första bitarna och sedan hur jag bestämde vilken ”typ av ytterligare bitar” jag skulle lägga till.

In this part I will show you how to sew the first pieces together and then how I decided “what kind of additional pieces” to add.


Jag sydde jag ihop de första 2 rutorna med en 1 cm sömsmån.
I sewed the first 2 pieces together with a 10 millimeters seam allowance.Jag pressade sömsmånen mot den mörkare sidan av tyget.
I pressed the seams towards the darker side of the fabric.Nu kunde jag ju sytt fast ytterligare två rutor ovanför dessa men jag tyckte att det skulle var kul om allt inte var symmetriskt.

Eftersom  ”Tea time” designen var broderad på en längre bit tyg som täckte bredden på bägge de nyss ihopsydda rutorna så provade jag hur det skulle se ut.

För att kunna se hur jag skulle passa in den övre biten så vek jag in den nedre kanten och lade den mot överdelen av de två rutorna. Först fingerpressade jag och när jag tyckte det såg bra ut så pressade jag med strykjärnet. Nu såg det nästa ut som om det skulle varit sytt.

Det här gillade jag, lite osymmetriskt. Men det är ju det som är charmen.

Men sen gäller det att få det fastsytt precis som det ligger nu och hur man gör det visar jag nästa gång…

 
Now I might just have sewn an additional two squares above them but I thought it would be fun if everything was not symmetrical.

As I had embroidered the "Tea time" design on a longer piece of fabric that covered the width of the both recently stitched squares I put that one on top of the 2 squares to see how it looked.

To see how to place it and at what distance, I folded a seam allowance at the bottom edge and placed it against the top of the two squares. First I finger pressed it and when I thought it looked good I pressed it with an iron. Now it almost looked as if it would have been sewn.

I like this, a bit unsymmetrical - but that is the charm.

But now it has to be sewn together so that it matches as well as it does now. How to do that will be told in the next blog post…
 

Embroidery design information
Embroidery collection “Teatime Doodles” from “Stickbaer.de+Mäde! by Kasia”
 

Saturday, August 25, 2012

Sew a potholder – starting with some “test patches” – part 1Den underbara grytlappen som blev till av de provlappar jag sydde från kollektionen ”Tea Time Doodles” blev faktiskt väldigt lyckad – tycker jag själv.
Nu var det ju inte meningen att det skulle bli en grytlapp och även när jag fick idén så hade jag ingen klar bild över hur den skulle se ut. Detta är ett roligt sätt att ”arbeta fram något” kanske genom ”trial and error” med också väldigt mycket improvisation.
Därför tänkte jag visa er steg för steg hur jag gjorde. Min färdiga grytlapp blev ungefär 21x21 cm.

The wonderful potholder, which was the result from the test patches I made from the collection "Tea Time Doodles", was actually very successful - if I may say so myself.
Now it was not meant to be a potholder, and even when I got the idea I had no clear idea of ​​how it would look like. This is also a fun way to “create as you go” perhaps by "trial and error" but also a lot of improvising.
Therefore, I will show you step by step how I did. My finished potholder is about 21x21 centimeters (8 ½ inches x 8 ½ inches).


Jag började med 2 broderade rutor. Dessa skar jag ner till ca 14 cm i höjd  x  12 cm i bredd. Mina lappar var olika stora från början och jag fick ta ett mått som skulle se bra ut på bägge. Men här väljer ni ju själva mått. Det man bör tänka på är att ta hänsyn till det totala måttet och antal bitar som ska ingå. Glöm inte sömsmånen.

Fortsättning följer...

I started with two embroidered squares. I cut the patches to about 14 centimeters (5 ½ inches) height x 12 centimeters (4 ¾ inches) width. My pieces were different sizes from the beginning and I had to take a measure that would look good on both. But here you choose the actual measurements. What you should consider is to take into account the overall dimension and number of pieces to be included. Do not forget the seam allowance.

To be continued...
 

Embroidery design information

Embroidery collection “Teatime Doodles” from “Stickbaer.de+Mäde! by Kasia”

Thursday, August 23, 2012

Rain, rain, rain ...

 
 Det har regnat väldigt mycket den senaste tiden. I går kunde jag verkligen behövt ett paraply för även om jag hade en regncape så blev jag verkligen ”dyngsur”.
 
It has been raining a lot recently. Yesterday I could really have needed an umbrella for although I had a rain cape, I was really "soaked".


 

 

Ett paraply i turkos och grönt ser fint ut på en liten handduk.
 
An umbrella in turquoise and green looks nice on a small towel.

 
 

Sen blev det ytterligare en handduk med en drake i grönt och turkos.

Nåja, det borde komma lite soliga dagar snart. Hösten börjar ju närma sig och det kan vara väldigt fina dagar då också om än lite kallare.
 

Then I made another towel with a kite in green and turquoise.

Autumn is almost here and this means rain but there can still be some very nice days then, if a bit colder.

 
 

Embroidery design information


 


Tuesday, August 21, 2012

Fancy a swim?Ja, kanske tänker ”Tilda Baddamer” så, där de står färdiga i badmössor och med en liten solfilt under armen.
Nu kanske inte fågelbadet är den bästa poolen, men för bildens skull så var det enda vattnet i närheten. Ja, jag kunde ju gått ner till den stora fågeldammen på ängen och samsats med Canadagäss, måsar och änder J

Well, perhaps that’s what the “Tilda Bath ladies” ask each other, where the stand. The have the bath caps on and a small blanket under their arms.
Now, maybe the bird bath isn’t the best pool, but for the sake of the picture, it was the only water nearby. Yes, I could have gone down to the big bird pond in the meadow and tried to squeeze in between the Canada geese, gulls and ducks JDeras väninnor har tydligen gått vilse i ”djungeln” (dvs. trädgårdslanden) J
Visst är tanterna gulliga? Dessa har alltid varit en mycket uppskattad dekor i badrummet.

Their friends have apparently got lost in the "jungle" (i.e. the garden) J
Aren’t the ladies cute? These ladies have always been a very popular decoration in the bathroom.


Vid mitt senaste besök på Panduro Hobby så hittade jag lite smått och gott. Äntligen hade de fått in senaste ”Tilda boken/häftet”. Förra gången jag var där var jag osäker på om jag köpt den eller inte, sen var den slut gången därpå.

At my last visit to Panduro Hobby, I found some goodies. At last they had received the recent "Tilda book/booklet". Last time I was there, I was unsure if I had bought it or not, then it was sold out a time after.Har ni sett de gulliga små träspolarna? Det fanns större också.
Have you seen the cute little wooden spools? There were larger ones as well.Sunday, August 19, 2012

”A Love Story - but not immediately”


  


Kärlek kan vara ögonblicklig men den kan också växa fram med tiden.
”Min kärlek” till en av mina symaskiner är sådan. Jag har symaskiner med alla finesser och så har jag en liten juvel som heter Emerald 118.
En basmaskin - mekanisk - med de vanligaste nyttosömmarna.
För att vara ärlig så tyckte jag inte alls om den i början. Jag var bortskämd med mina "Designer maskiner" och trots att jag viste vad jag köpte var det definitivt ingen "Love Story" i början J
Men med tiden började jag se på maskinen med andra ögon. Den syr bra, tyst och den ”tuggar på”.
Faktiskt så är det så att om jag ska sy vanlig bassömnad nu så blir det oftast på Emerald.
De underkläder jag sytt och visat tidigare…
… är alla sydda på Emerald 118.
Idag håller jag otroligt mycket av denna maskin - precis lika mycket som de andra. Kanske lite mer för att trots att den inte har alla finesser som de andra har så klarar den otroligt mycket.

Love can be instantaneous but it can also grow over time.
"My love" for one of my sewing machines is such. I have sewing machines with “all the Bells and Whistles” and then I have a little gem called Emerald 118.
A basic machine - mechanical - with the most basic utility stitches.
To be honest, I didn't like it at all in the beginning. I was spoiled with my "Designer machines" and even though I knew what I bought, it was definitely not a "Love Story" at first J
But over time I started to see the machine with different eyes. It sews great, quiet and keeps going.
Actually, the fact is that, if I want to sew basic things now I often use the Emerald 118. The underwear that I sewed and have shown earlier…
… are all sewn on Emerald 118.
Today, I am very fond of this machine - just as much as the others. Perhaps a bit more because despite the fact that it doesn’t have “all the Bells and Whistles” it can handle a lot.


Emerald 118 is from Husqvarna Viking
Saturday, August 18, 2012

Mug Rug or is it ...? - 2Nåväl, då ska jag avslöja vad denna “Mug Rug” ska användas till och vilka förändringar som gjordes.
Well, now I will tell you what I will use this “Mug Rug” for and what changes I did.Inga speciella ändringar - egentligen J
Jag lade bara 2 dubbelvikta bitar av tyg, med ett litet avstånd i mitten, ovanpå baksides tyget. Sen fick den sys "in-the-hoop" precis som den skulle gjorts utan dessa extra tygbitar.
Så denna 130x180 mm ”Mug Rug” har nu förvandlats till en liten grytlapp, med fickor på baksidan.
Fickorna är till för att kunna stoppa in fingrarna, så man kan vika ihop grytlappen och greppa om någon kanten på en varm ugnsform eller handtag.
Naturligtvis har jag använt en vadd avsedd för grytlappar. Jo, en  en liten hängare lade jag till också.

Nothing special in changes - really J
I just added 2 double folded pieces of fabric, with a small distance in the middle, on top of the back fabric. Then it was sewn "in-the-hoop", just as it would have without the extra 2 pieces of fabric.
So this 130x180 mm Mug Rug has now been transformed into a small potholder, with pockets on the back.
The pockets are placed to be able to put your fingers in there, so you can fold the potholder to grab the edge of a hot baking dish or handles.
Of course I used a batting appropriate for potholders. Oh yes, I also added a small hanger.

Embroidery design information
Patchwork Mug Rugs from “Der Stickbär”
The fabrics are from IKEA

Friday, August 17, 2012

Mug Rug or is it…? - 1

Mug Rugs är de mest bedårande små bordstabletter för en kopp kaffe eller te eller ett glas juice eller vatten ...
Egentligen kan de användas för ett antal saker som detta till exempel ...
Kan du gissa vad denna ska användas till?
Den här "Patchwork Mug Rug" är från "Der Stickbär" och är broderad i 130x180 mm bågen.Mug Rugs are the most adorable small placemats for a cup of coffee or tea or a glass of juice or water…

Actually, they can be used for a number of things like this for example…

Well, can you guess what this one is to be used for?

This Patchwork Mug Rug is from "Der Stickbär" an is embroidered in the 130x180 millimeters hoop.Embroidery design information
Patchwork Mug Rugs from “Der Stickbär”
The fabrics are from IKEA


Wednesday, August 15, 2012

Placemats with fork and spoon – 2Hooping the placemats
Eftersom jag broderade på färdigköpta bordstabletter som i och för sig inte är jättetjocka, men de blir lite stelare än vanligt tyg, så funderade jag hur jag skulle sätta fast dem i brodérbågen.

De första bordstabletterna jag gjorde med de underbara ”Garden Doodles” lade jag ovanpå rivbart mellanlägg och fäste med ”tråckelstygnsramen”. Det gick väl bra men nackdelen var att jag fick ta bort en massa småbitar av rivbart mellanlägg på baksidan. Inget jätteproblem och jag kunde ju använt vattenlösligt mellanlägg. Normalt sett brukar jag inte ha några problem med detta rivbara mellanlägg men kombinationen av material och design gjorde att det blev små områden som inte följde med direkt när man rev bort det.

 
Since I embroidered on store-bought placemats which in themselves are not very thick, but they are a little stiffer than ordinary fabric, I thought about how I would hoop them this time.

The first placemats I did with the wonderful "Garden Doodles", I put on top of tear away stabilizer and fixed with the basting frame. The result was good but the downside was that I had to take away a lot of small pieces of tear away stabilizer on the back. Not a huge problem and I could have used water soluble stabilizer. I normally don't have any problems with this tear away stabilizer but the combination of material and design made small areas with remains of stabilizer that did not disappear when removing the tear away stabilizer.

 


Så den här gången när jag skulle brodera dessa applikationer så tänkte jag prova att lägga bågen ovanpå tyget. Detta skulle fungera eftersom jag skulle brodera ”utmed en kant”.

Jag tog ett mått ifrån kanten för att i mitt Embroidery Software kunna placera designen så att den skulle sy ut just där jag ville att den skulle placeras. Eftersom jag tänkte lägga kanten på bordstabletten utmed ramens inre sida fick jag ju även ta hänsyn till avståndet från själva broderområdet. Sen fäste jag tejp på baksidan av ramen, som var ihopsatt, så att den klibbiga sidan är upp.


So this time when I was going to embroider these appliqué designs I wanted to try to put the hoop on top of the fabric. This could work because I was to embroider "along an edge."

I took a measurement from the edge to be able to place the design in my Embroidery Software so that it would sew out where I wanted it to be. As I planned to put the edge of the placemat along the inner side of the hoop, I had also taken into account the distance from the edge to the embroidery area. Then I fastened some masking tape on the back of the hoop, which was assembled, so that the sticky side is up.
Sen rullade jag ihop den del som låg utanför ramen och fäste med tejpen.

Then I rolled up the part that was outside the hoop and fastened with the masking tape.Så här ser det ut i maskinen … och se det gick riktigt bra.

This is how it looks when the hoop is in the machine….and the result was actually really good.
Snygg baksida också J

Nice looking back, as well J


 
Embroidery design information

Appliqué design from Der Stickbär+Mäde! by Kasia