Monday, December 31, 2012

Happy New Year – Gott Nytt År
Idag är det den sista dagen på detta år – 2012.
I morgon är det den första dagen på ett nytt år – 2013.

Jag skulle vilja passa på att önska er alla ett riktigt Gott Nytt År.

Samtidigt skulle jag vilja tacka alla som läst min blogg och 
lämnat kommentarer – det är så roligt att läsa dem. 
Jag hoppas även att ni vill fortsätta att följa mina 
äventyr inom sömnadens värld.

Dessa vackra blommor/stjärnor har jag fått av min goda vän Tatjana.

Today is the last day of this year – 2012. 
Tomorrow is the first day of a new year - 2013. 

I would like to take this opportunity to wish you all a very Happy New Year.   
At the same time, I would like to thank everyone who read my blog 
and have left comments — it makes me so happy to read them. 
I also hope that you will continue to follow 
my adventures in the world of sewing. 

These beautiful flowers/stars, I have received from my good friend Tatjana.Hooping and stabilizer – Headband / Ear warmers - 4Jag börjar med att ta fram en av min ”ramar för mellanlägg” som är 150x240 mm. Men eftersom bredden på broderiet kommer få god plats i en bredd på 100 mm så är det onödigt att slösa mellanlägg på hela vidden.

Jag gör det väldigt enkelt för mig genom att vika två bitar mellanlägg på mitten och häfta fast dem i var sida av "ramen för mellanlägg". När jag är klar kan jag sedan använda de bitarna.

I begin by taking one of my "frames for stabilizer" which is 150x240 mm. However, since the width of the embroidery will fit in a width of 100 mm, it is unnecessary to waste stabilizer by using the entire width. 

I make it very easy for me by folding two pieces of stabilizer in half and staple stuck them on each side of the "frame for stabilizer". When I have finished embroidering, I can then use the pieces of stabilizer.


Sedan nålar eller limmar - (med limstift som stryktorkas) - jag fast en bit mellanlägg över det "utskurna området".

Then I pin or glue – (with glue stick that is “ironed dried”) - a piece of stabilizer over the “open area”.


Jag fäster en bit fleece, som är längre än vad som syns på bilden, på mellanlägget. Även om vi broderar en bit i taget så måste tyget/fleecen vara så långt som man avser hela biten att vara plus lite extra.

I attach a piece of fleece that is beyond what is visible in the photo, on the stabilizer. Although we embroider one piece at a time, the cloth/fleece must be so long as the entire piece should be plus a little extra.


Jag börjar sy en tråckelram för att hålla fleecen på plats. Nästa gång ska jag visa er hur broderiet blir en ”Endless design”.

I start to sew a basting rectangle to hold the fleece in place. Next time I'll show you how the embroidery is "sewn" into an "Endless design".Sunday, December 30, 2012

What to consider when embroidering Endless designs – Headband / Ear warmers 3”Endless designs” – är ju lite som namnet säger att de broderas i en lång följd – egentligen hur långt som helst.

Problemet med att brodera bårder är ju att vi är begränsade av bågstorleken för att göra det i ett enda steg. Därför måste man spänna om tyget i bågen och det är då det svåra kommer – att få allt att hänga samman utan synliga skarvar.

Det finns ju ett antal sätt att göra detta på såsom bland annat:

  • Använda utprintade ”mallar” på designen och sedan använda dessa för att passa samman nästa mönster del.
  • Använda små markeringar som sys ut i slutet av den första designdelen och i början av den följande.
  • Sen finns det ju nu funktioner på de mer avancerade maskinerna som gör att man kan passa in punkter som gör att man hamnar exakt på rätt ställe. På min Designer Diamond heter den funktionen ”Design Positioning”.
  • Det finns också speciella broderbågar som gör det väldigt lätt att sy dessa broderier i och med att man bara kan dra tyget och sedan spänna om det, s.k. ”Endless Hoops”. 

"Endless designs" - are a bit like the name says, they are embroidered in a long series - really to any length.

The problem with embroidered borders is that we are limited by hoop size to do it in one step. Therefore, one must re-hoop the fabric in the hoop and that's when the hard part comes - to make everything hang together seamlessly.

There's a number of ways to do this as for example:

  • Using "templates" of the design and then use these to fit together the next pattern part.
  • Using small marks that are sewn into the end of the first design section and at the beginning of the next.
  • Then there are now features on the more advanced machines that make it possible to align perfectly to a chosen point that makes everything seamless. On my Designer Diamond it is called "Design Positioning".
  • There are also special hoops that make it very easy to sew these designs by only pulling the fabric and then fasten it again, so-called "Endless Hoops".


Men även om man inte har en ”Endless Hoop” så är broderierna i denna broderikollektion som jag använde för detta pannband försedda med markeringar som gör att det går att passa samman dem ändå.

But even if you do not have an "Endless Hoop" the designs in this embroidery collection that I used for this headband/ear warmers have these special markings that make it possible to fit them together anyway.Det man bör tänka på är att börja analysera broderiet.

Vilken del är mest kritiskt? Dvs. var syns det mest om man hamnar lite snett? Detta är ju den del som man vill ska komma direkt efter att man passat in markeringarna så man har en chans att korrigera. Särskilt viktigt är det att kontrollera detta om man gjort vissa modifieringar på broderiet – som jag gjort.

I denna design är det de raka linjerna som är den ”svagaste länken” – alltså vill jag att de ska sys direkt efter att markeringarna passats samman.

Nästa gång ska jag visa hur jag förbereder en vanlig broderbåge för användning när jag ska brodera dessa ”Endless designs”.

What you should consider is to begin to analyze the design.

What part is most critical? That is, where will it be most visible if you end up at a slight angle? That's the part that you want to come right after you have matched the markings, so you have a chance to correct. It is especially important to check this if you have made some modifications to the design - like I did.

In this design, it is the straight lines that are the "weakest link" - in other words, I want them to be sewn directly after the markings have been matched together.

Next time I'll show how I prepare a regular hoop for use when to embroider these "Endless designs".


Saturday, December 29, 2012

Preparations for the Headband / Ear warmers – 2


Till att börja med behöver du några bitar fleece. Jag har valt en grå och en grön.

Börja med att mäta omkretsen runt huvudet där pannbandet ska vara. Mät exakt och ta bort ca. 2 cm från det måttet.

Designen jag använde var i 3 delar – en mittdel och 2 änddelar.
Lägg samman måtten på dem (jag tog 2 mittdelar) och se sedan hur långt det blir. Eftersom vidden var lite bredare än jag ville ha den så beslutade jag att ändra storleken (resize) på designen så att jag fick de mått jag vile ha. Jag gjorde detta i mitt 5 D Embroidery Software.
Eftersom jag ville brodera designen på fleece så bestämde jag mig också för att ”skippa” applikationsdelarna” i broderiet.

Vill man inte hålla på med detta kan man ju bara ändra storleken (resize) på mittdelen lite och sedan brodera en lång remsa genom att "koppla samman mittdel efter mittdel" och då skapa en "Endless design" som man sedan klipper av i det mått man vill ha.

Egentligen är det inget konstigare att klippa av ett broderi än ett mönstrat tyg, eller hur? Ja, annat än att man måste se till att stygnen där man klipper av är "förseglade".

Eftersom jag gjort lite ändringar på denna design så gäller det att planera hur designen sys och vad som kommer när…men mer om det nästa gång.

To begin with, you need some pieces of fleece. I have chosen a gray and green.

Start by measuring the circumference around your head where the headband will be. Measure accurately and remove less than an inch from that measurement.

The design I used was in three parts - a center part and two end pieces.
Add up the measurements on them (I took two center parts) and then see how long it gets. Since the width was a little wider than I wanted it to be I decided to change the size (resize) of the design so that I got the dimensions I wanted. I did this in my 5 D Embroidery Software.
Since I wanted to embroider the design on fleece I also decided to "skip" the appliqué parts in this embroidery design.

If you do not want to do all this you can just change the size (resize) of the center part and then embroider a long strip just by aligning the same part to the previous one – creating an “Endless design”. Then you cut it off in the dimensions you want.

Actually there is no difference from the cutting off an embroidery design than a patterned fabric, right? Well, other than that the stitches where you cut off must be "sealed".

Since I made ​​some modifications to the design it is important to plan how the design will embroider and in which order ... but more on that next time.


Designs: Endless Ribbons & Straps, #254 from Husqvarna Viking


Thursday, December 27, 2012

Headband / Ear warmersEtt pannband i fleece - blev det av detta broderi.

Eftersom jag broderat på fleecen så blir den stum och det fick jag lösa med ett resårband bak. Jag tror att det ska bli bra.

Jag ska berätta lite om hur jag gjorde den och hur man går till väga med dessa ”Endless designs” om man nu inte har en ”Endless Hoop” båge.

Men mer om detta nästa gång...

A Fleece headband/ear warmers - that was what I made from this embroidery.

Since I have embroidered on the fleece it becomes "non-elastic" and I had to solve it with an elastic band at the back. I think it will be good.

I'll tell you a little about how I did it, and how to proceed with these "Endless designs" if you do not have an "Endless Hoop”.

But more on that in my next blog post...Designs: Endless Ribbons & Straps, #254 from Husqvarna Viking


Wednesday, December 26, 2012

Snow - more snow and a new projectJag hoppas ni har haft och har en skön jul. Nu är det redan annandag jul.

Vi har väldigt mycket snö. Som ni kan se snöade det så här mycket från julafton till juldagen. Sen var det förstås en hel del innan. Så vi har skottat och skottat och skottat.

I hope you have had a wonderful Christmas. Now it's already Boxing Day.

We have a lot of snow. As you can see, it snowed this much from Christmas Eve to Christmas Day. Then there was of course a lot before. So we've been shoveling and shoveled and shoveled.


I dag har det börjat töa men det ska frysa på igen och då blir det halt. 

Today, it has begun to thaw but it will freeze again and then it will be slippery.


Jag har påbörjat ett litet projekt som ni kan se en glimt av här. 
Broderierna är sk ”Endless designs” och kommer från ett broderkort som 

I have started on a small project that you can see a glimpse of here. The embroideries are so called "Endless designs" and are from an embroidery card named "Endless Ribbons &Straps".
Monday, December 24, 2012

Merry Christmas

Idag är det Julafton, och i Sverige firar vi jul just denna dag, 
så dagens blogginlägg blir att önska er alla:

As today is Christmas Eve, the day we celebrate Christmas in Sweden,
today’s blog post will be to wish you all:


God Jul   –  Merry Christmas

The embroidered font at the top of this blog post is called Chorintian and is from 5 D Embroidery Software
Designs:  #176, Holiday Cheer from Husqvarna Viking

Sunday, December 23, 2012

The Santa Wall hanging – another Christmas traditionDetta är ytterligare en av mina ”julklenoder”. En tomtebonad för julkort.

Den är en blandning av paper piecing, applikationer, broderi, quilt och frihandsbroderi. Mönstret kommer ifrån LinneaArtLine och var publicerat i den svenska Quilt tidningen ”Fatquarter”.

This is another one of my "Christmas treasures". A Santa wall hanging for Christmas cards.

It is a mixture of paper piecing, appliqué, embroidery, quilting and freehand embroidery. The pattern is from LinneaArtLine and was published in the Swedish Quilt magazine “Fatquarter”.


Lyktan gjorde jag med metalltråd i guld för att den riktigt ska glittra. 

Kanterna på applikationerna gjorde jag med en ”taggig” satinsöm som finns på min Designer Diamond. Det är mycket frihandssömnad i denna väggbonad.


I made the lantern with metal thread in gold because I wanted it to sparkle. 

The edges of the appliqués were sewn with a "jagged" satin stitch that is on my Designer Diamond. There is a lot of free hand embroidery in this wall hanging.


Nederdelen broderade jag med en font som finns i mitt Embroidery Software, vid den tiden hette det 4 D – idag 5 D Embroidery Software.

Denna julbonad och även den julgransmatta jag visade er till förra julen har blivit tradition hemma hos oss.

The lower part was embroidered with a font that is in my Embroidery Software, at that time it was called 4 D Embroidery Software – today 5 D Embroidery Software.

This Christmas wall hanging and also the Christmas tree mat that I showed you last Christmas has become a tradition in our house.Saturday, December 22, 2012

Last Minute Gifts

 


"Sista-Minuten-Presenter", som denna broderade disktrasa, måste verkligen vara snabba att göra. Jag skulle rekommendera att ni böjar med att läsa detta blogginlägg samt de tidigare blogginlägg jag hänvisar till. 

Börja med att läsa hur jag gjorde ett påskmotiv i 5 D Express Design Wizard. 

Följ instruktionen men gör följande ändringar:

Välj en 150x150 mm brodérbåge
Byt ut clipart till ”Ho21” – Tomten. Finns i Samples - Pics 2 - Holidays.
Jag har valt Quick Trace Heavy till denna design.

"Last-Minute-Gifts", as this embroidered dish cloth, have to be really quick to make. I would recommend that you read this blog post plus the previous blog posts I refer to in this blog post. 

Start by reading my instruction on how to make an Easter Motif in 5 D Express Design Wizard. I recommend that you print that page and make the adjustments below. Then it will be a step-by-step tutorial.

Follow the instruction but make the following changes:

Choose a 150x150 mm hoop
Change the clipart to “Ho21” – the Santa. You’ll find it in Samples – Pics2 – Holidays.
I have chosen Quick Trace Heavy in this design.Motif created in 5 D Embroidery Software from Husqvarna Viking - using the Express Design Wizard

Friday, December 21, 2012

Christmas gift tags
”Ju enklare ju bättre”. 

Ja, lite så är det, även om det också är roligt att göra vackra, färgsprakande paket.

För ett tag sedan hittade jag en otroligt inspirerande blogg, 
Craft & Creativity. Där fanns alldeles nyligen de mest bedårande 
juletiketter jag sett.

"The simpler the better." 

So true, although it is also fun to make beautiful, colorful packages as well.

A while ago I found an incredibly inspiring blog, Craft & Creativity
There were recently the most adorable Christmas gift tags I've seen.De är verkligen svenska med Dalahästen ...

They are truly Swedish with the Dalecarlian horse ...


... och Lovikkavantarna. Dessutom finns de både på svenska och på engelska. Nu hade jag tyvärr inget glansigt fotopapper hemma så jag fick printa ut på vanligt papper men det gick bra det också.

Tack för de fina juletiketterna!


... and the “Lovikka gloves/mittens”. In addition, they are available both in Swedish and in English. Unfortunately I didn’t have any glossy photo paper at home so I had to print out on plain paper but that looks good too.

Thanks for the nice Christmas gift tags!


Thursday, December 20, 2012

Swedish SantasEn av de mest ”förtjusande” design kollektioner jag äger är ”Swedish Santas” från Husqvarna Viking. Jag har gjort flera av dem både till mig själv och som presenter. Som ni kan se äger jag fortfarande ett ouppackat kit av det - men eftersom det är en gammal kollektion så kan den nu bara återfinnas på ”My Embroideries”.

One of the most adorable design collections I own is the “Swedish Santas” collection from Husqvarna Viking. I have made several of them both for myself and as gifts. As you can see I still own an unpacked kit of it – but as it is an old collection it can now only be found at My Embroideries.


I år kunde jag inte hitta de större tomtarna så jag får nöja mig med miniversionerna av ”Swedish Santas”. Egentligen är det meningen att man ska fylla dem med vadd men jag har börjat använda en annan metod – nämligen att skapa en strut av lite tjockare papper som kan sättas in i den konformade "Swedish Santa”.

This year however I couldn’t find the larger ones so I will have to settle for the “Mini versions” of the “Swedish Santas”. The original idea is to fill them with polyester wadding; however I have started using another method – creating a paper cone which can be inserted into the “Swedish Santa" cone.


Detta innebär att de kan stå samt att när julen är över så tar de inte så mycket förvaringsutrymme eftersom de då kan förvaras ihopvikta.

This means that they can stand plus when Christmas is over they don’t take that much storage space as you can fold them flat.


Som ni kan se på bilden har jag tagit ett tjockare papper från en katalog och gjort till en kon. För de större ”Swedish Santas” kan man använda ett kartongpapper om man inte vill fylla dem. Med denna metod gör jag ingen botten.

Titta bara vilken vacker och smart uppsättning julbordet i Husqvarnas "Sew Fun Blog" är - där miniversionen av ”Swedish Santas” fungerar som placeringskort och dekoration. Jag håller med - en mycket smart idé.

As you can see in the picture I have taken a thicker paper from a catalog and made into a cone. For the larger “Swedish Santas” use a cardstock paper unless you want to fill them. When I use this method I don’t make the “bottom part”.

Just look what a beautiful and clever set Christmas table in Husqvarna’s “Sew Fun Blog – where the “Mini Santas” doubles as placement card and decoration. I agree – a very clever idea.
Wednesday, December 19, 2012

Christmas Cones ?


 

Jag kommer ihåg att när jag var liten så hade vi små julstrutar där man klistrat på bokmärken med änglar eller tomtar – hängande i julgranen.

Nu kanske ni tycker att detta ser ut som en julstrut – men ack så ni bedrar er…

I remember when I was a small child; we had Christmas cones with Angel- or Santa scraps glued onto them - hanging in the Christmas tree.

Now you may think that this looks like a Christmas cone - but you will soon see that this is not the case...


Tuesday, December 18, 2012

Christmas cards - 3


Nu ska vi dekorera julkorten med röda hjärtan. Jag gjorde mina i 5 D Quilt Design Creator så att de skulle se ut som de var sydda på ”fri hand”. Jag gjorde helt enkelt flera varv med ”stygn punkter” runt hjärtat utan att följa i samma linje. Sedan broderade jag 6 stycken hjärtan i taget i en broderbåge.

Men det går alldeles utmärkt att sy hjärtana på fri hand. Stryk fast tyget på en bit rivbart mellanlägg. Använd vattenlösligt limstift för att fästa tyget på mellanlägget och stryktorka. Rita ut hjärtan efter en mall och sy sedan på fri hand flera varv runt hjärtat med en avvikande färg.

Vill man göra det riktigt lätt för sig klipper man bara ut tyghjärtan i tyget direkt – det fungerar det också.

Now we will decorate the Christmas cards with red hearts. I did mine in 5 D Quilt Design Creator so that they would look like they were sewn on "free hand". I simply made “several laps” with "stitch points" around the heart without following the same line. Then I embroidered 6 pieces at a time in an embroidery hoop.

But it is perfectly possible to sew the hearts freehand. Iron the fabric on a piece of tear-away stabilizer. Use water soluble glue stick to fasten it and “iron dry”. Draw hearts after a template and free hand sew “several laps” around the heart with a contrasting color.

If you want to make it really easy - just cut the hearts in the fabric - it will look nice as well.

Riv sedan bort mellanlägget och stärk tyget med spraystärkelse. Stryk så det torkar och är stelt. Klipp ut hjärtana. Lämna ca 1-1.5 mm utanför den sydda kanten...

Tear away the stabilizer and spray starch the fabric. Iron so that the fabric is dry and “stiff”. Cut out the hearts. Leave about 1-1.5 mm outside the sewn lines...


…och klistra fast dem på kortet med limstift. Ta sedan en tjock stoppnål och trä med bomullsgarnet. Trä tråden ner och upp i kortet.

... and glue them to the card with glue stick. Then take a thick darning needle and thread with cotton yarn. Pass the thread down and up in the card.


Klipp av och knyt en rosett. Jämna till ändarna.

Cut and tie a bow. Cut the ends.Embroidery Software: 5 D Quilt Design Creator from Husqvarna Viking