Thursday, November 28, 2013

Organizing and accidents

Se så många knappar jag har i min plåtburk. Jag kommer ihåg att min farmor hade en stor burk med massor av knappar. På den tiden var det mest en rolig sak som jag inte riktigt förstod värdet av. Men idag vet jag ju vad knappar kostar och hur bra det är att ha lite olika knappar för olika ändamål. Här har jag fyllt min burk med två påsar av blandade knappar.
Look how many buttons I have in my tin can. I remember my grandmother had a large jar with lots of buttons. At that time it was mostly a fun thing I did not really understand the value of. But today I know what buttons cost and how good it is to have some different buttons for different purposes. Here I have filled my jar with two bags of assorted buttons.
Sen kan man ju köpa enstaka knappar som man ska ha till ett speciellt projekt. Jag hoppas att jag får tid att påbörja det i helgen.
Then one can buy single buttons to have for a special project. I hope I will have time to start with that this weekend.
Men så var då olyckan framme…jag hade inte stängt locket riktigt och burken gled ur min hand. Så det kan bli. 1,2,3,4...
But so were the accident there ... I had not closed the lid properly and the can slipped out of my hand. So it can be. 1,2,3,4…

No comments:

Post a Comment