Wednesday, January 22, 2014

Cover for tablet - 6

54. Börja med att sy en tråckelsöm längst ner, där du nålat, genom alla fyra lager ullfilt. 
54. Start by sewing a basting stitch at the bottom, where you pinned, through all four layers of wool felt.

55. Jag kommer att sy flera sömmar i eller strax bredvid varandra så det spelar ingen roll att det är långa stygn. Vad som däremot spelar roll är att om jag eventuellt skulle sytt för långt in - så är det lätt att ta bort tråden.
55. I will sew several stitches in or just next to each other so it doesn't matter that there are long stitches. However, what does matter is that if I would have sewn too far in - it is easy to remove the thread.

56. Sy även sidsömmarna upp till markeringen med tråckelstygn. Jag sydde lite utanför den yttersta Basting Line. (På bilden är knappen fastsatt men det ska jag visa i nästa avsnitt, så koncentrera er på hur långt upp ni ska sy. Vi vill nämligen kunna fästa knappen mellan de två främre filtlagren).
56. Sew the side seams up to the mark with basting stitches. I sewed a little beyond the foremost Basting Line. (Pictured is the button attached, but that I will show that in the next blog post, so concentrate on how far up you want to sew. We want to be able to attach the button between the front two felt layers).

57. Innan du syr sidsömmarna kan det vara bra att se hur baksidan ser ut och ev. plocka bort knappnålarna och nåla om så att allt ligger slätt och jämnt.
57. Before you sew the side seams may be good to see how the reverse side looks like and if necessary remove the pins and pin again so that everything is smooth and even.

58. Prova nu surfplattan igen och justera ev. höjden så att du kan klippa av med 1-2 millimeters marginal längs översta Basting Line. Du kan sätta några knappnålar längs fortsättningen på sömmen från markeringarna. Klipp inte ännu. (På bilden är knappen fastsatt men det ska jag visa i nästa avsnitt, så koncentrera er på hur långt upp ni ska sy. Vi vill nämligen kunna fästa knappen mellan de två främre filtlagren).
58. Try the tablet again and adjust the height if necessary so that you can cut with 1-2 millimeters margin along the top Basting Line. You can put some pins along the continuation of the seam from the markings. Don’t cut yet. (Pictured is the button attached, but that I will show that in the next blog post, so concentrate on how far up you want to sew. We want to be able to attach the button between the front two felt layers).
59. Jag fick faktiskt sprätta upp sömmen längst ner och sy en ny för att höjden skulle bli bra.
59. I actually got to rip up the seam at the bottom and sew a new one so the height would be fine.

60. När du tycker att vidd och höjd känns bra så kan du sy två (2) förstärkningssömmar precis innanför den yttersta Basting Line högst upp på framsidans två lager ullfilt.

60. When you think that the width and height feels good you can sew two (2) reinforcement seams just inside the outermost Basting Line at the top of the front two layers of wool felt.

61. Klipp sedan genom framsidans två lager överst på toppen. Fortfarande ska sidsömmarna vara öppna. (På bilden är knappen fastsatt men det ska jag visa i nästa avsnitt).

61. Then cut through the front two layers of wool felt at the top. The side seams shall still be open. (Pictured is the button attached, but that I will show that in the next blog post.)

62. Klipp sedan även baksidans två lager jäms med framsidan. Här ska ni inte sy några förstärkningssömmar för de kommer sys först efter det att vi satt fast resårbandet.
62. Then you will also cut the two layers on the reverse side level with the front. Here you should not sew reinforcement stitches they will be sewn only after we put the elastic tape 

Fortsättning följer…               To be continued...


Designs: #262 All Over Embroidery from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment