Wednesday, December 18, 2013

Embroidering Lace for Christmas - 2


Red Lace – Röd spets
Som jag sa i mitt förra inlägg så behöver ju inte spets vara vit även om det är en mycket vacker färg.
Rött är ju av tradition julens färg och blir faktiskt väldigt vackert på dessa Lace designs. När jag syr Lace designs brukar jag använda samma brodértråd som över- och undertråd. Här har jag använt en 40 wt Rayontråd avsedd för maskinbroderi.
As I said in my last blog post, you do not have to make the Lace white even though it's a very beautiful color.
Red is a traditionally the color of Christmas and is actually very beautiful in Lace designs. When I sew Lace designs I usually use the same embroidery thread on top and in the bobbin. Here I have used a 40 weight Rayon Thread designed for machine embroidery.
Här ser ni att man i princip inte ser någon skillnad. Den vita julbocken ligger åt rätt håll. Är trådspänningen OK så blir det väldigt bra på bägge sidor.
Here you see that you basically do not see any difference. The white Christmas goat is in the correct position. If the tension is OK it will be very fine on both sides.
En väldigt fin kotte. Vore själva kottedelen sydd i brunt skulle den nog se verklig ut.
A very nice fir cone. Would the fir cone part be stitched in brown it would probably look very lifelike.
Lace designs sys ut på vattenlösligt mellanlägg. Här ska man vara noga med att inte sy fler designs än nödvändigt på samma gång och använda en så liten broderbåge som möjligt. Speciellt om man inte är säker på att det vattenlösliga mellanlägget klarar det eller att man använt flera lager.
Lace designs is sewn onto water soluble stabilizer. Here one should be careful not to sew more designs than necessary at the same time and use as small a hoop as possible. Especially if you are not sure that the water-soluble stabilizer can handle it or to the use multiple layers.
Ett tips – spara småbitar du får över av vattenlösligt mellanlägg i en burk. Använd sedan dessa att förstärka områden med där mellanlägget annars kan gå sönder pga. att nålen perforerat plasten alltför många gånger på ett litet område.
One tip - save the small scrap pieces from the water soluble stabilizer in a jar. Then use these to reinforce areas where the stabilizer otherwise may break due to the needle perforating the plastic too many times in a small area.
Ett exempel på område som kan behöva förstärkas är det jag ringat in med blått.
An example of an area that may need to be reinforced is the one I have circled in blue.
Ett klassiskt rött hjärta.
A classic red heart.
Ytterligare en design i rött – och visst är klockan fin med sin gnistrande mosaik sten?  Historien om den får nog berättas i ett eget blogginlägg.
Sen ett sista tips – gå inte ifrån maskinen :-) - men mer om det i mitt nästa inlägg.
Another design in red - and isn’t the bell adorable with its sparkling mosaic stone? The history of the bell should probably be told in a separate blog post.
Then one last tip - do not leave the machine :-) - but more on that in my next post.
Designs :  Christmas Lace II from Husqvarna Viking

1 comment: