Sunday, January 5, 2014

Quilt blocks ... so easy – part 2

 

Vill ni veta hur jag gjorde det här quiltblocket? Vill ni lära er hur man gör ett quilt block ”in-the-hoop”?
Denna ”tutorial” kommer basera sig på 6 D Embroidery Software eftersom det är det Embroidery Software jag använder.
Faktum är att detta ska bli en grytlapp och den görs ”in-the-hoop”. Allt är gjort i 6 D Embroidery Extra och nästan allt är gjort via de olika Wizards som finns.
OK - då sätter vi igång men först ska ni få några hemuppgifter som ni måste förbereda. Jag vill att ni börjar med att skapa snögubben med text och det gör ni genom att följa dessa 2 ”lektioner”.
Ni behöver alltså inte sy själva disktrasan utan enbart skapa broderifilen.

1 – snögubben
Ni behöver även ha följande:
 • 200x200 mm brodérbåge om ni inte vill göra grytlappen i en annan storlek.
 • Bomullstyg
 • Vadd avsedd för grytlapp eller vadd som ”klarar värme”
 • Mellanlägg
 • Brodertråd
 • Kantremsa

Fortsättning följer …

Are you interested how I did this quilt block? Do you want to learn how to make a quilt block "in-the-hoop"?
This "tutorial" will be based on 6 D Embroidery Software because it is the Embroidery Software I use.
In fact, this will be a pot holder and it is done "in-the-hoop". Everything is done in 6 D Embroidery Extra and almost everything is done via the various Wizards available.
OK - here we go but first you have some homework assignments that you need to prepare. I want you to start by creating the snowman with text and you do that by following these two "lessons".
You do not need to sew the dishcloth, only create embroidery file.
1 – snögubben
You also need to have the following:

 • 200x200 mm hoop unless you do not want to make the pot holder in a different size.
 • Cotton fabric
 • Batting intended for potholder or batting that can "manage heat"
 • Stabilizer
 • Embroidery thread
 • Binding

To be continued ...

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment