Thursday, December 19, 2013

Embroidering Lace for Christmas - 3

Mishaps
Additional stabilizer is put under the design in the photo
Man går ifrån maskinen en liten stund och naturligtvis händer det då, efter drygt 17000 stygn så går det vattenlösliga mellanlägget sönder och den lilla hängaren på Lace klockan blir bara en klump. Ja, egentligen borde jag förstått och jag borde kanske…. Det finns många "borde" i mina tankar och kanske en del mindre passande ord :-)
Jodå, missöden händer mig också. Men allting behöver inte vara förstört.
You walk away from the machine for a little while and of course it happens then, after a little over 17,000 stitches the water soluble stabilizer break apart and the little hanger on Lace bell becomes just a lump. Well, I really should have understood and maybe I should.... There are many "should" be in my thoughts and perhaps some less appropriate words :-)
Yes, mishaps happen to me too. But everything does not have to be destroyed.
The design before "squeezed together"
I det här fallet så hade tråden åkt ner rejält i undertrådspolen och därför var det ingen möjlighet att backa tillbaka och sy nya stygn. Dessutom hade plasten rivits sönder ganska mycket. Jag hade alltså inte förstärkt det området som jag tipsade om i mitt förra inlägg :-). 
Därför låter jag Lace designen sitta kvar i det vattenlösliga mellanlägget och fäster några nya bitar under.
In this case the thread was caught significantly in the bobbin area and therefore there was no way to back up and sew new stitches. The “plastic” had also been torn quite a lot. So, I had not reinforced the area that I told you about in my last blog post :-). 
Therefore I let the Lace design remain in the water soluble stabilizer and attach some new pieces on the reverse side.

Zigzag stitches will be put where the blue lines are
Min plan är att för ihop de delar som inte sitter ihop och sick sacka över det området. Jag tänker inte bry mig om att försöka återskapa hängaren eftersom denna Lace design ska sitta på en dörrkrans.
Så ska jag då äntligen fixa till designen … men jag ser inget fel på den. Det kan inte vara sant…!!!
My plan is to bring together the parts that are not holding together and zigzag across that area. I will not bother to try to recreate the hanger as this Lace design will sit on a door wreath.
So when I am to finally fix the design ... I see nothing wrong with it. Oh no ... it cannot be true…!!!
Design when Zigzagged together
Jag har lagt undan fel design så den som skulle lagas har jag lagt i blöt. Nu blir det lite svårare eller kanske ska jag säga en större utmaning. 
Jag försöker föra ihop den ”trasiga” delen så mycket som möjligt så den får torka så. Sedan lägger jag vattenlösligt mellanlägg under området som ska repareras och sicksackar ihop delarna med en liten sicksack. Använder man samma tråd blir det nästan osynligt. 
Att försöka mig på att återskapa en snygg rund ring av satin tror jag inte kommer gå eller rättare sagt inte bli rakt – så då blir det bättre så här.
I have set aside the wrong design to be repaired - the one that needed to be fixed has been put in water to dissolve the water soluble stabilizer. Now it gets a little harder or maybe should I say a bigger challenge. 
Before I put it to dry, I try to “squeeze together” the broken part as much as possible so that it can dry in that way. I then put water soluble stabilizer beneath the area to be repaired and zigzag across that area and the parts will be held together. 
I also decided not to try re-creating the satin ring and hanger as I don’t think I will be able to sew it straight and good looking. That said – I think it will be better this way.
Eftersom designen nu ändå inte kommer se ut som det var tänkt kan man likaväl göra något annat av den. Därför tänkte jag försöka mig på att sätta dit en röd mosaik sten. Eftersom ingen annan än jag och ni vet hur det egentligen skulle se ut så kommer ingen fundera på varför stenen sitter där. Den kommer vara en del av designen – en extra utsmyckning.
I mitt nästa blogginlägg ska jag ”preparera” Lace broderierna så att de kan vara utomhus.
As the design doesn’t look as it was intended from the beginning I will therefore decorate that area with a red mosaic stone. Since no one but you and I know how it would actually look like, no one will wonder why the stone is sitting there. It will be part of the design - an extra embellishment.
In my next blog post I will prepare the Lace designs to be outdoors.
Embroidery Designs from Husqvarna Viking – Christmas Lace II

1 comment:

  1. You did a great job repairing the design - I'm sure most of us have had something similar happen. I want to thank your for providing the English translation of your blog, I'm so happy I can enjoy it.

    ReplyDelete