Sunday, December 29, 2013

C (see) the difference? – 3

A simpler than simplest cellphone case in Wool Felt

8. Sy en enkel raksöm med lite längre stygn i de ritade linjerna - ifall du skulle behöva sprätta upp sömmen :-)
8. Sew a simple straight stitch seam with longer stitches in the drawn lines - in case you should need to unpick the stitching :-) 

9. Prova mobilen. Den ska vara ganska ”tajt” i passform eftersom ullfilten kommer att töja sig lite. Om så behövs kan man sy ytterligare sömmar innanför linjerna.
9.  Try the mobile. It should be pretty "tight" in the fit because the wool felt will stretch a little. If needed, you can sew another stitch inside the lines.

10.  Jämna av kanten upptill.
10. Cut the edge at the top so that it is even. 


11. Prova höjden på fodralet och justera även detta. Jag tycker att det är lagom att fodralet täcker mobilens övre kant med ca 5 mm.
11. Try the height of the case and adjust this as well. I think it is just enough that the case covers the phone's upper edge by about 5 mm. 

12. Sy ytterligare en söm och gör en sista provning.
12. Sew another seam and make a final test of the size. 

13. Sy nu ytterligare 2 varv av raksöm längs kanterna och var noga med att fästa trådarna. Jag backar och syr framåt några gånger.
13. Sew now another 2 laps of straight stitch seams along the edges and be sure to fasten the thread. I back and sew forward a few times. 

14. Klipp slutligen rent ca 1,5-2 mm utanför den sydda sömmen.
14. Cut finally clean 1.5-2 mm beyond the sewn seam. 

15. Så där ja, nu är det färdigt.
15. That's it, now it's finished. 

Framsidan
Frontpage 

Baksidan
Reverse side.

No comments:

Post a Comment