Thursday, November 14, 2013

”Embossed” Towels – 3

 • Öppna 5 D Embroidery Software - och öppna 5 D Design Creator
 • När Wizard (guiden) kommer upp - välj “Start a New Design with no Picture”.
 • Nästa.
 • Välj ”Draw Window”.
 • Nästa.
 • Sätt ”Hoop Size” till 290x100 mm eller de mått du vill ha.   
 • Open 5 D Embroidery Software – and the open 5 D Design Creator
 • When the “Wizard” comes up – choose “Start a New Design with no Picture”.
 • Next.
 • Select “Draw Window”.
 • Next.
 • Set the “Hoop Size” to 290x100 mm or the measurements you want.
 • Finish. 

 • Börja med att göra en rektangel runt ”Hoop Area” (brodérområdet).
 • Kontrollera att både linjer och fyllning har en färg i ”Color Select Box”.
 • I ”Create” rutan välj ”Shape” nr 1 och välj den version som har ett ”X" i det övre vänstra hörnet.
 • Börja i ett hörn och dra nedåt för att den andra, diagonalt.
 • Make sure both Lines and Fills have a Color in the “Color Select Box”.
 • In the “Create box” select “Shape” No 1 and select the version that has an “X” in the top left corner. 
 • Start in one corner and drag down to the other, diagonally. • Nu kan du antingen infoga en ”Mini Pics” som blommorna jag använt. ”Mini Pics” är ikonen bredvid ”Shapes” Ikonen. Eller så du kan rita en cirkel som jag kommer att visa här.
 • Jag använder ”Shape” nr 2 och välj den version som har ett "X” i det övre vänstra hörnet.
 • Rita en cirkel ... 

 • Now you can either insert a “Mini Pic” like the Flowers I used. The “Mini Pics Icon” is next to the “Shape Icon”. Or you can draw a circle like I will show here.
 • I use “Shape” No 2 and select the version that has an “X” in the top left corner. 
 • Draw one circle…

 • …och en annan inuti denna cirkel.
 • …and another one inside that circle. 

 • Öppna 5 D Embroidery Software - och öppna 5 D Design Creator
 • När Wizard (guiden) kommer upp - välj “Start a New Design with no Picture”.
 • Nästa.
 • Välj ”Draw Window”.
 • Nästa.
 • Sätt ”Hoop Size” till 290x100 mm eller de mått du vill ha.   
 • Open 5 D Embroidery Software – and the open 5 D Design Creator
 • When the “Wizard” comes up – choose “Start a New Design with no Picture”.
 • Next.
 • Select “Draw Window”.
 • Next.
 • Set the “Hoop Size” to 290x100 mm or the measurements you want.
 • Finish. 

  • Börja med att göra en rektangel runt ”Hoop Area” (brodérområdet).
  • Kontrollera att både linjer och fyllning har en färg i ”Color Select Box”.
  • I ”Create” rutan välj ”Shape” nr 1 och välj den version som har ett ”X" i det övre vänstra hörnet.
  • Börja i ett hörn och dra nedåt för att den andra, diagonalt.
  • Begin by making a rectangle around the "Hoop Area" (brodérområdet).
  • Make sure both Lines and Fills have a Color in the “Color Select Box”.
  • In the “Create box” select “Shape” No 1 and select the version that has an “X” in the top left corner. 
  • Start in one corner and drag down to the other, diagonally.
     

  • Nu kan du antingen infoga en ”Mini Pics” som blommorna jag använt. ”Mini Pics” är ikonen bredvid ”Shapes” Ikonen. Eller så du kan rita en cirkel som jag kommer att visa här.
  • Jag använder ”Shape” nr 2 och välj den version som har ett "X” i det övre vänstra hörnet.
  • Rita en cirkel ... 
  • Now you can either insert a “Mini Pic” like the Flowers I used. The “Mini Pics Icon” is next to the “Shape Icon”. Or you can draw a circle like I will show here.
  • I use “Shape” No 2 and select the version that has an “X” in the top left corner. 
  • Draw one circle…
  • …och en annan inuti denna cirkel.
  • …and another one inside that circle. 


  • Markera de två ”Circle Paths” i "Film Strip” till vänster.
  • Välj "Encore" - i "verktygsfältet" överst - ikonen med 2 blommor.
  • Ange ett ”Gap” på 10 mm och en ”Margin” på 10 mm. Encore” kommer att göra cirklarna perfekt anpassade för att täcka hela området. Naturligtvis kan du göra kopiera/klistra in om du vill att placeringen att vara annorlunda. Då måste du dra dem till den position du vill ha manuellt.
  • Spara bilden via ikonen ”Save as Drawing”. Namnge den som "Bård med cirklar”. Det kommer att bli en 4QB fil. 
  • Select the two “Circle Paths” in the “Film Strip” to the left.
  • Select the “Encore” function – in the “Tool Bar” on the top. It is the "Icon with 2 flowers".
  • Type in a “Gap” of 10 mm and a “Margin” of 10 mm. The “Encore” will make the circles perfectly aligned to cover the entire area. Of course you can make copy/paste if you want the placement to be different. Then you will have to drag them into the position manually. 
  • Save the picture as Drawing. Name it “Border with circles”. It will be a 4QB file.

  5 D Design Creator is from Husqvarna Viking 5 D Design Creator is from Husqvarna Viking

  No comments:

  Post a Comment