Friday, November 30, 2012

Christmas Wreath 2012Ja så här blev årets julkrans. Jag återanvände en krans från ett tidigare år och lät lingonriset sitta kvar. Sedan hittade jag några små röda äpplen, som fåglarna säkert kommer att äta på J.

Slutligen klistrade jag fast 3 av de julstjärnor jag visat hur man gör i nedre delen av kransen. Innan jag klistrade på stjärnorna hade jag penslat på ett lager decoupage lack för textil på dem.

Enkelt och väldigt jullikt – tycker jag.

Well, so this is the Christmas wreath for 2012. I reused a wreath from a previous year and let lingonberry rice remain. Then I found some small red apples, which the birds will surely try to eat J.

Finally, I glued three of the Christmas Stars I have shown how to make at the bottom of the wreath. Before I glued the stars onto the wreath , I brushed on a layer of decoupage finish for textiles on the stars.

Simple and a perfect Christmas wreath - I think.


Thursday, November 29, 2012

Christmas Stars - part 5

Embroidering the starSätt brodérbågen i maskinen.

Put the embroidery hoop in the machine.


Börja med att sy den yttersta stjärnan genom de två lager filt som är spända i brodérbågen.

Start embroidering the outer star through both layers of felt in the hoop.


Lägg sedan på en bit bomullstyg som täcker den yttre stjärnan med lite marginal. Ni behöver dock inte använda lika mycket som jag gjort här. Fortsätt att brodera den inre stjärnan.

Then put on a piece of cotton fabric that covers the outer star with little margin. You do not need to use as much as I did here. Continue to embroider the inner star.


Så här se baksidan ut – snygg eller hur?

This is what the back looks like. Nice don’t you think?


Nu ska vi klippa ut stjärnan. Ta bort brodérbågen från maskinen och ta loss filten ur brodérbågen. Börja med att klippa bort bomullstyget längs den sydda linjen. Detta blir lite som Raw Edge Appliqué.

Now, let's cut out the star. Remove the hoop from the machine and remove the felt from the hoop. Start by cutting the cotton fabric along the sewn line. This is a bit like Raw Edge Appliqué.


Sedan klipper man ut stjärnan ur filten med 1-2 millimeters marginal från den ytterst sydda linjen.

Then cut out the star from the felt with 1-2 millimeter margin from the outer seam.


Här har jag sytt en ”hel hög” med stjärnor. Vad jag gjort med några av dem ska jag visa väldigt snart.

Here I have sewn a "bunch" of stars. What I have done with some of them I will show you very soon.Small Square Hoop from Husqvarna Viking
5 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Wednesday, November 28, 2012

Christmas Stars - part 4

Preparations for embroidering the stars


Jag har valt att göra en liten ram av mellanlägg till min lilla 80x80 mm brodérbåge. Detta innebär att jag inte behöver använda så mycket filt.
I have chosen to do a small frame of stabilizer for my small 80x80 mm embroidery hoop. This means I do not have to use as much felt.

Du kommer att behöva följande till dessa stjärnor.
Röd hobbyfilt
Rött matchande bomullstyg
Börja med att klippa ut två bitar hobbyfilt och sätt vattenlösligt limstift på den ena delen.
You will need the following for these stars.
Red hobby felt
Red matching cotton fabric
Start by cutting two pieces hobby felt and put water soluble glue stick on one part.

Lägg på den andra delen och stryk på svag värme så klistret torkar.
Add the second part and iron on low heat so the glue dries.

Jag brukar spänna fast ramen i brodérbågen och sedan kan jag, som i detta fall, bara sätta fast filten i ramen med långa tunna knappnålar i sidorna. Se till att sätta knappnålarna utanför brodérområdet. Väljer du att enbart spänna två lager filt i brodérbågen så behöver du inte nåla.
Så där ja, nu är det bara att sätta i gång och brodera – men det fortsätter jag med i nästa avsnitt.
I usually hoop the frame in the embroidery hoop and then I can, as in this case, just fasten the felt with long thin pins on all four sides. Be sure to put the pins outside the embroidery area. If you choose to hoop two layers of felt in the embroidery hoop you do not need pins to keep it in place.
Well, now it’s time to start embroidering the stars - but I will continue with that in my next blog post.
Small Square Hoop from Husqvarna Viking
5 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Tuesday, November 27, 2012

Christmas Stars - part 3

Digitizing the Star • Öppna 5 D Embroidery Software
 • Välj 5 D Design Creator
 • Välj “Load a Vector Picture as Objects into the Draw Window”
 • Nästa
 • Välj ”View Picture”
 • Välj bilden av den sparade stjärnan – min heter ”Stjärna 60x60 mm”
 • Nästa
 • Välj ”Enter Design Size” – skriv storleken 60 mm i ”Enter Design Size”
 • Slutför
 • Välj ”Send to Wizard”
 • Svara ”Nej” på ”Save Changes” till bilden
 • Välj ”Retain individual object layers”.
 • OK
 • Det kommer nu skapas en ”can fil” i den ordning du skapade bilden
 • Gå till ”Edit fliken”
 • Välj och markera en av de två Stjärnorna med ”Running Stitches”
 • Högerklicka och välj ”Global Properties”
 • Välj ”Triple Stitch" i rutan där ”Running Stitch” står (längden på stygnen ska vara 2 mm)
 • OK
 • Infoga ett ”Tie Stitch" före och efter varje stjärna
 • Tänk på att ”Tie Stitches” infogas efter det objekt man valt. Så det första ”Tie Stitch” infogas genom att man markerar objektet framför stjärnan, i detta fall färgen framför Stjärnan med ”Running Stitches”
 • Högerklicka och välj ”Insert Tie Stitch”
 • Välj ”Auto” 
 • Tryck OK
 • Den andra infogas således när man står på själva stjärnan
 • Spara ”can filen” - jag har kallat min ”Stjärna 60x60 mm”
 • Spara som broderifil – jag har kallat min ”Stjärna 60x60 mm”

 • Open 5 D Embroidery Software
 • Select 5 D Design Creator
 • Select "Load a Vector Picture as Objects into the Draw Window"
 • Next
 • Select "View Picture"
 • Select the picture of the saved star – I named mine "Star 60x60 mm"
 • Next
 • Select "Enter Design Size" - type 60 mm in the "Enter Design Size" box
 • Finish
 • Select "Send to Wizard"
 • Select “No” for the "Save Changes" to the picture
 • Select "Retain individual object layers"
 • OK
 • It will now create a "can file" in the order you created the picture
 • Go to the "Edit tab"
 • Choose and select one of the two "Running Stitches" Stars
 • Right click and select "Global Properties"
 • Select "Triple Stitch in the box where "Running Stitch" is. (The Stitch length should be 2 mm)
 • Insert a "Tie Stitch" before and after each star
 • Remember that "Tie Stitches" are inserted after the item that is selected. So the first "Tie Stitch" is inserted by selecting the object before the “Star of Running Stitches” – in this case the color.
 • Right click and select “Insert Tie Stitch” 
 • Select “Auto” 
 • Press OK
 • The second “Tie Stitch” is inserted when standing on the star
 • Save the "can file" - I have named mine "Star 60x60 mm"
 • Save as an embroidery file - I have named mine "Star 60x60 mm"

  Tutorial is for 5 D Embroidery Software from Husqvarna Viking


Monday, November 26, 2012

Christmas Stars - part 2

Creating the image in 5 D Design Creator


Först ska vi skapa själva bilden för stygnsättningen. 
 • Öppna 5 D Embroidery Software
 • Välj 5 D Design Creator
 • Välj "Start a Design with No Picture"  
 • Nästa
 • Välj "Draw Window"
 • Nästa
 • Välj "Hoop Size" (Bågstorlek) – jag har valt 80x80 mm som är en ny liten båge.
 • Slutför
 • Välj "Shapes" i "Create gruppen" till höger
 • Välj form nummer 15 (femuddig stjärna) - välj dessutom att börja i ett hörn genom att markera den rutan som har ett ”x” i övre hörnet.
First, we will create the actual image for the Christmas Stars. 
 • Open 5 D Embroidery Software
 • Select 5 D Design Creator
 • Select "Start a Design with No Picture"
 • Next
 • Select "Draw Window"
 • Next
 • Select "Hoop Size" - I have chosen 80x80 mm which is a new little hoop.
 • Finish
 • Select "Shapes" in the "Create Group" on the right
 • Select shape number 15 (five-pointed star) - choose to start in a corner by checking the box that has a “x” in the upper corner.


 • Börja i ett hörn av en ruta och gör en ruta som är ca 60x60 mm – använd rutmönstret som hjälp.
 • Select all.
 • Copy/Paste.
 • Byt färg på den andra stjärnan genom att högerklicka inuti stjärnan och välja en annan färg på linjen.
 • Välj ”Center in Hoop” 
 • Start in a corner of a grid and dra a square that is about 60x60 mm - use the grid to help
 • Select all.
 • Copy/Paste.
 • Change the color of the second star by right-clicking inside the second star and selecting a different color on line.
 • Choose “Center in Hoop”. 

 • Se till att den andra stjärnan är vald i ”Film Strip” till vänster.
 • Förminska den andra stjärnan till 45x45 mm. Håll ner ”ctrl” knappen när du dra i ena hörnet så blir den proportionerligt förminskad.
 • Make sure the second star is selected in the “Film Strip” to the left.
 • Reduce the other star to 45x45 mm. Hold down the "Ctrl" key while dragging a corner so it becomes proportionally smaller.

 • "Center in Hoop" och justera sedan positionen på den inre stjärnan en aning. Jag tycker det ser bättre ut när den mittpunkten ligger aningen under den verkliga mittpunkten.
 • Spara bilden i ”Save as Drawing” och notera storlek. Jag har sparat den som ”Stjärna 60x60 mm”.
 • "Center in Hoop" and then adjust the position of the inner star slightly. I think it looks better when the midpoint of that star is slightly below the “true midpoint”.
 • Save the image in “Save as Drawing” and note the size. I have saved it as  "Star 60x60 mm".

5 D  Embroidery Software is from Husqvarna Viking


Sunday, November 25, 2012

Christmas stars - part 1
Visst hör stjärnor och hjärtan ihop med julen? 
Här har jag gjort ett antal små stjärnor av filt och med applikation i tyg. Det finns många användningsområden för dessa såsom bordsdekoration, utsmyckning av dörrkransar, julkort mm. Till Nyår kan man ju brodera dem i grått och silverfärgat tyg.
Don’t you agree that stars and hearts “are Christmas”?
Here I have made a number of small stars out of felt and with appliqué of fabric. There are many uses for them such as table decoration, decoration on door wreaths, Christmas cards and much more. For New Year's, one can make them in grey and silver colored fabric.


Stjärnorna är väldigt små ca 6x6 cm. När man broderar ska man egentligen inte använda en större båge än vad man behöver och därför blev jag väldigt nyfiken på den nya broderbågen från Husqvarna Viking som är 80x80 mm i brodérområde. Den var stadig och hade en bra stängningsanordning. Perfekt för små designs med andra ord!

Stjärnorna har jag gjort i 5 D Design Creator. De är väldigt enkla att göra och jag ska i ett antal kommande inlägg visa er hur man gör. 

The stars are very small, about 60x60 mm. When embroidering, you should not really use a larger hoop than what you need and that’s why I became very curious about the new hoop from Husqvarna Viking that has an embroidery area of 80x80 mm. It was steady and had a good closing device. Perfect for small designs in other words!

The stars are digitized in 5 D Design Creator. They are very easy to make and I'm going to show you how, in a couple of coming blog posts.


5 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking


Saturday, November 24, 2012

Soon First Sunday AdventNu är det snart första advent och vi har plockat ner kartongerna med julsaker från vinden för att se vad vi ska sätta upp i år och om något måste fixas till. Det är faktiskt lite roligt att öppna lådorna och se alla saker man sätter upp en gång per år.

Här är det kära gamla tomteparet som ”hängt med” i flera år. Det är naturligtvis ett ”Tilda mönster” – men det såg ni säkert.

Ett tips när man syr figurer i filt – använd ullfilt och inte hobbyfilt om ni vill att det ska se fint ut i många år framöver.

Bakom Tomteparet ser ni den "alternativa julgranen" jag gjorde förra året.

Now it is soon the first Sunday of Advent and we have started to take down the boxes containing Christmas decorations from the attic to see what we will put up this year and if something needs to be fixed. It's actually kind of funny to open the boxes and see all the things you put up once a year.

Here it is the good old Santa couple that has "been around for" for several years. It is of course a "Tilda pattern" - but I bet you have figured that out already by just looking at them. 

A tip when sewing "dolls" in felt - use wool felt and not a hobby felt if you want it to look nice for many years to come.

Behind the Santa couple you can see the "alternative Christmas Tree" I made last year.


Det hade blåst i natt så en av tujorna hade blåst omkull. När jag reste den såg jag något grått sticka fram. Jag undrar jag om det är………

It must have blown this night as one of the Thujas was laying on the ground. As I put it up again I saw something gray among all the green. I wonder if it is .........


Friday, November 23, 2012

Christmas Lace decorationsEn av de saker jag älskar att dekorera min julgran med är vita spetsdekorationer av sk ”Free standing Lace”. Kombinationen röda julgranskulor och vit spets är så vackert.

”Free standing Lace” broderas på vattenlösligt mellanlägg och gärna då vävt sådant.

En av mina allra mest älskade kollektioner är den som jag ständigt återkommer till, Christmas Lace #53 från Husqvarna Viking

One of the things I love to decorate my Christmas tree with is white lace decorations of "Free standing Lace". The combination of red baubles and white lace is so beautiful.

"Free standing Lace" is embroidered on water soluble stabilizer, preferably the woven type.

One of my most beloved collections is the one I always come back to, Christmas Lace # 53 from Husqvarna Viking.
Thursday, November 22, 2012

Lavender heartsIbland ”hittar man” saker man gjort för längde sedan och som bara fallit i glömska.

För ett par år sedan så sydde jag ett antal söta Lavendelhjärtan från ”LinneaArtLine” i Organza och med bomullsbaksida.

De är mycket ”smart” konstruerade och ”påfyllbara” vilket gör att man, som jag kommer göra nu, bara kan hälla ut den gamla Lavendeln och fylla på med ny. Jag tror faktiskt att jag ska sy några till. Det doftar så fräscht i skåpen med Lavendel.

Sometimes you find things you made a long time ago and had forgotten you had.

A couple of years ago, I made a number of sweet Lavender Hearts from "LinneaArtLine" in Organza with cotton backing.

They are in very "smart" design and "refillable" which means that I can just empty them and replace the old Lavender with some new. I actually think I'm going to sew some more. It smells so fresh in cupboards with Lavender. 


Visst skulle det bli en fin ”gåbortpresent” med en handduk och ett Lavendelhjärta. Eller varför inte lägga in på toaletten hemma så det både ser fint ut och doftar gott. Handduken ser du hur jag gjort här.

Sure would be a nice "gift" with a towel and a Lavender Heart. Or why not put into the bathroom at home so it both looks good and smells good. The towel you can see how I made here.


Monday, November 19, 2012

Squirrels & Cats


Mina ekorrar tycker inte om katter. De håller noga uppsikt om det finns några katter i närheten.

My Squirrels don’t like cats. They keep a close eye if there are any cats nearby. 

Photo taken at the Sewing Festival.
Wall hanging from Tyger & Ting.

Vad gillar ni de underbara Buskatterna från Tyger & Ting 

What do you think about the adorable cats from Tyger & Ting


Jag köpte detta bedårande mönster med katthuvuden och svansar på senaste Syfestivalen. 

I bought this charming pattern with cat heads and tails at the latest Sewing Festival.


Dessutom köpte jag en tygpacke som räcker till framsidan. Jag gillar verkligen det sätt Tyger & Ting sätter samman färger och tyg. 

In addition, I bought a fabric bundle which is enough for front. I really like the way Tyger & Ting puts together colors and fabrics.

Sunday, November 18, 2012

"Buying new feet"
Ja, inte är det vanliga fötter jag köpt J, utan jag menar naturligtvis pressarfötter till min symaskin.

Nu har det blivit ett tillskott till min övermatare som jag berättade om här.
Denna gång blev det en pressarfot med ”guide i mitten” och utrymme för dekorativa sömmar.

Well, of course, it is not ordinary feet I have bought J, naturally I mean presser feet for my sewing machine.

I have bought an additional presser foot for my walking foot (Dual Feed Foot) I talked about here. This time, it was a presser foot with a "guide in the middle" and space for decorative seams.


Eftersom övermatare är dyra så är det perfekt att kunna byta ut pressarfötterna. Detta är en sak jag verkligen uppskattar med denna övermatare från Husqvarna Viking. 

Men om man gillar att quilta eller vill sy ihop flera lager tyg är en sådan övermatare ovärderlig – i alla fall enligt min åsikt.

Since a walking foot (Dual Feed Foot) is expensive it is ideal be able to replace the presser feet. That's what I appreciate most about the walking foot (Dual Feed Foot) from Husqvarna Viking.

But if you like to quilt or want to stitch together multiple layers of fabric, such a walking foot (Dual Feed Foot) is priceless - at least in my opinion.