Wednesday, January 8, 2014

Quilt blocks ... so easy – part 5

Om du gjort denna lektion i delar så börjar du med att:
  • Öppna 6 D Embroidery Extra.
  • Öppna sedan designen som du sparade som "Snögubbe med quiltmönster" i del 3.
  • Se även till att Hoop size är satt till 200x200 mm – har du glömt hur man gjorde det finns även det angivet i del 3.
24. Välj Border i meny raden
25. Sätt Margin till 0
26. Avmarkera Rounded Corners
27. Välj Running Stitch som Stitch Type
28. Välj Options och sätt stitch length till 6 mm
29. Välj Apply. Nu ska du ha 3 färger
30. Välj Running Stitch som Stitch Type
31. Välj Options och sätt stitch length till 3 mm
32. Välj Apply. Nu ska du ha 4 färger
33. Gör inget mer nu än att Spara designen som ”Snögubbe med quiltmönster 2”
I mitt nästa blogginlägg ska jag visa hur man byter färg på de två sist tillagda objekten samt hur man placerar Basting Lines i den ordning de ska vara.
I mitt fall så har min design nu följande färger.
1. Röd – snögubbe och text
2. Blå – Quiltmönster
3. Blå – Basting Line 1
4. Blå – Basting Line 2
Kom ihåg att de färger du har här spelar ingen roll för du väljer själv vad du ska sy med för färger. När designen är klar kan du alltid ändra till de färger du vill ha. Men ett av de bästa sätten att separera olika moment och få maskinen att stanna - är just ett färgbyte. 

 If you have made this lesson in parts you start by:
  • Open 6 D Embroidery Extra.
  • Then open design that you saved as "Snowman with quilt design" in part 3.
  • Also make sure Hoop size is set to 200x200 mm - have you forgotten how it was done it is also the specified in Part 3.
24. Choose Border in the menu bar
25. Set Margin to 0
26. Uncheck Rounded Corners
27. Select Running Stitch as Stitch Type
28. Select Options and set stitch length to 6 mm
29. Select Apply. Now you should have 3 colors
30. Select Running Stitch as Stitch Type
31. Select Options and set stitch length to 3 mm
32. Select Apply. Now you should have 4 colors
33. Do nothing more now than to save design as "Snowman with quilt design 2".
In my next blog post I'll show how to change the color of the two last added items and how to place the Basting Lines in the order they should be.
In my case, my design now has the following colors.
1. Red - snowman and text
2. Blue - quilt motif
3. Blue - Basting Line 1
4. Blue - Basting Line 2
Please remember that the colors you have here does not matter as you choose which ones you want to sew with and in the end you can always change to the colors you want. But one of the best ways to separate different elements and make the machine stop - is a color change.
6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking 

No comments:

Post a Comment