Monday, December 16, 2013

Another Christmas card

Eftersom jag älskar att utnyttja den teknik som finns tillgänglig i form av Embroidery Software är det alltid roligt att prova något man inte gjort tidigare.
Ovan ser ni ett julkort som jag skapat med en modul som heter 6 D Card Shop. Precis som namnet säger så kan man skapa kort i den. Den modulen finns i 6 D Premier.
Eftersom jag hittade en mall som jag tyckte var fin så beslutade jag mig för att prova den på ett ”enkelt” kort. För mig innebar det att framsidan broderades.
Eftersom måttet var lite högre än det kort jag avsåg att använda fick jag justera själva ramen på kortet. Men eftersom broderiet fick plats så gjorde det ingenting.
Since I love to take advantage of the technology available in Embroidery Software today in my sewing it is always fun to try things you haven’t done before.
Above you see a Christmas card that I created with a module called 6 D Card Shop. Just like the name says you can create cards in it. This module is included in 6 D Premier.
As I found a template I liked I decided to try that one on a single fold card. To me that meant that the front side was embroidered.
Since the measure was little more than the card I intended to use I had to adjust the height of the outline on the card. But since the design was OK in size everything worked the way it should.
Jag sydde på linnetyg och använde mig av Silver Metall- och röd tråd. Sedan klistrade jag fast ett fotokort på baksidan av det broderade kortet. Eftersom jag hade en broderad ram som var i exakt den storlek fotokortet var så var det enkelt att få det rakt och snyggt. 
När klistret torkade klippte jag tyget längs kanterna och slutligen förseglade jag kanterna med röd tejp.
Tanken är att bara kunna sätta på ett frimärke på baksidan och skriva adress och hälsning – eller så lägger jag det i ett kuvert. Jag har inte bestämt det ännu.
I sewed the card on Linen and used red- and Silver Metallic thread. Then I glued a photo card to the reverse side of the embroidered card. As the outline was in exactly the same size as the photo card, it was very easy to get it straight. When the glue had dried I cut the fabric along the edges and finally I sealed the edges with red tape.
The idea is to just write name and address on the back and put on a stamp – or I’ll put it into an envelope. I haven’t decided yet.

6 D Premier – 6 D Embroidery System - is from Husqvarna Viking.

No comments:

Post a Comment