Friday, November 15, 2013

”Embossed” Towels – 4·        Öppna 5 D Embroidery Software - och öppna 5 D Design Creator.När Wizard (guiden) kommer upp - välj “Load a Vector Picture as Object into the "Draw Window”.
·        Nästa.
·        Välj ”View Picture”.  
·        Open 5 D Embroidery Software – and the open 5 D Design Creator
·       When the “Wizard” comes up – choose “Load a Vector Picture as Object into
·        the Draw Window”.
·        Next.
·        Select “View Picture”.
·         Välj den bild du sparade i förra delen – "Bård med cirklar”.
·         Nästa.
·         Sätt ”Hoop Size” till 290x100 mm eller de mått du valt. I detta läge är det lämpligt att ha samma mått som du hade på bilden du sparade.
·         Slutför. 
·         Select the Picture you saved in the last part as “Border with circles”.
·         Next.
·         Set the “Hoop Size” to 290x100 mm or the measurements you want. In this step it is best to have the Hoop Size set to the measurement used when creating the Picture.
·         Finish. 
·         Gå till fliken ”Create”.
·        I Fill Area - välj “Crosshatch Fill” och “No Border Line”. Här har du möjlighet  att istället för ”No Border Line” välja ”Double Stitch”, men eftersom jag gör detta med ”Quick Stitch” funktionen kommer den att sätta en dubbel söm runt själva rektangeln också, och det vill jag inte att det blir - i det här fallet.
·        Välj “Quick Stitch Fill + AutoHole”. Klicka på det "vita området" och det blir streckade linjer runt broderbågsområdet + på de yttre linjerna på cirklarna. 
·         Go to the “Create Tab”.
·        In “Fill Area” – select “Crosshatch Fill” and “No Border Line”. Here you have the option to instead of “No Border Line” choose “Double Stitch”, but as I do this with the “Quick Stitch” function it will set a “Double Stitch” around the rectangle as well, and I don’t want that – in this particular case.
·        Select “Quick Stitch Fill + AutoHole”. Click in the “white area” and there will be dotted lines around the hoop area + the outer lines of the circles. 


·        Klicka på OK i ”Color Tolerance” och högerklicka sedan.
·        Click OK in the “Color Tolerance Box” and then Right Click.

·        Högerklicka på rutmönstret i rektangeln och en ruta kommer upp där du kan ändra inställningarna.
·        Ställ in följande parametrar:
1.   Spacing: 2 mm
2.   Stitch Type : Running Stitch
3.   Style : Diamond
4.   Angle : 45
5.   Stitch Length : 2 mm
·        OK .
·        Spara designen som  en CAN fil. ”Bård med cirklar version 1”. 
·        Right click in the “Crosshatch Area” and an “Area box” comes up where you can change settings.
·        Set the following parameters:
1.     Spacing: 2 mm
2.     Stitch Type : Running Stitch
3.     Style : Diamond
4.     Angle : 45
5.     Stitch Length : 2 mm
·        OK. 
·        Save the design as a CAN file. Name is “Border with circles version 1”
5 D Design Creator is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment