Wednesday, November 6, 2013

Wool Felt buttons - 1


Klädda knappar. Det är så kul att brodera överdrag till klädda knappar – och lätt. Jag har ju berättat här och här hur man gör. Beroende på tjocklek på tyget kan man behöva justera storleken lite, men gör ett prov innan du börjar brodera flera.
Fabric covered buttons. It's so fun to embroider the fabric for fabric covered buttons - and it is easy too. I've told you here and here how to do it. Depending on the thickness of the fabric, you may need to adjust the size a bit, but make a sample before embroidering several.
För att göra sådana knappar som jag visar på bilden i början av detta blogginlägg använder jag mig av knappformar i trä som är 30 mm i diameter. Jag använder mig också av en liten Hamapärla (midi) i mitten av knappen på baksidan. Men läs gärna här hur jag gör mina knappar. Det kommer dock vara lite annorlunda med ull som ni kommer att se längre fram.
To make such buttons as I show here in the beginning of this blog post, I use wooden button forms that are 30 mm in diameter. I also use a small Hama bead (midi) in the middle of the button on the back. But please read here how I make my buttons. However, it will be a little different with wool as you will see later.
Jag utgick i från en cirkel och stygnsatte den i 5 D Design Creator, enligt den ”tutorial” som finns i de 5 avsnitten jag länkat till nedan.
Det som skiljer cirkeln här från de ni kommer se i de avsnitt jag länkat till nedan är följande:
  • Cirkeln består av två cirklar – en yttre och en inre cirkel.
  • Den yttre cirkeln är ca 55 mm i diameter
  • Den inre cirkeln är några millimeter mindre. Anledningen till det är att jag inte vill ha all brodyr ända in till den del som ska dras ihop på knappen. Men det är ju en smaksak.
  • Den inre cirkeln kommer att fyllas med en ”Motif Fill” i detta fall en ”Spiral Fill”.
  • Jag broderade med en tjockare bomullstråd.

I started with a circle and digitized it in 5D Design Creator, according to the tutorial found in the 5 sections I linked to below.
What distinguishes this circle from the circle you will see in the sections I linked to below is as follows:
  • The circle consists of two circles – one outer and one inner circle.
  • The outer circle is about 55 mm in diameter
  • The inner circle is a few millimeters smaller. The reason for that is that I do not wants all the embroidery right up to the part to be pulled together on the button. But it's a matter of taste.
  • The inner circle will be filled with a "Motif Fill" in this case a "Spiral Fill".
  • I embroidered with a thicker cotton thread.

Här kan ni läsa hur man gör cirklar i 5 D Design Creator, dock hade jag ett annat mått där, men det bestämmer ni ju när ni gör cirkeln.
Here you can read about how to make circles in 5 D Design Creator, please note that the measurement of the circles in this tutorial is different from the one I used for the circles for these buttons. But the size is set when you draw the circle.
Del 1            Del 2           Del 3           Del 4           Del 5
Eftersom ni har en del att läsa om ni vill göra likadana knappar så fortsätter jag i nästa blogginlägg.
Since you have a lot to read if you want to do the same buttons I will continue in the next blog post.

5 D Design Creator is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment