Tuesday, July 30, 2013

Take a bicycle ride in true….


….Urban Threads style.

Jag måste säga att jag är så nöjd med mitt nya cykelsadelöverdrag. Jag fick idén från "Halloween in July" Urban Threads hade. Massor av "skrämmande designs" men så häftiga. Detta är designen jag använde.

Jag gjorde ett mer romantiskt cykelsadelöverdrag förra veckan, som ni kan se här.

I must say I am so pleased with my new bicycle seat cover. I got the idea from the “Halloween in July” Urban Threads had. Lots of "scary designs" but so awesome. This is the design I used.

I did a more romantic seat cover last week, which you can see here.


Detta sadelöverdrag ställde mig inför ett antal utmaningar eftersom jag ville göra det med hjälp av den teknik som dagens Embroidery Software erbjuder. Jag har gjort detta i 5 D Embroidery Software och 5 D Quilt Design Creator:

This seat cover made me face a number of challenges as I wanted to do it with the help of the technology that today's Embroidery Software offers. I have done it in 5 D Embroidery Software and 5 D Quilt Design Creator Software:


Den första utmaningen var: Scanning av mönstret som jag hade gjort skräddarsytt till min cykelsadel och att det var större än den brodérbåge jag avsåg att använda - vilket innebar att jag var tvungen att rotera det och arbeta med en roterad design. Jag ville använda min 360x200 mm brodérbåge som är den största jag kan använda utan att "splitta" en design.

The first challenge was: Scanning of the pattern that I had made custom to my bike seat and that it was bigger than the Embroidery Hoop I intended to use - which meant that I had to rotate it and work with a rotated design. I wanted to use my 360x200 mm Embroidery Hoop which is the largest I can do without splitting a design.


Den andra utmaningen var: Passa in en design i en roterad design som en mall för att infoga det vackra quiltmönstret som omger den. Sätta in "orginaldesignen" igen (i samma vinkel) i det "utklippta" område omgivet av quiltmönstret för att "färdigställa" hela designen. Men jag listade ut hur man skulle göra det och jag är så nöjd med hur det blev.

The second challenge was: Fit a design into a rotated design as a template in order to insert the beautiful quilt motif surrounding it. Then insert the original design again, in the right angle, into the “cut out” area surrounded by the quilting motif in order to finish the design. But I figured out how to do it and I am so pleased with how it turned out.


Quiltmotivet är gjort i 5 D Quilt Design Creator och broderat först när själva designen är sydd och ytterligare ett lager vadd och tyg för baksidan lagts till. Man kan säga att själva överdelen till sadelöverdraget är som en "in-the-hoop" design. Jag har använt en koksgrå tråd för att det skulle synas men inte sticka ut alltför mycket. 

The Quilt Motif is done in 5 D Quilt Design Creator and embroidered after the design itself is stitched and another layer of batting and fabric for the reverse side is added. One can say that the very top of seat cover is as an "in-the-hoop" design. I have used a charcoal gray thread to make it be seen but not stand out too much.


Nu när jag tar en cykeltur kommer jag  att göra det i ”sann Urban Threads stil”.

Now when I take a bicycle ride I will do it in “true Urban Threads style”. 

Monday, July 29, 2013

Blackbirds– building a wreath – 2Vi har en hel del koltrastar på tomten. De älskar att picka i löv och jord samt att bada i fågelbaden. Här har jag gjort några små koltrastar som är fyllda med vadd.

Att vända små ”figurer” som dessa ut och in genom ett litet hål är inte det lättaste men jag har hittat ett jättebra ”verktyg” som jag ska visa er nästa gång på några ännu mindre ”figurer”.

We have a lot of blackbirds in the garden. They love to peck in the leaves and soil and to bathe in the birdbaths. Here I have made ​​some small Blackbirds that are filled with batting.

To turn small "characters" such as these in and out through a small hole is not the easiest but I have found a great "tool" that I'm going to show you next time on some even smaller "characters".

Sunday, July 28, 2013

A small house – building a wreath – 1

     
     
Jag har börjar göra lite små fyllda ”figurer”. Min tanke är att de ska sättas på en dörrkrans.

Först ut är ett litet hus. Så här bredvid den stora Karl-Johan svampen i sten ser det nästan ut som ett litet sagohus.

Var inte rädd att blanda olika tekniker och material. Här har jag dekorerat huset med glittrande mosaik stenar.

Jag undrar jag om vi kommer få någon svamp i år så torrt som det varit och är just nu.

I have started to do some small stuffed “characters”. My thought is that they will decorate a new door wreath.

First up is a small house. Next to the big Penny bun in stone it looks almost like a small fairy tale house.

Also don’t be afraid to mix different techniques and materials. Here I have decorated the house with glittering Mosaic stones.

I wonder if we'll get any mushrooms this year as dry as it has been and is right now.

Saturday, July 27, 2013

Roses are not just red and a flat tire ...


I förrgår hade jag planerat att ta en cykeltur för att köpa några saker. Jag kom inte så långt förrän jag märkte att det inte var så mycket luft kvar i bakdäcket.

Jag stannade och pumpade däcket men efter en kort sträcka hände samma sak igen.

Punktering … hur roligt är det på en skala från 1 till 10 när det är 28 grader varmt ute och solen gassar? Dessutom hade jag ungefär 40 minuters cykelväg kvar.

The day before yesterday, I had planned to take a bicycle ride to buy some things. I did not get very far before I noticed there was not much air in the rear tire.

I stopped and pumped the tire but after a short distance the same thing happened again.

Flat tire ... how fun is that on a scale from 1 to 10 when it's 28 degrees Celsius outside and the sun is shining? Also, I had about 40 minutes of bicycle path left.


Det var bara att leda cykeln hem. Sedan en tur och köpa nytt däck och slang. Däcket var nämligen gammalt och slitet. Så i går så bytte jag däck på cykeln och nu är det som nytt.

It was nothing else to do than to walk home with the bike. Then a trip to buy a new tire and tube. The tire was quite old and torn. So yesterday, I changed the tire on the bicycle and now it's like new.


När jag ändå hade cykeln upp och ner passade jag på att rita av konturerna på cykelsadeln.

While I had the bike upside down I took the opportunity to draw the contours of the bicycle saddle.


Nu skulle jag äntligen ta tag i det jag funderat på så länge – en sadelskydd till min cykel.

Now I would do what I had thought about for so long – a bicycle saddle cover.


Sagt och gjort här är det – sadelskyddet med ett ljuvligt rosentyg om än med rosa blommor. Så även om min cykeltur började katastrofalt så blev det två bra saker som kom ut av den:
  • Ett nytt däck – välbehövligt eftersom det gamla var väldigt torrt och slitet.
  • Ett sadelskydd till min cykel – efterlängtat.

Said and done here is a delightful rose fabric albeit with pink flowers. So even if my bike ride began disastrously – there were two good things that came out of it:
  • A new tire - much needed as it was an old desiccated tire so it was just a matter of time…
  • A cover for my bicycle saddle – long awaited.

Friday, July 26, 2013

Key Rings


Jag behövde verkligen några nya nyckelringar och vad är mer passande än siffror?  Det gör det ju ganska lätt att hålla isär olika nycklar.

I really needed some new key holders and what is more suitable than numbers? It makes it pretty easy to distinguish different keys.


Lite filt och en vanlig applikation kan bli  "free standing". Syr man dessutom med tyg på bägge sidor och med samma tråd i undertråden så blir de vändbara även om de naturligtvis blir spegelvända.

You know, just some felt and an ordinary appliqué design can be “free standing”. In addition, sew with fabric on both sides and with the same thread in the bobbin,  they are reversible although they naturally become mirrored.

Thursday, July 25, 2013

"Strawberries and Milk"


Det är mjölk på en av applikationerna, men jordgubbarna är bara tänkta i de röda skålarna. Kanske jag tänkte på det bara för att det är sommar och färgerna rött och vitt.
Well it is Milk on one of the Appliqué designs, but the strawberries are just imaginary in the red bowls. Maybe I was thinking about it just because it's summer and the colors - red and white. 


Eftersom jag har gjort 6 kökshandukar så kan jag faktiskt göra lite broderier på några av dem.


Since I made 6 Tea Towels I can actually do a bit of embroidery on some of them.


Appliqué Designs from Stickbaer.de

Wednesday, July 24, 2013

Make your own Tea towels – part 5

“Stitching the hem”


OK, nu har vi gjort ”mitered corners” och gjort fållen dubbelvikt. Om du vill kan du nu fästa fållen på några ställen med lite vattenlösligt limstift och ”stryktorka”. På så sätt behöver du inte använda knappnålar.

OK, now we have done "mitered corners" and folded our seam allowance twice. If you want, you can now put some spots with water-soluble glue stick under the hem and “iron dry”. This way, you do not need to use pins.


För att få en snygg söm på framsidan bör sömmens rätsida vara där. Problemet är bara att eftersom man inte ser den invikta kanten från rätsidan är det lättare att sy kantstickningen från avigan – men då blir det ju avigsidan av sömmen som syns på rätsidan.

To get a neat seam on the front side – the front side of the seam should be there. The only problem is that because we don't see the folded edge from the right side, it is easier to sew the edge stitching seam from the reverse side – however, the reverse side of the seam will then be what is visible on the right side of the fabric.


Om man då använder en pressarfot med ”kantlinjal” som denna och sedan ställer in nålpositionen så går det som en dans – och man kan sy från rätsidan.

If you use presser foot with "an edge guide” like this one and then sets the needle position it goes like clockwork – and you can sew from the right side.


Hoppas du kommer bli nöjd med dina egengjorda handdukar. Dekorera dem kan du naturligtvis göra med ett broderi eller applikation. Eller varför inte text?

I mitt nästa blogginlägg ska jag visa hur jag dekorerat två av handukarna.

I hope you will be satisfied with your own made ​​towels. Decorate them if you wish with a design or Appliqué. Or why not text?

In my next blog post I will show you how I decorated two of the towels.Tuesday, July 23, 2013

Make your own Tea towels – part 4

"The Hanger"


Nu när har vi gjort ”mitered corners” och gjort fållen dubbel så kan vi passa på att fästa hållaren innan vi syr kantstickningen på den invikta fållen. Börja med att placera hängaren ovanpå fållen där du vill att den ska vara. Du kan sätta en liten ”dutt” vattenlösligt limstift i mitten under hängaren och ”stryktorka” så att den ligger på plats.

Now that we've made "mitered corners" and made the hem double we must place the hanger before sewing the edge stitching on the hem. Begin by placing the hanger on top of the hem where you want it to be. You can put a small amount of water-soluble glue stick in the middle under the hanger and "iron dry" so that it stays in place.


Klipp av längs ytterkanten. Sätt limstift lägst ut i kanten på den avklippta hängaren – där pilarna visar.

Cut along the outer edge. Put some glue stick at the edge of the cut hanger – where the arrows are.


Lyft försiktigt upp fållen och peta in hängaren under den.

Gently lift up the hem and insert the hanger under it.


”Stryktorka” och hängaren ligger på plats.

”Iron dry” and the hanger is now in place.


Beroende på tyg så kan man ta lite textillim och peta in under tyget på det miterade hörnet. På så sätt kommer det ligga helt perfekt.

Depending on the fabric, you can take some fabric glue and poke under the fabric on the mitered corner. That way it will be absolutely perfect.

Monday, July 22, 2013

Make your own Tea towels – part 3

Mitered corners with "a corner" shown on fabric.Nu ska vi använda oss av vårt hörn gjort av kartong. Ett tips - din "bästa vän" kommer i detta fall vara spraystärkelse :-)

Now let's use our corner made of cardboard. A small advise - your "best friend" in this case will be spray starch :-)


Börja med att placera hörnet i ett hörn på tyget. Tyget ska vara klippt med 90 gradiga hörn.

Begin by placing the corner in a corner of the fabric – here the paper. The fabric should be cut with 90 degree corners.


Vik ner tyget över mallen.

Fold down the fabric over the template.


Pressa så det blir ett skarpt veck. Eftersom mallen är av kartong kan vi pressa med mallen inuti tyget och sedan ta bort den och pressa ytterligare. Gör så på alla 4 hörn. Använd gärna spraystärkelse så får du riktigt skarpa veck.

Press so there will be a sharp crease. Because the template is of cardboard we can press with the template inside the fabric, and then remove it and press further. Do so on all 4 corners. If you use spray starch you will have really sharp creases.


Vik nu ner ena sidan så att hörnen på trekanten möts. Pressa så det blir 
ett skarpt veck.

Now fold down one side so that the corners of the triangle meet. Press so that you have sharp a sharp crease.


Gör motsvarande på motsatt sida. Då kommer du att få en jämnt nedvikt kant. Pressa så du får skarpa veck. Upprepa på kvarvarande hörn och pressa sedan alla "sidor" mellan hörnen.

Do the same on the opposite side. Then you will get an even single folded seam allowance. Press so that you'll have sharp creases. Repeat on the remaining corners. Then press all the "sides" between the corners.Klipp av hörnet på diagonalen som visas på bilden.

Cut the corner on the diagonal as shown in the picture.


Sätt lite limstift under det avklippta hörnet. "Stryktorka".

Put some water soluble glue stick under the cut off corner. "Iron dry".Nu ska sömsmånen vikas ytterligare en gång på mitten så att den övre kanten möter den först vikta linjen. Pressa så det blir ett skarpt veck.

Now the seam allowance will be folded once more in half so that the top edge meets the first folded line. Press so that there is a sharp fold.


Så här ser det ut. Sätt lite limstift på tyget där pilen visar.

This is how it looks. Put some water soluble glue stick on the fabric 
where the arrows are.


Nu är bägge vikta och det som återstår är nu att vika ner dem och pressa …

Now both are folded and what remains now is to fold them down and press ...


…så att spetsarna möts och bildar en "mitered corner". Pressa sedan övriga sidor. Sätt gärna en liten "dutt" limstift på några ställen under de långa sidorna innan du pressar så behöver du inte använda knappnålar inför nästa moment.

… so that the points meet and forms a mitered corner. Use spray starch to get really sharp creases. Then press the other sides. Put some small "dots" of glue stick in a few places under the long sides before pressing so you do not have to use pins for the next step.

Sunday, July 21, 2013

Make your own Tea towels – part 2

Mitered corners with "a corner" shown on stabilizer


Detta är "hemligheten" – ett hörn.

This is "the secret" - a corner.


Börja rita en fyrkant som är 5x5 cm. Dra en linje längs diagonalen och klipp itu. Nu kommer du att ha 2 hörn som ger en färdig sömsmån på ca 12 mm.

Nu kommer jag visa på en bit utklippt mellanlägg för det syns tydligare men jag kommer även visa på tyg senare för det tillkommer några moment vi slipper göra på pappret. Bortse från att pappret inte är perfekt klippt. Tyget ska dock vara klippt i en perfekt rektangel med 90 gradiga hörn.

Start drawing a square which is 50 x 50 mm. Draw a line along the diagonal and cut in two. Now you will have to 2 corners that will give a finished seam allowance of about 12 mm.

I will now show on a piece cutout stabilizer because you will see much better what I am doing. But I will also show on fabric later as there are some steps we do not have to do when showing on paper. Ignore the fact that the paper isn’t cut perfectly. The fabric should however be perfect rectangle and have a 90 degree angel at the corners.


Börja med att placera hörnet i ett hörn på tyget – här pappret.

Begin by placing the corner in a corner of the fabric – here the paper.Vik ner tyget – här pappret - över mallen. Gör så på alla 4 hörn.

Fold down the fabric – here the paper – over the template. Do that on all 4 corners.Vik nu ner ena sidan så att hörnen på trekanten möts. Gör motsvarande på motsatt sida. Då kommer du att få en jämnt nedvikt kant. Upprepa på de andra hörnen/sidorna.

Now fold down one side so that the corners of the triangle meet. Do the same on the opposite side. Then you will get an even single folded seam allowance. Repeat on the other corners/sides.


Klipp av hörnet på diagonalen som visas på bilden.

Cut the corner on the diagonal as shown in the picture.Nu ska sömsmånen vikas ytterligare en gång på mitten så att den övre kanten möter den först vikta linjen.

Now the seam allowance will be folded once more in half so that the top edge meets the first folded line.


Så här ser det ut.

This is how it looks.


Nu är bägge vikta och det som återstår är nu att vika ner dem…

Now both are folded and what remains now is to fold them down...


…så att spetsarna möts och bildar en ”mitered corner”.

…so that the points meet and form a mitered corner.


Gör likadant på alla andra hörn och sidor. Nästa gång ska jag visa hur det görs på tyg.

Do the same on the other corners/sides. Next time I will show you on fabric.