Saturday, December 21, 2013

Embroidering Lace for Christmas – 5


Assembling a Christmas Wreath
Då var det äntligen dags att använda de röda Lace broderierna till ”Årets Julkrans”.
Finally it was time to use the red Lace embroidery designs to make the "Christmas Wreath of the Year".
Halmhjärtana är återanvända från förra årets krans. Nytt för i år är små julkulor som jag satt ihop tre och tre.
The Straw hearts are reused from last year's wreath. New this year is the Christmas ornaments that I put together three and three.
Broderierna tänkte jag fästa i kransen med knappnålar. Jag använder sådana med plasthuvud och försöker anpassa färgen. Se även till att nålhuvudet är större än själva hålet på hängaren.
I thought I would fasten the Embroideries in the wreath with pins. I am using the ones with plastic head and trying to adjust the color. Also make sure that the head of the pin is larger than the hole in the hanger.
Sedan sätter jag lim från en limpistol på själva nålspetsen…
Then I use glue from a glue gun at the needle tip …
… och fäster den in i kransen. På så sätt behöver jag inte limma på själva Lace broderierna.
... and attach it into the wreath. That way I do not need to glue on the Lace embroideries.
Kulorna fästs på liknande sätt.
The Christmas bulbs are attached in the same way.
Här är en närbild på de två andra Lace broderierna.
Here is a close-up of the other two Lace embroideries.

Designs:  Christmas Lace II from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment