Saturday, January 4, 2014

Quilt blocks ... so easy – part 1

Egentligen är jag ingen stor vän av "Wizards" som förutbestämmer hur själva stygnsättningsprocessen ska gå till – eller var… kanske jag ska säga. Jag är den typ av människa som vill kunna påverka själv och ha kontroll över processen.
Men … man är väl inte sämre än att man kan ändra sig, eller hur? Den nya "Quilt Block Wizard" som finns i 6 D Embroidery Extra har faktiskt fått mig att tänka om … och det ganska så rejält :-)
Actually, I am not a "big fan" of "Wizards" predetermining how the digitizing process should be - or was ... maybe I should say. I'm the type of person who wants be able to influence myself and have control over the process.
But ... it's not worse than that you can change, right? The new "QuiltBlock Wizard" available in 6 D Embroidery Extra has actually made ​​me think in new ways ... and that quite significantly :-)

Detta är ett riktigt bra alternativ för att enkelt som 1,2,3 kunna lägga till ett Quiltmönster runt ett broderi. Det ger ju möjligheter att - på ett superenkelt sätt - skapa ”in-the-hoop” projekt som quiltblock, utan att man egentligen behöver kunna stygnsätta.
Ovan ser ni en liten pre-view av ett Quiltblock som är skapat med "QuiltBlock Wizard" i 6 D Embroidery Extra.
This is a really good option to easy as 1,2,3 add a quilt pattern around a design. This provides the possibilities to - in a super easy way - create "in-the-hoop" projects like quilt blocks, without really knowing how to digitize.
Above you can se a pre-view of a Quilt Block created in the "QuiltBlock Wizard" in 6 D Embroidery Extra.

 6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment