Tuesday, December 31, 2013

A look back of the past year - part 2

Ja, så var det bara denna dag kvar på 2013 – och vad gillade ni bäst av mina blogginlägg? Att döma av antalet läsare så var det dessa projekt. För att vara ärlig så var även vissa av dessa mina favoriter tillsammans med de jag visade i gårdagens inlägg.
Well, now it is only this day left in 2013 - and what did you like best of my blog posts? Judging by the number of readers, it was these projects. To be honest some of these, were also my favorites along with the ones I showed in yesterday's blog post.

Halsbandet också det gjort i ullfilt – ett material jag jobbat med väldigt mycket i år.
The necklace also is done in wool felt - a material I've worked with a lot this year.

Hur man gör cirklar var också några av de mer populära inläggen.
How to make circles was also among the more popular posts.


… som även fanns i en mer romantisk version. Bägge två blev väldigt populära inlägg.
... which also was found in a more romantic version. Both of them became very popular blog posts.

Hur man gör perfekta sneda hörn på en kökshandduk var något ni gillade.
How to make perfect mitered corners on a tea towel was something you liked.

Att göra egna innersulor i ullfilt var ett väldigt populärt inlägg detta år. Jag hade i år ”fräschat upp” min tidigare ”tutorial” (beskrivning) för att använda just ullfilt i sulorna.
Making your own insoles in wool felt was a very popular blog post this year. This year I had “revised” my previous "tutorial" to use wool felt for the insoles.

Ett annat inlägg ni läsare tyckte om var beskrivningen på hur man gjorde applikationer från förklippta former.
Another blog post you readers liked was the tutorial on how to make appliqué from pre-cut shapes.

Embossed Towels var något som också tilldrog sig många läsare. Ett så enkelt sätt att göra en enkel handduk betydligt mer intressant.
"Embossed Towels" was something that also attracted many readers. Such a simple way to make a simple towel far more interesting.

En promenad runt en damm fick mig att minnas vad jag sydde som barn. Den här grodan tror jag att många av er också mindes.
A walk around a pond made ​​me remember what I sewed as a child. This frog, I think many of you also remembered.

Att brodera ”Freestanding Lace” kräver lite annan teknik och det tipsade jag om i några olika inlägg – bland annat detta.
To embroider "Freestanding Lace" requires a little different technique and that I gave you some tips about in a few different blog posts - including this one.

För övrigt har just ett av de mest lästa inläggen sedan jag startade min blogg 2011 har varit detta om hur man sparar mellanlägg.
Så med dessa små återblickar över vad som gjorts i år så skulle jag vilja tacka alla som läser/följer min blogg. Ni som lämnat kommentarer – STORT TACK – ni ska veta att det är så uppskattat. Jag hoppas även att ni vill fortsätta att följa mina äventyr inom sömnadens värld 2014.
I morgon är det den första dagen på det nya året – 2014 så jag skulle vilja passa på att önska er alla ett riktigt Gott Nytt År.
Moreover, one of the most read blog posts since I started my blog in 2011 has been that of how to save stabilizer.
So with these small recaps of what I have made this year I would like to thank everyone who read/follow my blog. To those who have left comments – THANK YOU - I want you to know how much I appreciate it. I also hope that you will continue to follow my adventures in the world of sewing 2014.
Tomorrow is the first day of the New Year - 2014 so I would like to take the opportunity to wish you all a very Happy New Year.

Länkar även till Visa o berätta hos Bambisyr med sin Quiltglädje

Monday, December 30, 2013

A look back of the past year - part 1


Nu är det två dagar kvar av detta år.  Ännu ett Blogg-år har passerat och jag har gjort en massa roliga saker samt även lagt upp en hel del ”tutorials” som jag hoppas ni provat på och tyckt om. Så här på årets sista dagar tänkte jag blicka tillbaka och visa några av mina favoriter, men även vad ni tyckte bäst om, dvs. de inlägg som haft mest läsare. Men först några av mina favoriter – nåja en del av de populäraste bland er läsare är ju mina favoriter också…
Now there are two days left of this year. Another Blog year has passed and I've done a lot of fun things and also put up a lot of tutorials that I hope you have tried and enjoyed. So here in the last few days I thought to look back and show you some of my favorites, but also what you liked the most, i.e. the posts that have had the most readers. But first some of my favorites – well, some of your favorites are my favorites as well…

Tomtarna till jul som jag gjort som ett ”in-the-hoop” projekt. I ullfilt och lammull så känns de både ”gammaldags och moderna”.
The Santa’s for Christmas as I have done as an "in-the-hoop" projects. In wool felt and lambs wool, they feel both "old-fashioned and modern".

Filtknappar där jag använt mig av cirklar gjorda i Embroidery Software. Så enkla att göra och samtidigt så effektfulla. Man skulle kanske kunna göra en brosch om man satte samman några och dekorerade med några blad…
Felt buttons made from circles created in Embroidery Software. So simple to make, yet so impactful. One might make a brooch if you put together some and decorated with a few leaves...

Att använda en yo-yo maker till att klä knappar är också en användbar sak.
Using a yo-yo maker to make fabric covered buttons is also a very useful thing.

Stjärnduken som är gjord i ”quilt-as-you-go” block och sedan hopsydd.

The Star table cloth that is made as "quilt-as-you-go" blocks and then sewn together.

Den helt fantastiska julbocken från ett brodérkort jag först inte ”trodde på” men senare insåg vara en riktig guldgruva.
The absolutely fabulous Christmas goat from an embroidery collection I first did not "believe in" but later realized to be a real gold mine.

Raw Edge Applikation - så vackert och fortfarande lite "inte så perfekt". Dessa bokstäver som säger "Home Sweet Home" är gjorda med hjälp av Embroidery Software.
Raw Edge Appliqué – so beautiful, but still a bit ”not so perfect”. These letters saying “Home Sweet Home” are made using Embroidery Software.
Kjolen broderad med massor av "Stempunk" designs i guld och metall.
Jag bara älskar den.
I just love it.

Att stämpla på tyg – var för mig en nyupptäckt teknik. So roligt.
Stamping on fabric – for me a new discovered technique. So much fun.

Att göra egna hängare med tvättinformation var en kul grej.
To make your own hanger with washing instructions was a fun thing to do.

Kommer ni förra våren? För mig är vår lika med vitsippor, så den här kudden gör att jag blir påmind året om.
I morgon ska jag visa er några av era favoriter (mina också) under det gågna året.
Remembering last spring? To me spring is so much about wood anemones, so creating this pillow will make me remember spring all year long.
Tomorrow I will show you some of your favorites (mine too) this past year.

Sunday, December 29, 2013

C (see) the difference? – 3

A simpler than simplest cellphone case in Wool Felt

8. Sy en enkel raksöm med lite längre stygn i de ritade linjerna - ifall du skulle behöva sprätta upp sömmen :-)
8. Sew a simple straight stitch seam with longer stitches in the drawn lines - in case you should need to unpick the stitching :-) 

9. Prova mobilen. Den ska vara ganska ”tajt” i passform eftersom ullfilten kommer att töja sig lite. Om så behövs kan man sy ytterligare sömmar innanför linjerna.
9.  Try the mobile. It should be pretty "tight" in the fit because the wool felt will stretch a little. If needed, you can sew another stitch inside the lines.

10.  Jämna av kanten upptill.
10. Cut the edge at the top so that it is even. 


11. Prova höjden på fodralet och justera även detta. Jag tycker att det är lagom att fodralet täcker mobilens övre kant med ca 5 mm.
11. Try the height of the case and adjust this as well. I think it is just enough that the case covers the phone's upper edge by about 5 mm. 

12. Sy ytterligare en söm och gör en sista provning.
12. Sew another seam and make a final test of the size. 

13. Sy nu ytterligare 2 varv av raksöm längs kanterna och var noga med att fästa trådarna. Jag backar och syr framåt några gånger.
13. Sew now another 2 laps of straight stitch seams along the edges and be sure to fasten the thread. I back and sew forward a few times. 

14. Klipp slutligen rent ca 1,5-2 mm utanför den sydda sömmen.
14. Cut finally clean 1.5-2 mm beyond the sewn seam. 

15. Så där ja, nu är det färdigt.
15. That's it, now it's finished. 

Framsidan
Frontpage 

Baksidan
Reverse side.

Saturday, December 28, 2013

C (see) the difference? – 2

A simpler than simplest cellphone case in Wool Felt
Eftersom den som ska få detta mobilfodral inte vill ha något som är alltför iögonfallande och funktionen egentligen bara är för att skydda den från repor så beslutade jag att göra den i ullfilt.
Because the person who will get this cell phone case do not want something that is too conspicuous and the function is really just to protect it from scratches I decided to make it in wool felt.

1. Börja med att mäta omkretsen på mobilfodralet. Både på bredden och höjden. Klipp ut två bitar av ullfilt som vardera med marginal täcker hälften av måttet.

1. Start by measuring the circumference of the mobile case. Both the width and height. Cut out two pieces of wool felt, each with a margin to cover half of the measure.

2.  Gör en bokstav eller annat motiv i ditt Embroidery Software. Jag har använt mitt 6 D Design Creator för att skapa en bokstav med en speciell fyllnadsyta samt en tredubbel Running Stich kontur. Naturligtvis kan du göra en applikation av en bokstav med en annan färg av filt eller brodera för hand om du inte har en brodérmaskin eller Embroidery Software.
2.  Make one letter or motif in your Embroidery Software. I have used my 6 D Design Creator to create one letter with a special filler pattern and a triple Running Stich contour. Of course, you can make an appliqué of a letter with a different color of felt or embroider by hand if you do not have an embroidery machine or Embroidery Software.

3. Spänn mellanlägg i en broderbåge och placera filtbiten på den. Jag har dragit linjer av krita för att få en placering som gör att jag senare har lite marginal vid placering och montering av fodralet.
3.  Hoop stabilizer in an embroidery hoop and place the felt piece on it. I have drawn lines of chalk to get a position that allows me later to have a little margin to the placement and assembly of the case.

4.  När jag broderade mitt C så gjorde jag en tråckelsömsram runt bokstaven av två skäl:
–  Fästa filten på mellanlägget i brodérbågen.
– Få raka linjer som jag sedan kan använda för att mäta ut måttet på mobilfodralet.
4.   When I embroidered my C I did a basting stitch border around the letter for two reasons:
–  Attaching fabric to the stabilizer in the hoop.
– Get the straight lines that I can then use to measure the dimension of the mobile case.

5.   Brodera motivet. Ta bort den broderade ullfilten ur bågen.
5.   Embroider the motif. Remove the embroidered wool felt from the hoop.

6.  Rita linjer efter de mått du har med en kritpenna. Ta till någon millimeter extra bredden och klipp inte av något utanför de ritade linjerna ännu. När du ritat linjerna kan du ta bort mellanlägget. Det kan dock vara bra att spara tråckelsömsramen.
6.  Draw lines for the measurements you have with a chalk pen. Add a few millimeters extra width and do not cut anything outside the drawn lines yet. When you have drawn the lines you can remove the stabilizer. It is wise though to save the basting stitch line.

7.  Nåla ihop fram och bakstycke.
Nästa gånga ska jag visa hur fodralet sys ihop och hur eventuella justeringar görs.
7.  Pin the front side with the reverse side.
The next time I'll show how the case is sewn together and how any adjustments are made.
6 D Design Creator is part of 6 D Premier from Husqvarna Viking

Thursday, December 26, 2013

C (see) the difference? - 1

Du behöver inte göra projekt som tar evigheter att slutföra. En enda bokstav på något kan vara fullt tillräckligt - och faktiskt ganska vackert.
Om du vill göra något som gör det ”lite mer” kan du bara ändra fyllnadsmönstret och vinkeln på det. Här har jag "lekt" lite i 6 D Design Creator.
You don’t have to do projects that take for ages to complete. A single letter on something can be quite enough – and in fact quite beautiful.
If you want to do something that makes it "a bit more" you can just change the fill pattern and the angle of it. Here I have "played" a little in 6 D Design Creator.

Här ser du en vanlig standardfyllning - med trippel raksömskontur.
Here you can see a plain standard fill – with triple stitch outlines.


Men vad annorlunda det ser ut med ett annat fyllnadsmönster. Liksom flätade band.
But what different it looks with another fill pattern. Like braided ribbons.
6 D Design Creator is part of 6 D Premier from Husqvarna Viking

Wednesday, December 25, 2013

Lace – Rainy Weather - Proof

Jag hoppas att ni alla haft en bra Julafton och fortsatt har en bra julhelg.
Här regnar det och med tanke på det tänkte jag bara visa hur bra mina ”lim behandlade” Lace motiv på dörrkransen står emot det fuktiga vädret utomhus.
Ha en fortsatt skön Julhelg.
I hope you all had a great Christmas Eve and still have a good holiday season.
Here it rains and given that I just thought I'd show how good my "glue treated" Lace motifs on the door wreath withstand the humid weather outside.
Have a nice holiday season.

Designs:  Christmas Lace II from Husqvarna Viking