Monday, November 4, 2013

Embroidery and thinking "outside the box"

Detta är en typisk svensk julprydnad, en halmbock. Jag tror många har den hemma i olika storlekar.
This is a typical Swedish Christmas decoration, a Straw goat. I think many have it in different sizes.
Därför blev jag jätteförtjust när jag hittade halmbocken på det brodérkort jag nu syr ifrån.
So I was thrilled when I found the Christmas Straw goat on the embroidery card I now sew from.
Så varför inte leka lite? Om man bara broderar halmbocken på ullfilt med ett lager vadd under…
So why not play a little? If you just embroider the Christmas straw goat on wool felt with a layer of batting under...
... och när allt är klart så tar man bort det mesta av mellanlägget. Klipp bort vadden utanför satinsömmen, likt man gör med en applikation. Sätt lite vattenlösligt limstift på baksidan av satinsömmarna och lägg sedan på en bit ullfilt som täcker hela baksidan av halmbocken. Låt torka.
Slutligen syr man med en raksöm på en ”vanlig symaskin” längs konturerna på halmbocken med en matchande tråd.
… and when everything is embroidered, you remove most of the stabilizer. Cut away the batting outside the satin stitch seam on the back, like you do with an appliqué. Put some water soluble glue stick on the back of the satin stitches and then put on a piece of wool felt that covers the entire back of the "straw goat". Allow to dry.
Finally sew a straight stitch seam on an “ordinary sewing machine” along the contours of the straw goat with a matching thread.
Klipp ut halmbocken och sätt/sy dit ett öga.
Cut out the Christmas goat and add/sew on an eye.
Visst matchar de varandra även om var och en har sin plats – inte nödvändigtvis tillsammans. Men oj så jag fick kämpa för att få både grytlappen och halmbocken att balansera på grankvisten.
Sure they match each other, although each one has its place - not necessarily together. But oh, did I have to struggle to get both the potholder and the straw goat balancing on the fir twig.

Designs :  Collection #: 264 Layered Quilting with Appliqué from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment