Saturday, January 11, 2014

Quilt blocks ... so easy – part 7 (final part)

Finally it is finished…..and there is snow!!!

Jag tänkte att jag skulle visa er de olika stegen i att sy ut grytlappen som nu skapats som ett ”in-the-hoop” projekt.
I thought I would show you the different steps of sewing out the potholder now created as an "in-the-hoop" project.

Börja med att spänna mellanlägg i en 200x200 mm brodérbåge.
Start by hooping the stabilizer in a 200x200 mm hoop.

Lägg på vadd som klarar värme.
Add batting that can handle heat.

Lägg på tyget till ovansidan.
Add the fabric to the top.

Sy den första Basting Line som fäster alla lager på mellanlägget.
Sew the first Basting Line that secures all the layers to the stabilizer.

Därefter broderas snögubbe och text.
Then the snowman and the text are embroidered

Ta bort bågen från maskinen och lägg på tyg på baksidan. Fäst med tejp så det ligger på plats.
Remove the hoop from the machine and place the fabric on the reverse side. Secure with some masking tape so it stays in place.

Brodera Basting Line 2 som fäster bakstycket till de övriga lagren av tyg och vadd.
Embroider Basting Line 2 that secures the fabric on the reverse side to the other layers of fabric and batting.

Brodera quiltdesignen.
Embroider the quilt design.

Så här blir det på baksidan. Eventuellt kan man behöva justera trådspänning så prova lite av mönstret på en bit tyg med vadd först.
This is how it looks on the back. You may need to adjust the thread tension so try a small portion of the pattern on a piece of fabric with batting first.

Så här blir hela baksidan. Som ni se så finns ingen quiltning på snögubbe eller text och det är så jag vill att det ska vara.
So here is entire reverse side. As you can see, there is no quilting on the snowman or text, and that is how I want it to be.

Likaså blir det en klar och tydlig konturlinje runt snögubbe och text.
Likewise, there will be a clear and distinct contour line around the snowman and text.

Sedan är det bara att klippa rent längs de sydda Basting Lines…
Then just cut clean along the sewn Basting Lines ...

…och sy på ett kantband och hängare.
… and sew on a binding and hanger.

Så blev den då färdig … och äntligen kom det också lite snö.
So it was finished ... and finally we got some snow as well .

Created in 6D Embroidery Software from Husqvarna Viking

1 comment:

  1. A great idea! Thanks for sharing your talents.

    ReplyDelete