Wednesday, November 13, 2013

”Embossed” Towels – 2


För att göra ett "Embossed" område som det jag gjorde på mina handdukar behöver du göra följande.
To make an “Embossed” area like the one I did on my towels you need to do the following.

Använd några handdukar. Ta ev. bort informationslappen.
Use some towels. Remove the information tag - optional.  

Kolla även om hängaren är snygg eller om du vill byta ut den. Jag tycker denna är helt OK. Se till att handduken är någorlunda slät och lägg ut den på ett plant underlag.
Check the hanger and see if you think it will match the rest of the “embroidery” or if you want to exchange it. I find this one quite OK. Make sure that the towel is fairly smooth and place it on a flat surface.

Mät där du vill ha den området som ska vara "Embossed" och mät bredden på handduken. Den totala bredden på min handduk är 30 centimeter men då kanten är cirka 5 millimeter på varje sida, så kommer 29 centimeter vara en perfekt bredd, som täcker hela bredden av frottéhandduken. Höjden bestämde jag skulle vara ca 10 centimeter och jag började ca 5 centimeter från nederdelen av handduken.
Measure where you want the “Embossed” area to be and measure the width of the towel. The total width of my towel is 30 centimeters but then the edge is about 5 millimeters on each side, so 29 centimeters will be perfect in width, covering the entire width of the terry towel. The height I decided I would be about 10 centimeters and I started about 5 centimeters from the bottom of the towel.

Gör några markeringar med knappnålar för höjden och placeringen. Nästa gång ska vi använda måtten och göra själva grundbilden till en liknande design in 5 D Design Creator.
Mark with some pins so you know where the embroidery will be placed. Next time we will use the measurements and start by making a picture of a similar design in 5 D Design Creator.

Information:    1 centimeter is 10 millimeters and 1 inch is about 25,4 millmeters

No comments:

Post a Comment