Friday, December 20, 2013

Embroidering Lace for Christmas - 4

Picture shows Lace after the glue has dried
Eftersom jag tänkt ha några av Lace dekorationerna på en dörrkrans så måste de ”prepareras” lite.
Det som annars kommer att hända är att Lace dekorationerna kommer böja sig av fukten ute.
I thought about having some of the lace decorations on a door wreath so they need to be “prepared” a little bit.
What otherwise will happen is that the lace decorations will bend from the moisture outside.
Det man kan göra är att pensla på ett lager decoupage lim. Här har jag valt den variant som inte är avsedd för textil vilket kommer göra dessa mycket stelare. Jag ska erkänna att jag är alltid lite orolig när jag ser det vita limmet - tänk om det inte skulle blir genomskinligt? Men det blir det :-)
The thing to do is to brush on a layer of decoupage glue. Here I have chosen the version that is not designed for textiles, which will make them much stiffer. I must admit I am always a bit worried when I see the white glue - what if it doesn't become transparent? But it will be :-)
Nu ska dessa torka sen kan jag börja dekorera dörrkransen.
Now they must dry then I can start decorating the door wreath.

Designs:  Christmas Lace II from Husqvarna Viking

1 comment: