Saturday, December 14, 2013

Under construction - This year’s Christmas cards – 3


Nu tänkte jag dekorera den sida av julkortet som jag klistrade omslagspappret på med en av de Lace designs jag broderat.
Now I will decorate the side of the Christmas card that I glued the wrapping paper to with one of the Lace designs I embroidered.
Jag börjar med att placera designen där jag vill att den ska vara.
I begin by placing the design where I want it to be.
Ta även hänsyn till om du har något stämpelmotiv på baksidan.
Also take into consideration if you have any stamped motifs on the back.
Sedan tar jag en tjockare nål – typ en stoppnål och gör 2 hål.
Then I take a thicker needle - like a darning needle and make 2 holes.
Det är enkelt om du lägger julkortet på ett ”stoppat” underlag eller en strykbräda med ”hål i”.
It is easy if you put the Christmas card on a “stuffed” base or an ironing board with "holes in".
Sedan tar jag ett tunt sidenband, 3 mm bredd, och trär igenom nålen.
Then I take a thin satin ribbon, 3 mm wide and thread the needle.
Träd från framsidan till baksidan och sedan tillbaka i det andra hålet.
Thread from front to back and then back again in the other hole.
Då blir det som ett litet stygn på baksidan.
Then it will be as a small stitch on the reverse side.
Slutligen fäster jag Lace dekorationen med bandet …
Finally, I attach the Lace decoration with the ribbon…
… och knyter en rosett.
… and tie a bow.
Sedan är det bara att skriva en hälsning på baksidan av kortet.
Then just write a greeting on the back of the card.

Designs :  “A Light and Lacy Miniature Christmas” from Embroidery Library

No comments:

Post a Comment