Sunday, November 3, 2013

Christmas Potholder - 2

Så här såg grytlappen ut i går morse.
This is how the potholder looked yesterday morning.
Det jag hade gjort på Syfestivalen var att jag hade broderat själva framsidan, och gjort en Basting Line runt själva designen som var lite drygt 180x180 mm. Den linjen är avsedd att sy fast kantremsan (binding) på. Ni ser pilarna som pekar på linjen.
What I had done on the Sewing Festival was that I had embroidered the front, and made a Basting Line around the design itself which was little more than 180x180 mm. The line is meant to sew the edge of the binding on. You see the arrows pointing to that line.
Sedan lade jag på ett lager vadd avsedd för grytlappar och en baksida av bomullstyg på baksidan av bågen. Dessa sydde jag fast med en Basting Line som var runt själva bågens ytterkanter, d.v.s. 200x200 mm. Den yttersta Basting Line, markerad med blå pilar, hade jag och klippte efter.
Then I put a layer of batting meant for pot holders and a back from cotton fabric at the reverse side of the hoop. These I sewed in place with a Basting Line around hoop area, i.e. 200x200 mm.  The outer Basting Line, marked with blue arrows, was used as a cutting line.
Eftersom jag inte hade så mycket tyg kvar beslutade jag mig för att sy på kantremsan med raka bitar. Jag använder mig av en snedslåvikare som hade ett färdigt mått om ca 25 mm.
Since I didn't have so much fabric left, I decided to sew the binding with straight pieces. I used a bias tape maker which was 25 mm finished width.
Sedan satte jag lite vattenlösligt limstift på den ena invikta kanten, markerat med ros aprickar. Jag placerade kanten jäms med den inre Basting Line.
Then I put some water soluble glue stick on one folded edge, marked with pink dots. I placed the edge flush with the inner Basting Line.
Sedan vek jag upp och pressade ner med fingrarna så det fastnade lite. Sedan är det bara att sy en raksöm i den vikta kanten. Gör likadant på motstående sida.
Then I folded it up and pressed down with the fingers so the fabric was fastened to the potholder. Then I just sew a straight stitch seam in the folded edge. Do the same the opposite side.
Vik över till andra sidan. Den invikta kanten bör nu hamna längs den sydda linjen. Sätt vattenlösligt limstift på baksidan innanför den sydda linjen och vik ner. Allteftersom du viker ner kantremsan fäster du med en liten klämma. Dessa från Clover var helt suveräna. Sedan lät jag det torka några minuter innan jag tog bort dem och "stryktorkade" med mitt lilla minstrykjärn.
Fold over to the other side. The folded edge should now fall along the stitched line. Put some water soluble glue stick on the back, inside the stitched line and fold the binding. As you fold down the binding, put on a small clip. Those from Clover were absolutely superb. Then I let it dry for a few minutes before I took them off and "ironed dried" with my little mini iron.
Sy längs kanten som på bilden. Klipp av längs kanterna.
Sew along the edge like in the photo. Cut along the edges.
Gör nu likadant med de andra två sidorna men här bör remsan sticka ut ett par centimeter på vardera sidan så man kan vika in så inte den klippta kanten syns. Till sist syr man fast en hängare.
Now do the same on the other two sides but here it should protrude a few centimeters on each side so you can fold it in so that the cut edge isn't visible. Finally sew on a hanger.

Designs :  Collection #: 264 Layered Quilting with Appliqué from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment