Saturday, January 25, 2014

Creepy or cute?

Kusligt eller sött? Ja, det beror väl på vad man menar eller kanske hur man ser på det.
Vi har nämligen fått två väldigt tama koltrastar som följer oss hela dagarna runt tomten. De älskar nämligen ost och så fort de ser oss så kommer de flygande och sitter i princip på fötterna på oss. Faktum är att de till och med kommer när vi ropar på dem.
Som ni kan se så ser bilden ser lite kuslig ut, men det beror på att det är mörkt på morgonen och ljuset var så.
Creepy or cute? Well, that depends on what you mean or maybe how you look at it.
We have actually got two very tame blackbirds that follow us all day around in the garden. They love cheese and as soon as they see us they will fly to us and virtually sit on our feet. In fact they come when we call on them as well.
As you can see, the picture looks a little eerie, but that's because it's dark in the morning and the light was so.

Något som inte är kusligt utan mera sött är denna lilla nåldyna i form av en blomma.
Something that is not creepy but sweeter is this little pincushion in the shape of a flower.

Ibland är det skönt att bara göra något som går snabbt och är sött att titta på.
Sometimes it's nice to just do something that is quick and pretty to look at.

Denna ska stå bredvid min symaskin, för som det är nu är lägger jag bara nålarna löst på bordet och det blir lite stökigt :-)
This should stand next to my sewing machine, as it is now I just put the pins on the table and it gets a bit messy :-)

Designs:  Flower Power Pincushions from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment