Tuesday, December 17, 2013

Embroidering Lace for Christmas - 1

Jag har ju tidigare berättat för er att en av mina absoluta favoriter när det gäller brodérkort är ”Christmas Lace”. Jag har gjort många, många Lace designs från det kortet.  
I've told you before that one of my absolute favorites when it comes to embroidery collections is "Christmas Lace". I have done many, many Lace designs from that collection.
Nu har det kommit ytterligare ett ”Christmas Lace II” brodérkort. Här kan ni se några designs. En tomtegubbe, en tomtegumma samt en Julbock. Dessa kommer att få sin plats i julgranen.
Kommer ni ihåg de andra julbockarna jag gjorde?  En grytlapp och en julbock i filt.
Now there is another "Christmas Lace II" embroidery design collection. Here you can see some designs. A Santa, a Santa woman and a Christmas Straw Goat. These will have their place in the Christmas tree.
Do you remember the other Christmas goat I did? A potholder and a Christmas Straw Goat in Wool Felt.
Men Lace designs behöver ju inte bara vara vita. Rött som ju verkligen är julens färg är en väldigt vacker färg på just Lace designs. Tänk på att spola upp undertråd i samma trådfärg som övertråden så blir baksidan lika fin som framsidan.
But Lace designs need not just be white. Red which of course really is the color of Christmas is a very pretty color on Lace designs. Remember to wind the bobbin thread in the same thread color as upper thread to have the reverse side as pretty as the front.
Men man kan ju sätta dit en liten rosett i rött så får de vita Lace broderierna snabbt en annan ”look”.
I mitt nästa inlägg ska ni få se några röda Lace designs från samma kollektion.
But you can put there a small bow in red to quickly give the white Lace embroideries a different "look".
In my next post you will see some red Lace designs from the same collection.

Designs:  Christmas Lace II from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment