Monday, January 20, 2014

Cover for tablet - 4

Nu ska vi börja med att brodera designen med tillhörande hjälplinjer på en bit ullfilt.
Now, let's start with embroidering the design with related help lines on a piece of wool felt.

41. Jag börjar med att spänna rivbart mellanlägg i en 240x150 mm brodérbåge.
41.  I start by hooping tear away stabilizer in a 240x150 mm hoop.

42. Därefter lägger jag på ullfilt.
42. Then I put on a piece of wool felt.

43. Det första som sys är de två Basting Lines. Förutom att vara hjälplinjer fäster de även ullfilten på det rivbara mellanlägget.
43. The first that are sewn are the two Basting Lines. Besides being helplines they are also securing the wool felt on the tear away stabilizer.

44. Därefter sys broderiet. Ser ni det ser nästan ut som det är handbroderat i och med att vi använder 30 wt bomullstråd.
44. Then the embroidery design is stitched. You see it almost looks like it is hand embroidered as we use 30 wt cotton thread.

45. Här ser ni en detaljbild av broderiet.
45. Here you see a close-up of the embroidery.

46. Här är hela framsidan broderad. Ta ut den broderade ullfilten från brodérbågen men gör inget mer förrän vi fortsätter nästa gång.

46. Here is the entire front embroidered. Remove the embroidered wool felt from the hoop but do nothing more until we continue next time.

47. Jo, just det – en sak ska ni göra och det är att göra rent i maskinen eftersom det blir mycket ludd.
47. Oh, yes - there is one more thing you should do and that is to clean the machine as it will be much lint. 

Fortsättning följer…               To be continued...


Designs: #262 All Over Embroidery from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment