Saturday, November 16, 2013

”Embossed Towels” - 5


 • Öppna 5 D Embroidery Software - och öppna 5 D Design Creator
 • När Wizard (guiden) kommer upp - välj “Load Existing Design”.
 • Nästa
 • View Design
 • Öppna den CAN fil du sparade som ”Bård med cirklar version 1”
 • Slutför. 
 • Open 5 D Embroidery Software – and the open 5 D Design Creator
 • When the “Wizard” comes up – choose “Load Existing Design”.
 • Next.
 • View Design
 • Open the CAN file you saved as “Border with circles version 1”
 • Finish.

Nu ska området i mitten fyllas. Vi kommer att välja samma ”fyllyta” som utanför cirklarna. För att få så lite hoppstygn som möjligt kommer jag nu göra klart en cirkel i taget, vilket kommer innebära två olika moment. Vi ska nu vara i Create Tab.

Now the areas inside the circle will be filled. We will use the same “Fill Pattern” as outside the circles. To get as few jump stitches as possible, I will now finish one circle at a time, which will result in two different steps. The design should be in the Create Tab.


 • I “Fill Area” - välj “Crosshatch Fill” och “Double Stitch”.
 • Välj ”Quick Stitch Fill” och klicka i mitten av den första cirkeln.        
 • In “Fill Area” – select “Crosshatch Fill” and “Double Stitch”.
 • Select “Quick Stitch Fill” and click within the center of the first circle.

Klicka på OK i Color Tolerance Box och högerklicka. Nu kommer du att ha ett rutmönster i mitten av den första cirkeln och med en dubbel kontursöm. Låt rutmönstret vara som det är så ska jag visa er ett smidigt sätt att ändra på alla mittdelar på en och samma gång.

Click OK in the Color Tolerance Box and right-click. Now you will have a grid in the middle of the first circle with a Double Stitch outline. Leave the grid as it is and I will show you an easy way to change all the middle parts of the circles at the same time.


 • Nu ska vi göra en Outline (kantlinje) på den yttre cirkeln. I ”Line Area” väljer man ”Double Stitch”.
 • Select ”Quick Stitch Border Line” och klicka nära den yttre cirkeln. 
 • Klicka på OK i ”Color Tolerence Box” och högerklicka. Nu kommer du att ha en Double Stitch” outline på den yttre cirkeln. 
 • Now we will make an outline for the outer circle. In the “Line Area” select “Double Stitch”. 
 • Select “Quick Stitch Border Line” and click close to the outer circle.
 • Click OK in the “Color Tolerance Box” and right click. Now you will have a “Double Stitch” outline of the outer circle.

Upprepa momenten beskrivna i punkterna 42-46 för de andra cirklarna.
 • Spara designen som en CAN fil under namnet ”Bård med cirklar version 2”.
Repeat the steps described in paragraphs 42-46 for the other circles.
 • Save the design as a can file under the name ”Border with circles version 2 ".

5 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment