Tuesday, November 5, 2013

Wool Felt buttons and a new hoop

På Syfestivalen fick jag äntligen chansen att prova den nya metallbågen. En ny och trevlig bekantskap.
On the Sewing Festival, I finally got the chance to try the new Metal HoopA new and pleasant acquaintance.
Det som är speciellt med den är att bågen är en platt metallplatta som man helt enkelt lägger tyg eller mellanlägg på – och fäster med hjälp av magneter. Jag kan tänka mig att exempelvis när man ska brodera på kläder som annars är svåra att spänna i en båge så kommer denna brodérbågen vara till stor hjälp.
What is special about this hoop is that it is a flat metal plate that you simply put the fabric or stabilizer on – and “fasten” with the help of magnets. I can imagine that for example when to embroidering on clothes that are otherwise difficult to hoop, then this hoop will be very helpful.
Jag provade både att spänna tyg ... 
I tried both to hoop fabric ...
... och mellanlägg.
... and stabilizer.
Eftersom jag gjorde en hel del knappar så var det väldigt bekvämt att bara spänna fast mellanlägget – och det satt faktiskt riktigt stadigt. Nästa gång ska jag berätta hur jag gjorde ullknapparna. Mönstret på knapparna är "stygnsatt" i 5 D Design Creator - och det är jättelätt. Men mer om det nästa gång.
As did a lot of buttons it was very convenient to just clamp the stabilizer directly on the "metal plate" - and it actually sat quite steady. Next time I'll tell you how I did Wool Felt buttons. The pattern on the buttons is digitized in 5 D Design Creator. But more about that in my next blog post.

No comments:

Post a Comment