Saturday, December 7, 2013

Bookmarks - 2

I detta avsnitt ska vi göra lite modifieringar avseende några av de Running Stitch linjer vi skapade i förra avsnittet och lägga till och ändra Tie Stitches. Allt detta kommer vi att göra i Edit Tab i 5 D Design Creator.
 • Öppna 5 D Embroidery Software
 • Öppna 5 D Design Creator
 • När Wizard kommer upp väljs Load Existing Design
 • Nästa
 • Välj View Design och öppna den Can-fil som sparades som Bokmärke
 • Slutför
 • Välj Edit Tab.
 • Vi börjar med att se till att det finns Tie Stitches före och efter varje Running Stitch Line från 2 till 5. Den första Running Stitch linjen är enbart en placeringslinje på mellanlägget och där ”kvittar det lika”.
 • För att infoga ett Tie Stitch markerar man objektet före den plats man vill att ett Tie Stitch ska vara.
 • Högerklicka och välj Insert Tie Stitch
 • Väl j Auto.

In this part we will make some modifications concerning some of the Running Stitch lines we created in the previous part of this tutorial and add and modify Tie Stitches. All this we will do in the Edit Tab in 5  Design Creator.
 • Open 5D Embroidery Software
 • Open 5D Design Creator
 • When the Wizard comes up select Load Existing Design
 • Next
 • Select View Design and then open the Can-file that was saved as a Bookmark
 • Finish
 • Select the Edit Tab.
 • We begin by making sure that there are Tie Stitches before and after each Running Stitch Line from 2 through 5. The first Running Stitch line is only a placement line on the stabilizer and "it doesn’t really matter”.
 • To insert a Tie Stitch you select the item before the place you want the Tie Stitch to be.
 • Right-click and choose Insert Tie Stitch
 • Select Auto • Det ska nu finnas fem (5)  Running Stitch linjer – fyra (4) av dem ska ha Tie Stitches före och efter
 • Välj Running Stitch Line nr 4 och högerklicka
 • Välj Properties och ändra Running Stitch till Satin Line
 • Sätt bredd till 4 mm och densitet till 15
 • Avmarkera Underlay
 • OK

 • There should now be five (5) Running Stitch lines - four (4) of them will have Tie Stitches before and after
 • Select Running Stitch Line No. 4 and right click
 • Select Properties and change Running Stitch to Satin Line
 • Set the width to 4 mm and density to 15
 • Uncheck Underlay
 • OK

 • Välj Running Stitch Line nr 5 och högerklicka
 • Välj Properties och ändra Running Stitch till Satin Line
 • Sätt bredd till 4 - 4.2 mm och densitet till 4-5
 • Avmarkera Underlay
 • OK
 • Kontrollera en extra gång att det finns ett Tie Stitch före och efter alla objekt utom det första och att alla har Auto som ”typ”. Lättast gör du detta genom att markera ett Tie Stitch och högerklicka - välj Global Properties och välj Auto.
 • Kontrollera likaså att alla Running Stitch Linjer är 2 mm långa. Lättast gör du detta genom att markera en Running Stitch Line och högerklicka - välj Global Properties och välj  Length 2 mm.

 • Select Running Stitch Line No. 5 and right click
 • Select Properties and change Running Stitch to Satin Line
 • Set the width to 4 - 4.2 mm and density to 4-5
 • Uncheck Underlay
 • OK
 • Check the following one more time - that there is a tie Stitch before and after every item except the first, and that all have Auto as "type". The easiest way to do this is by selecting a Tie Stitch and right click - choose Global Properties and select Auto.
 • Check also that the length of all Running Stitch Lines is 2 mm. The easiest way to do this is to select a Running Stitch Line and right click - choose Global Properties and select Length 2 mm.


 • Spara designen som dels en CAN-fil och dels en VP3 fil – jag döpte den till Bokmärke 2.
 • Nästa gång ska jag visa hur ni kan infoga en design och/eller text.

 • Save the design as both a CAN-file and a VP3 file - I named it Bookmark 2
 • Next time I'll show how you can insert a design and / or text.

To be continued…

5 D Embroidery Software and 5 D Design Creator is from Husqvarna Viking


3 comments:

 1. awesome! thank you for the tutorial I completed step one this morning and now I'm on to step two! once i have the next step i'll be able to individualize 17 bookmarks! thank you so very much! denise /deBrat in Florida

  ReplyDelete
 2. You are so right... easy! I'm done and feeling so happy. Thank you for your kind generosity.
  denise/deBrat in Florida

  ReplyDelete
 3. Thank you Denise. I am so glad you took the time to leave a message.
  I hope you will be very pleased with them. Tomorrow there will be some tips on adding text or a design and then I will show how you sew them / Lotta

  ReplyDelete