Thursday, January 23, 2014

Cover for tablet - 7

63. Nu ska vi sätta dit en knapp och ett resårband för att göra en stängningsanordning 
63. Now we're going to use a button and an elastic ribbon to make a closing device

64. Börja med att prova var du vill att knappen ska vara.
64. Start by trying where you want the button to be.

65. För att det inte ska bli alltför stor påfrestning på ullfilten som ändå är ett ganska formbart material så förstärker jag baksidan med en bit stabilt tyg som jag limmar fast. Låt torka.
65. So that there will not be too much strain on the wool felt which is still a fairly "soft" material I reinforce the back with a piece of solid fabric that I glue to the “lining felt”. Allow to dry.

66. Sy nu fast knappen. Använd en speciell knapptråd eller flera trådar.  För att göra en ”hals” på knappen använder jag det gamla knepet med en tändsticka.
66. Now sew the button. Use a special button thread or multiple threads. To make a "neck" on the button, I use the old trick with a match.

67. Knappen kommer då upp lite från ullfilten.
67. The button will now have a tiny distance from the wool felt.

68. Mät en ungefärlig bit resår som räcker att lägga runt knappen och sedan vika över överdelen på surfplattsfodralet och ner en bit på baksidan. Sy fast ändarna på en bit filt.
68. Take a piece of elastic that's enough to put around the button and then fold over the top of your tablet cover and down a bit on the back. Sew the ends onto a piece of felt.

69.  Prova längden genom att vika ner resårbandet. Du vill inte ha det alltför spänt utan det räcker i princip att det hålls på plats med knappen. Gör en markering.
69. Try the length by folding down the elastic ribbon. You do not want it too tense, just enough to hold it in place with the button. Make a mark.

70. Innan vi fäster filtbiten, vilket jag kommer göra med textillim, så lägger jag papper mellan filtbitarna. Vi kommer enbart fästa resårbiten på insidan av det innersta filtlagret.
70. Before we attach the felt piece, which I will do with fabric glue, I put paper between the felt layers. We will only attach the elastic piece on the inside of the innermost layer of felt.

71. Limma fast filtbiten och låt torka.
71. Glue the felt piece and let dry.

72.  Jag syr även en förstärknings-söm när limmet torkat.
72. I also sew reinforcement when the glue has dried.

73. Sedan lägger man samman bakstycket med ”fodret” och syr 2 parallella sömmar längs överkanten precis som på framstycket. Slutligen syr man hela sidsömmarna och avslutar med att sy en söm över de tidigare sömmarna. Se till att fästa alla trådändar. Ta bort tråckelstygnen.
73. Then you put it together the back cover with the "lining" and sew two parallel seams along the top just like on the front. Finally, sew the side seams throughout and finish with a seam over the previous seams. Be sure to secure all thread ends. Remove the basting stitches.

74. Klipp eller skär 1-2 mm utanför den sydda kantsömmen. Eftersom filten är så tjock kan man göra en markering med skärkniven och sedan använda en vass sax.
74. Cut 1-2 mm beyond the edge stitched seam. Because the felt is so thick you can make a mark with the rotary cutter and then use a sharp pair of scissors.

75. Så här blev knäppningen. Nästa gång ska ni få se hela mitt färdiga fodral.
75. This is how the closing device looks like. Next time you'll see all my finished case.

Designs: #262 All Over Embroidery from Husqvarna Viking 

No comments:

Post a Comment