Tuesday, January 7, 2014

Quilt blocks ... so easy – part 4

Nu har du alltså ett quiltblock.  Jag tänkte att vi skulle göra detta till ett ”in-the-hoop” projekt dvs. allt sys nästan färdigt i brodérbågen och maskinen talar om med de olika programmerade sömmarna vilka olika moment man ska göra.

Jag har sagt det tidigare och säger det igen – detta med ”in-the-hoop” projekt är inte så märkvärdigt. Tänk bara hur du skulle göra om du sydde detta på en vanlig maskin efter du hade broderat motivet på en bit tyg med eller utan vadd.
Så här kan man tänka i planeringen.
 • Det jag nu vill göra är att först är att spänna ett rivbart mellanlägg i bågen
 • Sedan vill jag lägga på vadd och tyg och fästa detta - med en Basting Line
 • Därefter vill jag brodera snögubben och texten – den färg/-er jag bestämt för detta
 • Sedan lägger jag på en bit tyg på baksidan eftersom att jag enbart vill att själva quiltningen ska synas på baksidan – inte broderi eller text.
 • Det tyget vill jag naturligtvis fästa med ytterligare en Basting Line – i detta fall kanske jag minskar lite på stygnlängden.
 • Nu kan själva quiltmönstret broderas.
Mitt broderi ser ut så här innan jag lagt till Basting Lines
 • Färg 1 – snögubbe och text
 • Färg 2 – quiltmönster
Det jag nu vill göra är att infoga två (2) Basting Lines och dessa ska då in före Färg 1 och före färg 2 om ni läser hur jag beskrivit själva processen.
Efter detta ska då Färgbytena se ut som följer
 • Färg 1 – Basting Line 1
 • Färg 2 – Snögubbe och text
 • Färg 3 - Basting Line 2
 • Färg 4 – Quiltmönster
I mitt nästa inlägg ska vi infoga dessa Basting Lines i 6 D Embroidery Extra.

Well now you have a quilt block. I was thinking that we would make this an "in-the-hoop" projects i.e. everything is sewn almost completely in the hoop and the machine is telling us with the various programmed stitches which different steps to do.
I have said it before and will say it again - "in-the-hoop" projects are not so complicated to do. Just imagine how you would do if you sewed this on a regular machine after you had embroidered motif on a piece of fabric with or without batting.
Here is an example of how to reason for the planning of the different steps.
 • What I want to do is first is to hoop a tear away stabilizer in the hoop
 • Next, I add the batting and fabric and fasten it - with a Basting Line
 • Then I want to embroider the snowman and the text – the color/colors I had set for those.
 • Then I put on a piece of fabric on the reverse side of the hoop because I only want the actual quilting pattern to appear on the back - no embroidery or text.
 • The fabric is then to be secured with another Basting Line. Here I might actually make the Running Stitches a bit shorter than actual basting stitches.
 • Now the actual quilting pattern is embroidered.
My embroidery looks like this before I add the Basting Lines
 • Color 1 - snowman and text
 • Color 2 - Quilt design
What I want to do is to insert two Basting Lines and these shall be inserted before color 1 and color 2  if you read how I described it in the process itself.
After this, the Color list looks as follows:
 • Color 1 - Basting Line 1
 • Color 2 - Snowman and text
 • Color 3 - Basting Line 2
 • Color 4 – Quilt pattern
In my next blog post I'll show you how to insert two (2) Basting Lines in 6 D Embroidery Extra.

6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment