Friday, December 13, 2013

Under construction - This year’s Christmas cards – 2


Då fortsätter vi med konstruktionen av detta års julkort.
Then we continue with the construction of this year's Christmas card.
Jag börjar med att lösa upp det vattenlösliga mellanlägget så att broderierna blir fristående spetsmotiv.
I begin by dissolving the water soluble stabilizer so that the designs become free standing lace motifs.
Som ni ser är det som en ”geggig sörja”.
As you can see it looks like thick glue.
När jag ändå håller på så lägger jag ner några andra spetsmotiv för att ”stärka om” dem. Skölj ur det mesta, men inte allt. Lägg dem sedan att torka på ett plant underlag. Eventuellt kan man behöva pressa på dem – gör det i så fall mellan en frottéhandduk så inte motivet blir alltför platt.
At the same time I put down a few other lace designs to “re-starch” them. Rinse the most of the stabilizer but not all. Put them to dry on a flat surface. Optionally, you may need to press on them – in that case, do it in between a terry towel so that the lace motifs does not become too flat.
Sedan behöver vi lite fotokort – dessa är 130x100 mm.
Then we need some photo cards - these are 130x100 mm.
Som ni ser har de en glansig och en matt sida.
As you can see, they have a glossy and a matte side.
Lite snyggt omslagspapper – eller annat papper som kan täcka baksidan på fotokortet. Sedan limstift att limma fast det med.
Some stylish wrapping paper - or other paper to cover the back of the photo card. Then glue stick to glue it on.
Stryk med limstift på den matta sidan så den är helt täckt.
Apply with a glue stick on the "dull side" so it is completely covered.
Lägg den matta sidan mot avigsidan på omslagspappret. Platta till med handen och vänd sedan på kortet.
Add the "dull side" to the wrong side of the wrapping paper. Flatten with your hand and then flip the card.
Fäst fast pappret på den klistrade sidan. Till hjälp kan man ta en vanlig linjal och dra längs pappret. Se till att alla kanter är limmade så inte pappret sitter löst. Låt torka.
Fasten the paper on the glued side. To help, you can take a ruler and drag it across the paper. Make sure all edges are glued so the paper isn’t loose. Allow to dry.
Klipp sedan bort pappret längs kanten på kortet.
Then cut away the paper along the edge of the card.
Sedan kan man välja om man vill ha den glansiga sidan helt blank eller göra som jag gjort – stämpla på ett motiv.  Låt stämpelfärgen torka några minuter. 
Then you can choose if you want the glossy side completely blank or do as I did - stamp on a text or motif. 
Lägg sedan korten i en tjock bok eller på ett platt underlag med en bok eller annan tyngd ovanpå. Låt torka ordentligt. Nästa gång gör vi klart kortet med spetsdesignen som dekoration.
Let the stamp dry for a few minutes. Then put the cards in a thick book or on a flat surface with a book or other weight on top. Allow to dry thoroughly. Next time we will decorate the card with the lace design.

No comments:

Post a Comment