Sunday, November 17, 2013

”Embossed Towels” - 6

 • Öppna 5 D Embroidery Software - och öppna 5 D Design Creator
 • När Wizard (guiden) kommer upp - välj “Load Existing Design”.
 • Nästa
 • View Design
 • Öppna den CAN filen - ”Bård med cirklar version 2”.
 • Slutför. 
 • Open 5 D Embroidery Software – and the open 5 D Design Creator
 • When the “Wizard” comes up – choose “Load Existing Design”.
 • Next.
 • View Design
 • Open the CAN file - “Border with circles version  2”.
 • Finish.
 • Designen kommer nu öppnas i Create Tab. Välj nu att gå till Edit Tab.
 • Börja med att markera ett av de Tie Stitches som finns i Filmstrip.
 • Högerklicka och välj Global Properties.
 • Markera Auto och tryck OK. Nu ska alla befintliga Tie Stitches vara av samma sort. Varje objekt ska nu ha ett Tie Stitch före och ett efter.
 • Scrolla ner i Filmstrip och markera det sista objektet.
 • Högerklicka och välj ”Insert Tie Stitch”.
 • Välj Auto och tryck OK. Nu ska även det sista objektet ha ett Tie Stitch som avslutning. 
 • The design will now be opened in the Create Tab. Now choose to go to the Edit Tab.
 • Start by selecting one of the Tie Stitches found in the Filmstrip.
 • Right click and select Global Properties.
 • Select Auto and press OK. Now, all existing Tie Stitches will be of the same variety. Each object will have a Tie Stitch before and after.
 • Scroll down in the Filmstrip and select the last object. 
 • Right click and select "Insert Tie Stitch". 
 • Select Auto and press OK.  Now the last object will also end with a Tie Stitch. 
 • Markera en av de cirklar med ”Crosshatch Fill”
 • Högerklicka och välj Global Properties
 • Ändra Parametrarna enligt följande:
 1. Gap: 2 mm
 2. Stitch Type: Running Stitch
 3. Style: Diamond
 4. Angle: 45
 5. Line Tab:  Length 1.8 mm
 • Tryck OK.
 • Markera en av de cirklar med ”Double Stitch”
 • Högerklicka och välj Global Properties
 • Kontrollera att Length är 2 mm, om inte tryck OK så ändras alla de linjerna.
 • Spara den slutliga CAN filen som ”Bård med cirklar – slutlig”.
 • Spara designen som en VP3 fil eller det format du vill använda.
 • Select one of the circles with "Cross Hatch Fill"
 • Right click and select Global Properties
 • Change the parameters as follows:
 1. Gap: 2 mm
 2. Stitch Type: Running Stitch
 3. Style: Diamond
 4. Angle: 45
 5. Line Tab:  Length 1.8 mm

 • Press OK.
 • Select one of the circles with "Double Stitch"
 • Right click and select Global Properties
 • Make sure that the Length is 2 mm, otherwise press OK to change all the lines.
 • Save the final CAN file as "Border with Circles - Final".
 • Save even design a VP3 file or the format you want to use. 
Nästa gång ska jag visa hur man syr ut denna design på en handduk.
Next time I will show you how to embroider this design on a towel.
5 D Design Creator is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment