Thursday, December 26, 2013

C (see) the difference? - 1

Du behöver inte göra projekt som tar evigheter att slutföra. En enda bokstav på något kan vara fullt tillräckligt - och faktiskt ganska vackert.
Om du vill göra något som gör det ”lite mer” kan du bara ändra fyllnadsmönstret och vinkeln på det. Här har jag "lekt" lite i 6 D Design Creator.
You don’t have to do projects that take for ages to complete. A single letter on something can be quite enough – and in fact quite beautiful.
If you want to do something that makes it "a bit more" you can just change the fill pattern and the angle of it. Here I have "played" a little in 6 D Design Creator.

Här ser du en vanlig standardfyllning - med trippel raksömskontur.
Here you can see a plain standard fill – with triple stitch outlines.


Men vad annorlunda det ser ut med ett annat fyllnadsmönster. Liksom flätade band.
But what different it looks with another fill pattern. Like braided ribbons.
6 D Design Creator is part of 6 D Premier from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment